İçindekiler

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı – Av.Aydın AYTUĞ

Boşanma avukatı, boşanma sürecinde müvekkilini temsil eden ve boşanma davaları ile ilgili hukuki konularda danışmanlık veren bir avukattır. Boşanma avukatları, çiftlerin boşanma sürecinde karşılaşabileceği hukuki sorunlarla ilgilenirler ve müvekkillerine yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Bu konular arasında mal paylaşımı, velayet, nafaka, maddi tazminat, ve diğer meseleler de yer alabilir. Boşanma avukatları aynı zamanda müvekkillerinin haklarını savunmak ve adil bir anlaşmaya varmak için müzakereler yapmak veya mahkeme sürecini yürütmek gibi görevleri de üstlenirler.

Torbalı boşanma avukatlığı başta olmak üzere İzmir ili ve tüm Türkiye genelinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz şu şekildedir.

  • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması,
  • Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması,
  • Anlaşmalı Boşanma Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Çekişmeli Boşanma Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Müvekkilin Boşanma ile Birlikte Ortaya Çıkacak Tüm Avantajlı ve Dezavantajlı Durumlarının Analizini Çıkarıp Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi ,
  • Karşı Taraf ile Arabuluculuk veya Avukatlık Kanunu 35/A Hükmü Gereğince Sulh Görüşmelerinin Sağlanması
  • Katılım Payı Alacağı Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Ziynet Eşyalarının İadesi ( Düğün Takılarının İadesi ) Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Boşanma Sonrası Nafakaya İlişkin Artırım veya İndirim Taleplerine Yönelik Davaların Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
  • Boşanma Sonrası Velayetin Değişikliği ile ilgili Davanın Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,

Aytuğ Avukatlık Bürosu olarak ofisimize başvuran müvekkillerimize sağladığımız hizmetlerdendir.

Dilekçe Yazımındaki Yanlışlıklar Davanın Reddedilmesine yada Hak Kayıplarına Yol Açar mı ?

Dava açmak için karar verildikten sonra kanun hükmü gereği yetkili mahkeme olan Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır. Dilekçe hazırlanırken çok titizlikle yazılması gerekmektedir. İddia edilen olaylara ilişkin gerekçeli anlaşılır açıklamalar yapılmalı, hukuki zemin sağlanmalı, delillerle iddialar desteklenmeli ve talep kısmı doğru yazılmalıdır. MK gereği delillerle birlikte iddia ve taleplerin genişletilmesi yasağı mevcuttur yapılan yanlış işlem sonu davanın kaybedilmesi veya olası hak kayıplarına uğranılması yüksek ihtimaldir. Dilekçe içerisinde bulunması zorunlu unsurlardan herhangi birinin birle olmaması durumunda davanız reddedilebilir. Bu sebeple uzman bir boşanma avukatından hukuki hizmet alınmasında büyük fayda olacaktır.

Boşanma Avukatının Önemli Ölçüde Dikkat Etmesi Gereken Durumlar Nelerdir ?

Maddi Manevi tazminat hususu , Çocuk var ise Velayet hususu, Çocuk var ise İştirak Nafakası hususu ,Yoksulluk Nafakası hususu, Tedbir Nafakası, Menkul ve Gayrimenkuller Üzerine tedbir koyulması gerekip gerekmediği, Şartları uygunsa Aile Mahkemesinden uzaklaştırma kararı alınması, Katılım Payı Alacağının hesaplanıp edinilmiş malların paylaştırılması, Kusur durumunun doğru tespit edilip davanın o yönde açılması veya savunmanın ona göre hazırlanması, Ziynet Eşyası Alacaklarının diğer bir ifadeyle Düğün Takılarının şartları varsa iadesi hususu, Velayet bulunmayan tarafın çocukla kişisel ilişkisinin ne şekilde kurulacağı, Nafakanın belirlenmesinde nelerin etkili olacağı ve olası hak kayıplarının engellenmesi için hangi evrakların mahkemeye sunulması gerektiği, Kişisel mal olup da mahkemece edinilmiş mal olarak değerlendirilen eşyalar yönünden bilirkişi raporlarının hukuki olarak incelenmesi ve gerekiyorsa itirazda bulunulup yeni bilirkişi raporu istenmesi gibi hususlar boşanma avukatının başlıca dikkat etmesi gereken özelliklerdendir.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanunun 161. maddesinden başlayarak 166. maddesi dahil olacak şekilde sayılmıştır. Kanunda yazılı boşanma sebepleri ;

