Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

  Doğum Tarihiniz:

  İşe Giriş Tarihiniz:

  İşten Ayrılış Tarihiniz:

  Hesaplama Şekli:

  Yıllık izin ücreti, bir işçinin yıllık iznini kullanırken alacağı ücrettir. Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma saatlerine ve ücretine dayalı olarak hesaplanır.

  Türkiye’deki işçiler için yıllık izin ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenir. Buna göre, işçinin yıllık iznini kullanırken alacağı ücret, normal çalışma süresi üzerinden hesaplanan günlük brüt ücretinin, yıllık izin süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

  Örneğin, bir işçinin normal çalışma süresi 8 saat ve günlük brüt ücreti 100 TL ise, 14 günlük yıllık izin süresi için alacağı yıllık izin ücreti şu şekilde hesaplanır:

  100 TL x 8 saat = 800 TL (günlük brüt ücret) 800 TL x 14 gün = 11,200 TL (yıllık izin ücreti)

  Bu hesaplama işlemi, işçinin normal çalışma süresi, günlük brüt ücreti ve yıllık izin süresine göre değişebilir. İşçinin çalıştığı sektör ve işverenin belirlediği ücret politikaları da yıllık izin ücretinin belirlenmesinde etkili olabilir.

  Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Şartları Nelerdir?

  Türkiye’deki işçilerin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  1. İşçinin, aynı işverenle en az bir yıl süreyle çalışmış olması: Yani, işçinin işverenle en az bir yıl boyunca çalışmış olması ve iş sözleşmesinin devam etmesi gerekmektedir.
  2. İşçinin, yıllık izin süresini kullanacağı tarih itibariyle hala çalışan konumunda olması: Yani, işçinin yıllık izin kullanacağı tarih itibariyle işverenin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.
  3. İşçinin, yıllık izin talebinde bulunması: İşçinin, yıllık izin talebinde bulunması ve işveren tarafından onaylanması gerekmektedir.

  Yıllık izin hakkı, işçilerin iş sözleşmesi ile çalıştıkları süre boyunca her yıl kazanılır. Bu nedenle, işçinin çalışma süresi tam bir yıl olmadığı durumlarda bile, işveren tarafından hesaplanarak kullanılabilecek bir yıllık izin süresi tanınır.

  Ayrıca, işçinin yıllık izin süresi, işverenin faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda bölünebilir. Ancak, bölünmüş izinler en az on günlük süreler halinde verilmelidir. Yıllık izin süresinin bölünebilmesi için de yukarıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

  Yıllık İzin Süreleri 2023

  2023 yılında Türkiye’deki işçilerin yıllık izin süreleri, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdaki şekildedir:

  • İşçinin hizmet süresi 1 yıldan az ise, yıllık izin süresi bulunmamaktadır.
  • İşçinin hizmet süresi 1 ila 5 yıl arasında ise, yıllık izin süresi en az 14 gündür.
  • İşçinin hizmet süresi 5 ila 15 yıl arasında ise, yıllık izin süresi en az 20 gündür.
  • İşçinin hizmet süresi 15 yıldan fazla ise, yıllık izin süresi en az 26 gündür.

  Yıllık izin süreleri, işçinin normal çalışma süresine göre hesaplanmaktadır. Normal çalışma süresi haftada 45 saat olan işçiler için hesaplanan yıllık izin süreleri, haftalık çalışma süresi daha az olan işçiler için de geçerlidir. Ancak, işçinin normal çalışma süresi haftada 45 saatten fazla ise, yıllık izin süresi hesaplanırken bu süre baz alınır.

  Yukarıdaki yıllık izin süreleri, iş kanununda belirlenen asgari süreleri göstermektedir. Bazı işverenler, iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde yıllık izin süresini daha uzun süreler olarak belirleyebilirler.

