Miras Hukuku

Torbalı Miras Hukuku

Miras davasına bakan avukatlar müteveffanın geriye bıraktığı tereke mallarını mirasçılara paylaştırılması hususunda hukuksal çözümler üretir.Mirasçılar tenkis davası ile saklı pay alacaklarını ede edebilirler.Saklı pay; müteveffanın yaşadığı dönem içerisinde tasarrufda bulunamadığı ve ölümü halinde mirasçılara her halukarda intikal etmesi gereken paydır.