 1. Zina: Eşlerden biri veya her ikisi de başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğinde, diğer eş boşanma talebinde bulunabilir.
 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış: Eşlerden biri diğerine fiziksel veya duygusal şiddet uyguladığında, boşanma talebinde bulunulabilir.
 3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme : Eşlerden birinin sürdürmüş olduğu hayat yahut suça meyilli kişiliği diğer eş için boşanma davası açmak için yeterli sebep olabilir.
 4. Terk : Eşin herhangi bir sebep olmaksızın evi terketmesi halinde açılır.Terke dayalı boşanma davası açabilmek için öncelikle usulüne uygun bir ortak konuta çağrıda bulunulması gerekmektedir.
 5. Akıl hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığı bulunması durumunda açılabilir.
 6. Evlilik birliğinin sarsılması: Eşlerden herhangi birinin kusurlu eylemi sonucunda evlilik birliği temelinden sarsılmış olabilir.
 7. Uzun süreli Ayrılık: Eşler arasında uzun süreli fiziksel ayrılık, ayrı yaşama, birbirlerinden uzakta yaşama gibi durumlar, evlilik bağı zayıflatıp boşanmaya sebep olabilir.
 8. Anlaşmalı Boşanma: Tarafların boşanma konusunda iradelerinin ortak olması durumudur.

Bu nedenlerin yanı sıra, hukuki düzenlemelere bağlı olarak, birçok ülkede boşanma için “haklı sebep” gereklidir ve bu sebepler arasında zina, şiddet, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı gibi nedenler yer alabilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya vardığı bir boşanma şeklidir. Bu boşanma şeklinde, taraflar, boşanma sebebi, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer önemli konularda anlaşmışlardır.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı ve uygun maliyetlidir. Ayrıca, tarafların birbirleriyle anlaşması nedeniyle, daha az stresli ve düşmanca bir süreçtir.

Anlaşmalı boşanma süreci, genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Tarafların Anlaşması: Anlaşmalı boşanmada, tarafların boşanma konusunda anlaşması gereklidir. Taraflar, boşanma sebebi, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer önemli konuları konuşup anlaşır.
 2. Anlaşma Protokolünün Hazırlanması: Tarafların anlaşması doğrultusunda, bir avukat veya noter aracılığıyla anlaşma protokolü hazırlanır. Anlaşma protokolü, tarafların anlaştığı konuları içerir ve boşanma sürecinin adımlarını belirtir.
 3. Dava Açılması: Anlaşmalı boşanma davası, anlaşma protokolüne göre hazırlanarak mahkemeye sunulur. Mahkeme, anlaşma protokolünü inceler ve uygun bulursa, boşanma kararı verir.
 4. Boşanma Kararının Kesinleşmesi: Mahkeme, anlaşmalı boşanma kararını verir ve boşanma kararı kesinleşir. Bu süreç, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlıdır ve genellikle birkaç ay içinde tamamlanır.

Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda, daha hızlı ve uygun maliyetli bir boşanma süreci sunar. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda, dava süreci çekişmeli boşanmaya dönüşebilir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir ?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin karşılıklı anlaşma ve uzlaşma yoluyla evliliklerini sona erdirmeleridir. Anlaşmalı boşanma için bazı şartlar vardır. Bu şartlar, ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Tarafların Mutabık Kalması: Anlaşmalı boşanma için tarafların birbirleriyle anlaşması gerekmektedir. Boşanmanın koşulları, tarafların mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer konularda karşılıklı uzlaşması gerekmektedir.
 • Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması: Bazı ülkelerde, anlaşmalı boşanma için evliliğin belirli bir süre boyunca sürmüş olması gereklidir. Bu süre, ülkeden ülkeye değişebilir.
 • Tarafların Haklarını Bilmesi: Tarafların, boşanmanın sonuçları konusunda tam bilgi sahibi olmaları gereklidir. Tarafların, boşanmanın mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer konulardaki sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
 • Tarafların Avukat Tutması: Tarafların, boşanma süreci boyunca avukat tutması gereklidir. Ancak bazı ülkelerde, boşanmanın anlaşmalı olması durumunda, tarafların sadece bir avukat tutması yeterli olabilir.
 • Mahkeme Onayı: Anlaşmalı boşanma, mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Tarafların hazırladığı anlaşma, mahkeme tarafından incelenir ve uygun görülürse onaylanır.