  Yıllık İzin Ücreti Davası

  Bir işçi, yıllık izin ücreti ödenmediği gerekçesiyle işverene karşı dava açabilir. İşverenin yıllık izin ücretini ödemediğini iddia eden işçinin davası, iş mahkemesinde açılır. İşçi, yıllık izin ücretinin hesaplanmasına ilişkin belgeleri ve diğer delilleri mahkemeye sunarak davasını ispatlamalıdır.

  İşçi, yıllık izin ücretinin ödenmediği durumlarda, öncelikle işverenle yazılı bir şekilde görüşmelidir. İşverenin bu görüşmeler sonucunda yıllık izin ücretini ödememesi durumunda, işçi bu konuda bir avukat tutarak ya da sendikasının yardımıyla iş mahkemesinde dava açabilir.

  Yıllık izin ücreti davalarında, işçinin iş sözleşmesi, çalışma saatleri, ücret bordrosu gibi belgeler delil olarak kullanılabilir. Ayrıca, işçinin yıllık izin süresi, kullanma tarihi ve işverenin yıllık izin ücretini ödemediğine dair yazılı bildirimleri de delil olarak kullanılabilir.

  Mahkeme, işçinin talebi doğrultusunda, işverenin yıllık izin ücretini ödemesine karar verebilir. Ayrıca, işverenin işçiye yıllık izin ücretini ödememesi durumunda cezai yaptırımlar da uygulanabilir.

  Yıllık izin ücreti davaları, işçi haklarının korunması açısından son derece önemlidir. İşçiler, yıllık izin ücretleri konusunda herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında, bu hakkını mahkemede arayarak koruma altına alabilirler.

  Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı

  Türkiye’de yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre, işçinin yıllık izin ücretine ilişkin talepleri, ödenmesi gereken tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde iş mahkemesinde dava açması gerekmektedir. Yani, yıllık izin ücreti ödemesi yapılmayan bir işçi, bu ücrete ilişkin davasını, ödeme tarihinden itibaren en fazla 5 yıl içinde açabilir.

  Zamanaşımı süresi, yıllık izin ücreti alacaklarına ilişkin olarak da uygulanmaktadır. İşçinin yıllık izin ücretinin ödenmesi gereken tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açmaması halinde, yıllık izin ücreti alacağı zamanaşımına uğrar ve işçi, alacağını talep edemez.

  Ancak, yıllık izin ücreti alacağı zamanaşımına uğramış olsa bile, işçinin yasal hakları ve korunması devam etmektedir. Örneğin, işverenin işçiye yıllık izin ücretini ödemediği tespit edilirse, iş mahkemesi işvereni yıllık izin ücretini ödemeye ve gecikme cezası ödemeye mahkum edebilir.

  Yıllık izin ücreti alacağına ilişkin zamanaşımı süresi, işçilerin haklarını korumak ve işverenlerin ödeme yükümlülüklerini hatırlatmak için önemlidir. İşçiler, yıllık izin ücretleri konusunda herhangi bir mağduriyet yaşadıklarında, bu haklarını korumak için belirtilen zamanaşımı süresi içinde iş mahkemesinde dava açabilirler.

  Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

  Türkiye’deki işçilerin yıllık izin ücretleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen hesaplama yöntemine göre hesaplanmaktadır. Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma saatlerine ve ücretine dayalı olarak hesaplanır.

  Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma saatlerinin günlük brüt ücreti ile çarpımı sonucu elde edilir. Günlük brüt ücret ise, işçinin normal çalışma saatlerine göre hesaplanan brüt saatlik ücretinin normal çalışma saatlerine bölünmesiyle elde edilir.

  Örneğin, bir işçinin normal çalışma saatleri haftada 45 saat ve brüt saatlik ücreti 20 TL ise, günlük brüt ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  20 TL x 45 saat / 7 gün = 128,57 TL/gün (günlük brüt ücret)

  Yıllık izin ücreti, bu günlük brüt ücretin yıllık izin süresi ile çarpımı sonucu elde edilir. Yıllık izin süresi, işçinin çalışma süresine göre belirlenir ve en az 14 gün olmalıdır. Yıllık izin süresi, işçinin normal çalışma süresine göre hesaplanır.

