Medeni Hukuk

Torbalı Medeni Hukuku

Medeni Hukuk Alanında Hangi Davalara Bakıyoruz ?

 1. Anlaşmalı Boşanma Davası
 2. Çekişmeli Boşanma Davası
 3. Boşanma Davası ile birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 4. Ziynet Eşyaları Alacağı Davası - Düğün Takıları İadesi Davası
 5. Katkı payı alacağı davası - Mal paylaşımı davası - Mal tasfiyesi davası
 6. Ailenin korunmasına dair açılacak davalar ve tedbir kararları
 7. Soybağının(Nesep) Reddi, Tanıma ve Babalık Davaları
 8. Miras davaları
 9. Görevli Mahkeme Neresidir?

  4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a göre aile hukukundan doğan dava ve işler Aile Mahkemeleri'nin görev alanına girer.Bu sebeple aile hukukunu ilgilendiren her türlü davayı görevli mahkeme olan Aile Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

  Medeni Kanun içeriğinde iki ana başlık içermektedir.Bunlar ; Miras Hukuku ve Aile Hukuku’dur.

  Miras Hukuku

  Miras Hukuku kişinin ölümüyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara hukuki çözümler içerir.Öncelikle terimleri açıklacak olursak ; miras hukukunda ölen kişiye Mirasbırakan, Muris veya müteveffada denir.Mirasbırakan öldükden sonra malları üzerinde hak sahibi olan herkese mirasçı denir.Mirasbırakanın tüm malvarlığı ve borçlarının toplamına ise tereke denir.Miras Hukuku mirasçıların tereke üzerindeki haklarını sağlamaktadır.

  Ölen kişinin malvarlığı paylaştırılırken oluşan hak kayıpları, adaletsizlikler miras davaları ile çözülebilmektedir. Saklı Pay Alacağı Davaları , Muris Muvazaası (Mirasdan Mal Kaçırma Davaları) , Tenkis davaları, Mal paylaşımı davaları, vasiyetname ile ilgili davalar, mirasın reddi gibi davalar gündelik hayatta sıklıkla görülmektedir.Miras Davaları ile ilgili çalışan avukatlara Miras Avukatı denir.

  Uzmanlığını Medeni Hukuk alanında sağlamış, eğitiminde ve pratik davalarında bu yönde davalar yürütmüş bir Miras Avukatıyla çalışmak olası hak kayıplarını önleyecektir.Kaldı ki genellikle konusu taşınmaz olan Miras Davalarının oluşturabileceği hak kayıpları yüksek meblağları bulabilmektedir. Aytuğ Avukatlık Ofisi olarak Miras Davalarına bakmaktayız.Miras davalarında gerekli yerlerde doğru adımları atarak süreci hızlandırmayı bu sayede müvekkillerimizin haklarına daha çabuk ulaşmasını sağlamaktayız. Miras Avukatı tarafından çözülecek uyuşmazlıklar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  Aile Hukuku – Boşanma Davası

  Evliliğin sona ermesi belli bir hukuki süreç gerektirmektedir.Hukuki sürecin doğru yürütülmesi tarafların hak kayıpları yaşamaması adına büyük önem taşır. Boşanma Avukatı bu süreçde müvekkilinin taleplerini hukuki zeminde iyi değerlendirmelidir.Boşanma sürecinde; nafaka alacağı, velayet davası, iştirak nafakası , boşanmada maddi tazminat, boşanmada manevi tazminat , boşanmada mal paylaşımı ( katılım payı alacağı yada katkı payı alacağı ) , aile mahkemesinden koruma tedbiri alınmasının gerekliliği gibi ana başlıklar öncelikli değelendirilmesi gerekir. İvedilik gereken hususlar olduğunda hukuki süreci hızlı başlatmak ve mahkemeden tedbir almak karşı tarafın mal kaçırmasını önleyecektir.Uzman bir kişiden hukuki destek almak oluşabilecek hak kayıplarını önlemmesinde etkili olucaktır.Boşanma avukatı tabiri; hukuk davalarına eğilim göstermiş, medeni kanuna ve alt başlığı aile hukukuna hakim bu konuda dava tecrübesi olan avukata denir.

  Boşanmayla Bağlantılı Davalar

  • Anlaşmalı Boşanma Davası
  • Çekişmeli Boşanma Davası
  • Velayet Talebi Davası
  • Velayetin Değiştirilmesi
  • Velayetin Kaldırılması
  • İştirak Nafakası Davası
  • Nafaka Arttırım Davası – Nafaka Arttırılması Davası
  • Nafakanın İndirimi Davası – Nafakanın Azaltımı Davası – Nafakanın Düşürülmesi
  • Nafakanın Kaldırılması Davası
  • Mal Rejiminin Tasfiyesi - Mal Ayrılığı Davası
  • Katkı Payı Alacağı Davası - Katılım Payı Alacağı Davası
  • Evliliğin İptali Davası
  • Boşanma ile birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Talebi ( TMK Md.174 )
  • Ziynet Eşyalarının İadesi – Düğün Takıları İadesi Davası

  Sebeplerine Göre Boşanma Davaları

  • Zinaya Dayalı Boşanma Davası – Adlatmaya Dayalı Boşanma Davası
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış Sebebiyle Boşanma Davası
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme Sebebiyle Boşanma Davası
  • Terk Sebebiyle Boşanma Davası – Terkeden Eş Boşanma Davası
  • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası
  • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası
  • Evlilik birliğini sonlandırırken Boşanma Davalarının teknik hukuki her yönünün blinmesi gerekmektedir.Görevli mahkemenin tespiti hangi mahkemede dava açılacağını, yetkili mahkemenin bilinmesi hangi il veya ilçe mahkemesinde açılacağını bize görtermektedir.Bunlar gibi dava açılırken ve davanın sürdürülmesinde karşılaşılan teknik konularda bir uzman desteği almakda fayda bulunmaktadır. Hukuki destekle birlikte davaların daha kısa sürede bitmeside sağlanacaktır.Avukatlık ofisimiz olarak Boşanma Davalarına bakmaktayız.Boşanma Davalarında müvekkillerimizin haklarını koruyor ve bu süreci onlar için en doğru şekilde sürdürüyoruz.Boşanma ile ilgili hukuki bir süreç başlatmak istiyorsanız ofisimizin telefon numarasından bize ulaşabilir veya iletişim alanlarından bize yazabilirsiniz.