Anlaşmalı boşanmanın şartları, ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre değişebilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların bir avukatla çalışması ve yerel hukuk kurallarını ve gerekliliklerini anlaması önemlidir.

İzmir Torbalı Boşanma Avukatı

İzmir Torbalı Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varamadığı bir boşanma şeklidir. Bu boşanma şeklinde, taraflar boşanma sebebi, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer önemli konularda anlaşamazlar.

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun ve maliyetlidir. Ayrıca, tarafların birbirleriyle anlaşamaması nedeniyle, daha stresli ve düşmanca bir süreçtir.

Çekişmeli boşanma süreci, genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Dava Açılması: Çekişmeli boşanma davası, bir tarafın mahkemeye başvurması ile açılır. Dava dilekçesi, boşanma sebebi, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer önemli konuları içerir.
 2. Mahkeme Süreci: Davalı taraf, dava dilekçesine cevap verir ve mahkeme süreci başlar. Mahkeme, delilleri toplar, duruşmalar yapar ve tarafların taleplerini değerlendirir.
 3. Anlaşma Sağlama Girişimleri: Mahkeme, taraflar arasında anlaşma sağlama girişimleri yapar. Tarafların anlaşması durumunda, çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya dönüşebilir.
 4. Boşanma Kararı: Mahkeme, delilleri ve tarafların taleplerini değerlendirdikten sonra, boşanma kararı verir. Boşanma kararı, tarafların anlaşamaması durumunda, mahkemenin karar vermesiyle alınır.

Çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşma sağlanmadığı için daha uzun ve maliyetlidir. Ayrıca, çekişmeli boşanma süreci, taraflar arasındaki ilişkiyi daha fazla geren bir süreçtir. Bu nedenle, boşanma sürecinde tarafların birbirleriyle anlaşma yoluna gitmeleri ve anlaşmalı boşanma sürecini tercih etmeleri, daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürmektedir ?

Anlaşmalı boşanma davaları mahkemenin yoğunluğuna göre 1 ile 4 ay içerisinde sonlandırılmaktadır.Çekişmeli boşanma davaları ise bir yıl ile birbuçuk yıl arası sürede ilk derece mahkemesinde karara çıkmaktadır.

En Hızlı Şekilde Nasıl Boşanabilirim ?

En hızlı şekilde boşanmak için bazı yöntemler vardır. Bunlar, ülkeden ülkeye ve davanın niteliğine göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı uygulanabilir:

 1. Anlaşmalı Boşanma: Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı sonuçlanabilir. Tarafların anlaşması durumunda, dava daha kısa sürede sonuçlanabilir. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda, dava süreci uzayabilir.
 2. Arabuluculuk: Arabuluculuk, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için bir üçüncü tarafın yardımıyla anlaşma sağlamalarına yardımcı olur. Arabuluculuk, mahkeme sürecinden önce gerçekleştirildiği takdirde, boşanma sürecini hızlandırabilir.
 3. Avukatın Yönlendirmelerine Uymak: Boşanma davası sırasında avukatın yönlendirmelerine uymak, dava sürecini hızlandırabilir. Avukatın, gerekli belgeleri toplama, belgelerin düzenlenmesi ve dava sürecinde yapılacak işlemler hakkında bilgi sahibi olmak, süreci hızlandırabilir.

Boşanma sürecinin hızlandırılması avukatın Boşanma alanında tecrübeli olması ve hukuki işlemlerin yürütülmesinde boşanma avukatının pratiklik kazanmasıyla ilgilidir.