  Örneğin, yukarıdaki örnekteki işçi için 14 günlük yıllık izin süresi için hesaplanan yıllık izin ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

  128,57 TL x 14 gün = 1.800 TL (yıllık izin ücreti)

  Yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma saatleri, günlük brüt ücreti ve yıllık izin süresine göre değişebilir. İşçinin çalıştığı sektör ve işverenin belirlediği ücret politikaları da yıllık izin ücretinin belirlenmesinde etkili olabilir.

  14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

  14 günlük yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma saatlerine, günlük brüt ücretine ve yıllık izin süresine göre hesaplanmaktadır. Türkiye’deki işçilerin yıllık izin ücretleri, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanmaktadır.

  Örneğin, bir işçinin normal çalışma süresi haftada 45 saat ve brüt saatlik ücreti 20 TL ise, günlük brüt ücreti aşağıdaki gibi hesaplanır:

  20 TL x 45 saat / 7 gün = 128,57 TL/gün (günlük brüt ücret)

  Bu işçi, 14 günlük yıllık izin süresi kullanacaksa, yıllık izin ücreti aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

  128,57 TL x 14 gün = 1.800 TL (yıllık izin ücreti)

  Ancak, işçinin normal çalışma süresi, günlük brüt ücreti ve yıllık izin süresi değişebilir. Dolayısıyla, yukarıdaki hesaplamalar sadece örnek olarak verilmiştir. İşçinin normal çalışma süresi, günlük brüt ücreti ve yıllık izin süresine göre yıllık izin ücreti değişiklik gösterebilir.

  Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

  Kullanılmayan yıllık izin ücreti, işçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde veya işveren tarafından feshedildiğinde ödenmesi gereken bir ücrettir. İşçinin yıllık izin süresi, işverenin faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda bölünebilir ve bölünen izin sürelerinden yararlanılamayan kısımları kullanılmayan yıllık izin olarak kabul edilir.

  Kullanılmayan yıllık izin ücreti hesaplanırken, işçinin normal çalışma saatlerine, günlük brüt ücretine ve kullanılmayan yıllık izin gün sayısına göre hesaplama yapılır. Kullanılmayan yıllık izin ücreti, kullanılan yıllık izin ücretinin yıllık izin süresine bölünerek günlük kullanılan yıllık izin ücreti bulunur. Bu günlük kullanılan yıllık izin ücreti, kullanılmayan yıllık izin gün sayısı ile çarpılarak hesaplanır.

  Örneğin, bir işçinin normal çalışma saatleri haftada 45 saat ve brüt saatlik ücreti 20 TL olsun. İşçinin yıllık izin süresi 20 gün olsun ve kullanılan yıllık izin ücreti 1.800 TL olsun. Kullanılmayan yıllık izin gün sayısı 5 gün olsun. Bu durumda kullanılmayan yıllık izin ücreti aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

  Günlük kullanılan yıllık izin ücreti = 1.800 TL / 20 gün = 90 TL/gün

  Kullanılmayan yıllık izin ücreti = 90 TL/gün x 5 gün = 450 TL

  Yukarıdaki örnekte, işçinin kullanılmayan yıllık izin ücreti 450 TL’dir. Ancak, işçinin normal çalışma saatleri, günlük brüt ücreti ve yıllık izin süresi değişebilir. Dolayısıyla, yukarıdaki hesaplamalar sadece örnek olarak verilmiştir.

  Yıllık İzin Ücreti Bordroda Nasıl Gösterilir?

  Yıllık izin ücreti, işverenler tarafından işçilere ödenen bir ücrettir ve bordroda da ayrı bir satır olarak gösterilir. Türkiye’deki işçilerin yıllık izin ücretleri, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanmakta ve ödenmektedir.