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Gereklidir?

Boşanma davası açmak için gerekli olan belgeler ve işlemler, ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre değişebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki belgelerin ve işlemlerin hazırlanması gereklidir:

 1. Boşanma Dilekçesi: Boşanma davası açmak için, boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu dilekçe, evlilik tarihleri, boşanma sebepleri, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer talepleri içermelidir. Boşanma dilekçesi, avukat tarafından hazırlanabilir veya taraflar tarafından kendileri hazırlanabilir.
 2. Evlilik Cüzdanı: Boşanma davası açmak için, evlilik cüzdanı gibi evliliği kanıtlayan belgelerin sunulması gereklidir. Bu belgeler, evlilik tarihini, eşlerin kimlik bilgilerini ve diğer önemli bilgileri içerir.
 3. Yetkili Mahkeme Belgesi: Boşanma davası, evliliğin gerçekleştiği yerin mahkemesinde açılabilir. Bu nedenle, evliliğin gerçekleştiği yerin mahkemesinin yetkililiğine dair belge sunulması gereklidir.
 4. Nüfus Kayıt Örneği: Tarafların nüfus kayıt örnekleri de boşanma davası açmak için gereklidir. Bu belge, tarafların doğum tarihlerini, adreslerini, kimlik bilgilerini ve diğer önemli bilgileri içerir.
 5. Mahkeme Masraflarının Ödenmesi: Boşanma davası açmak için, mahkeme masraflarının ödenmesi gereklidir. Bu masraflar, dava açma ücreti, avukatlık ücreti, duruşma giderleri ve diğer masrafları içerir.
 6. Avukat Tutma: Boşanma davası açmak için, bir avukat tutmak yararlı olabilir. Avukat, taraflara hukuki danışmanlık sağlayabilir, gerekli belgeleri hazırlayabilir ve davayı takip edebilir.

Boşanma davası açmak için gerekli belgeler ve işlemler, ülkeden ülkeye ve hukuki düzenlemelere göre değişebilir. Bu nedenle, boşanma davası sürecinde bir avukatla çalışmak ve yerel hukuk kurallarını anlamak önemlidir.

Boşanma Avukatının Öncelikli Yapması Gereken Nedir?

Boşanma avukatı öncelikle müvekkilinin uyuşmazlığın çözümüne yönelik talebini sormalıdır. Bunlar Türk Medeni Kanunu gereği ayrılık ve boşanma davası şeklinde olacaktır. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma, dilerse ayrılık kararı isteyebilir.( TMK.md.167 )Bu sebeple müvekkilin talebinin sorunlar çözülene kadar bir ayrılık kararı almak mı yoksa direk boşanma kararı almak mı olduğu sorulmalıdır.

Boşanma Dilekçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve çeşitli kanunların usul esaslarına uygun şekilde dilekçe hazırlanması gerekir. Yanlış hazırlanan dilekçe davanızın reddedilmesini ya da muhtemel hak kayıplarına yol açabilir.Bu hususda uzman desteği almak sizi olası kötü sürprizlerden korur ve olası hak kayıplarının önüne geçer.

Boşanma Davası Açtım Mahkemeye Gitmem Gerekir mi?

Anlaşmalı ve Çekişmeli boşanma olarak bu hususu açıklayacak olursak anlaşmalı boşanma davalarında kanun gereği kişilerin hür iradesinin açıklanması gerekmektedir. Bu sebeple hakim tarafların bizzat kendilerinden boşanma taleplerinin olup olmadığını ve protokol çerçevesinde ki tüm hususlarda mutabık kalıp kalmadığını sorar ve birinci ağızdan duymak ister. Bu sebeple vekaletle temsil söz konusu olmayıp Avukatla birlikte müvekkilin de Avukatın yanında bulunması ve hür iradesiyle boşanmak istediğini ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiğini beyan etmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirebilirler. Bu sayede mahkemeye gitmeden boşanma davalarını yürütebilmektedirler.

Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım?

Boşanma davasının açılması için toplam 3 adet yetkili mahkeme vardır. Bunlardan ilki davacının ikamet yeri, ikincisi davalının ikamet yeri veya eşlerin evlilik birliği içerisinde en son 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesi yetkili sıfatıyla bakabilecektir.

3 Yıl Ayrı Yaşadıktan Sonra Boşanabilir Miyim?

Sadece üç yıl ayrı yaşamak yeterli değildir. Taraflardan birinin boşanma talepli davası reddedildikten sonra kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç yıl boyunca fiili ayrılık olması halinde tekrardan dava açılıp boşanma talep edilebilir. Uzun süreli ayrılık sebebiyle dava açacak eş üç yıldır fiili ayrı olduklarını ve evlilik birliğinin hiçbir somut ibaresinin kalmadığını mahkeme huzurunda ispat etmelidir.

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücreti davanın çekişmeli veya anlaşmalı olmasına göre değişkenlik göstermektedir. İl bazında baroların her yıl belirlemiş olduğu tarifeler bulunmaktadır. Bu tarifeler ortalama fiyatlara göre belirlenmiştir.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Tarafların kusur ve ekonomik durumlarına göre belirlenmekte olup hakim tarafından hakkaniyete göre takdir edilir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmeyebilir mi?

Eşlerden biri kusursuz yada yada eşit kusurlu olduğu takdirde madii ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulur.Buna karşılık ağır kusurlu olan eş kendi ekonomik durumuna ve karşı tarafın ekonomik durumuna göre madii ve manevi tazminat ödemek durumunda bırakılır.

İştirak Nafakası Talep Edilirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

İştirak Nafakasında müşterek çocuğun tüm giderleri, dershane masrafları, sosyalleşmesi için gerekli masraflar, gıda masrafı, okul harçlığı, servis ücreti gibi tüm harcamaları hesaplanıp buna göre velayet sahibi olmayan tarafın her ay düzenli ödemesi için uygun bir nafaka miktarı tayin edilir. Bu nafaka miktarı yıllara göre enflasyona karşı değer kaybedeceğinden dolayı ileri yıllarda arttırılması talebi ile dava açarak nafakanın miktarını yükseltmek mümkündür.

Davaya Gidilmezse Ne Olur?

Dava takip edilmediği takdirde düşecektir. Belirli bir süre içinde davanın yenilenmesi söz konusudur. Avukat ile temsil edilen davalara gidilmediği takdirde dava düşmeyecektir. Avukatın katılması yeterli görülmektedir.

Yoksulluk Nafakası Neden Bağlanır?

Boşanma neticesinde ekonomik olarak zora girecek eşe uygun bir miktar nafaka ödenmesine karar verilir. Mahkeme safhasında yoksulluğa düşecek olan eşin mağdur olması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple bu mağduriyetin önüne geçmek adına hakim uygun bir miktar tedbir nafakasına hükmedebilir.

Kadın Boşandıktan Sonra Yeniden Evlenmek İçin Ne Kadar Süre Beklemelidir?

Boşanmadan sonra beklenilen bu süreye iddet müddeti denir. Kanun iddet müddetini belirlerken üç yüz tam gün olarak belirlemiştir. Bu sürenin geçmesiyle kadın yeniden evlenebilecektir.

İddet Müddeti Kaldırılabilir mi?

Mahkeme yoluyla iddet müddetinin kaldırılması mümkündür. Bu sayede kadın evlenmek için üç yüz günlük uzun bir süreyi beklemek zorunda kalmayacaktır.

Çocuğun Velayeti Verilirken Hakim Nelere Dikkat Eder ?

Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği idrak yaşında olan çocukların velayete ilişkin beyanlarının alınması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesinin bir tarafı olduğumuz için mahkemede bu husus dile getirilmeli ve pedagog eşliğinde çocuğun beyanına başvurulmalıdır. Çocuğun velayeti hususu kanun koyucu tarafından en çok araştırılan ve resen araştırma ilkesine tabi olan bir konudur. Hakim bu konuda tarafların sosyo-kültürel düzeylerini, çocuğa bakım sırasında hangi tarafın velayete sahip olmasının çocuğun üstün yararına olacağını tespit etmesi gerekmektedir.