  Yıllık izin ücreti, bordroda ödeme dönemine göre ayrı bir satırda gösterilir. Yıllık izin ücreti satırı, bordronun altında yer alan diğer ödemeler satırları gibi düzenlenir. Satırın sol tarafında, “Yıllık İzin Ücreti” veya “Yıllık İzin Tazminatı” gibi bir başlık yer alabilir. Sağ tarafta ise, ödenen yıllık izin ücretinin brüt tutarı, kesintiler ve net tutar gibi bilgiler yer alır.

  Bordroda yıllık izin ücreti, kullanılan ve kullanılmayan yıllık izin ücreti olarak ayrı ayrı gösterilebilir. Bu durumda, bordroda iki ayrı satırda yıllık izin ücreti belirtilir. Kullanılan yıllık izin ücreti, kullanılan yıllık izin süresi, günlük kullanılan yıllık izin ücreti ve ödenen toplam tutar gibi bilgiler içerir. Kullanılmayan yıllık izin ücreti ise, kullanılmayan yıllık izin süresi, günlük kullanılan yıllık izin ücreti ve ödenen toplam tutar gibi bilgiler içerir.

  Bordroda yıllık izin ücreti gösterimi, işverenin tercihine göre değişebilir. Bazı işverenler, yıllık izin ücretini diğer ödemeler satırları altında göstermek yerine ayrı bir bordro belgesi hazırlayarak işçilere sunabilirler.

  Devlet Memurları Kullanılmayan Yıllık İzin Ücreti Alabilir mi?

  Devlet memurları da diğer işçiler gibi yıllık izin hakkına sahiptirler. Ancak, yıllık izin ücretinin ödeme şekli devlet memurları için farklıdır. Devlet memurları, yıllık izinlerini kullanmadıklarında kullanılmayan yıllık izinleri nakit olarak alamazlar.

  Devlet memurları, yıllık izinlerini kullanmadıklarında, bu izinleri bir sonraki yılın Nisan ayına kadar kullanma hakkına sahiptirler. Ancak, bir sonraki yılın Nisan ayına kadar kullanılmayan yıllık izinler, nakit olarak ödenmez ve kaybedilir.

  Devlet memurlarının yıllık izinleri, her yılın Ocak ayında hesaplanır ve ilgili memurun izin kullanımlarına göre güncellenir. Yıllık izinlerin kullanılması, memurun amiri tarafından onaylanmalıdır ve memurun izin kullanımı, izin süresi ve diğer detayları, izin cetveli adı verilen bir belge üzerinde tutulur.

  Devlet memurlarının yıllık izinleri ve yıllık izin ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu nedenle, devlet memurlarının yıllık izinleri ve ücretleri konusunda detaylı bilgi almak için ilgili mevzuat hükümlerine başvurmak gerekmektedir.

  Yıllık İzin Ücreti Alacak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Yıllık izin ücreti alacak davaları, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesine dayanan iş hukuku uyuşmazlıkları olduğu için, İş Mahkemeleri’nde görülür. İş Mahkemeleri, iş hukuku uyuşmazlıklarına özgü olarak kurulmuş ve bu alanda yetkili ve görevli olan mahkemelerdir.

  İşçi, yıllık izin ücreti alacağına ilişkin dava açmak istediğinde, çalıştığı yerdeki İş Mahkemesi’nde dava açması gerekmektedir. İş Mahkemesi, işçi ve işveren arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü için yetkili ve görevlidir.

  Yıllık izin ücreti alacak davalarının değeri, Türk Lirası cinsinden belirtilir ve 2021 yılı itibariyle, 38.610,00 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için asliye hukuk mahkemeleri, 38.610,00 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise İş Mahkemeleri yetkilidir.

  Dolayısıyla, işçinin yıllık izin ücreti alacağına ilişkin dava açması durumunda, işçinin çalıştığı yerdeki İş Mahkemesi’nde dava açması ve İş Mahkemesi’nin yetkisi dahilinde olan bir değerde dava açması gerekmektedir.