Avukatlık Büromuz olarak aile kavramının toplum içinde ki yerini çok önemsiyoruz. Uyuşmazlıklarda aile bireylerinin süreçten en az etkilenmeleri, birbirlerine karşı saygılarını yitirmemeleri, varsa çocukların huzursuz olmamaları adına hukuki olarak en doğru çözümü en kısa sürede uygulamayı hedefliyoruz. Sizde boşanmayla ilgili veya feri niteliğindeki davalarla ilgili ofisimizden hukuki hizmet almak istiyorsanız irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı bulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

 1. Referanslar: Aile ve arkadaş çevrenizde, boşanma davası sürecinde çalıştıkları avukatları sormak yararlı olabilir. Referanslar, güvenilir bir avukat bulmanızı kolaylaştırabilir.
 2. Online Arama: İnternet, boşanma avukatı bulmak için harika bir kaynak olabilir. Online arama yaparak, bölgenizdeki avukatların profillerini ve yorumlarını inceleyebilirsiniz.
 3. Baro: Baro, yerel avukatları listeler ve avukatların bilgilerini ve ofis adreslerini gösterir. Baro web sitesi üzerinden, boşanma davaları konusunda çalışan avukatların bilgilerini bulabilirsiniz.
 4. Avukatlık Firmaları: Avukatlık firmaları, boşanma davaları konusunda uzman avukatlar sunar. Bu firmaların websitesi üzerinden, avukatların profillerini ve uzmanlık alanlarını inceleyebilirsiniz.
 5. Ücretsiz Danışmanlık: Bazı avukatlar, ilk danışmanlık seansını ücretsiz olarak sunarlar. Bu seanslar, avukatın iş tarzını ve tecrübesini değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Boşanma avukatı bulmak için, farklı kaynakları kullanarak birkaç avukatla görüşmeniz ve hukuki durumunuzu anlatmanız önerilir. Bu sayede, sizinle çalışacak güvenilir bir avukat bulabilir ve boşanma sürecinde size yardımcı olabileceğinden emin olabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma avukatı tutmak zorunlu değildir. Ancak, boşanma sürecinde bir avukatın desteği yararlı olabilir. Boşanma sürecinde bir avukatla çalışmanın avantajları şunlardır:

 1. Hukuki Danışmanlık Sağlamak: Boşanma sürecinde bir avukat, taraflara hukuki danışmanlık sağlar. Avukat, boşanma davasının sonuçları hakkında bilgilendirir ve haklarını korumaları için gerekli önlemleri alırlar.
 2. Belgeleri Hazırlamak: Boşanma davası için gerekli olan belgeleri hazırlamak, avukatın görevleri arasındadır. Avukat, tarafların istekleri doğrultusunda belgeleri düzenleyerek mahkemeye sunar.
 3. Mahkeme İşlemlerini Takip Etmek: Boşanma davası sırasında, avukat mahkeme işlemlerini takip eder. Avukat, duruşmalara katılır, tarafları temsil eder ve mahkeme işlemlerini yönetir.
 4. Anlaşma Sağlama Girişimleri: Boşanma davası sırasında, avukat taraflar arasında anlaşma sağlama girişimleri yapar. Anlaşmalı boşanma durumunda, avukat tarafları anlaşmaya yönlendirir ve anlaşmanın şartlarını düzenler.

Boşanma davası için uzman bir boşanma avukatının davayı takip etmesi zorunlu değildir. Türk Medeni Kanun yahut başkaca hiçbir kanunda boşanma davası için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davaları ile ilgili tecrübeli bir avukattan hukuki hizmet almanızın faydaları muhakkak olacaktır. Dava içerisinde haklılığınızı daha kolay ispat edebilmeniz, karşı tarafın yapabileceği kötü niyetli davranışlara karşı savunma geliştirebilmeniz, davanızın daha kısa sürede sonuçlanması ve oluşabilecek aksiliklere karşı anında çözüm bulabilmeniz için avukatla çalışmanız gerekebilir.Boşanma davanız ile ilgili hukuki destek almak için ofisimizin telefonundan irtibat kurabilirsiniz.

Boşanma İle İlgili Yazılar