Boşanma Hukuku - Boşanma Avukatı

Torbalı Boşanma Hukuku - Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı

Torbalı boşanma avukatlığı başta olmak üzere İzmir ili ve tüm Türkiye genelinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz şu şekildedir.

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması,
 • Anlaşmalı Boşanma Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Çekişmeli Boşanma Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Müvekkilin Boşanma ile Birlikte Ortaya Çıkacak Tüm Avantajlı ve Dezavantajlı Durumlarının Analizini Çıkarıp Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi ,
 • Karşı Taraf ile Arabuluculuk veya Avukatlık Kanunu 35/A Hükmü Gereğince Sulh Görüşmelerinin Sağlanması
 • KAtılım Payı Alacağı Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Ziynet Eşyalarının İadesi ( Düğün Takılarının İadesi ) Davasının Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Boşanma Sonrası Nafakaya İlişkin Arttırım veya İndirim Taleplerine Yönelik Davaların Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Boşanma Sonrası Velayetin Değişikliği ile ilgili Davanın Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
 • Aytuğ Avukatlık Bürosu olarak ofisimize başvuran müvekkillerimize sağladığımız hizmetlerdendir.

  Dilekçe Yazımındaki Yanlışlıklar Davanın Reddedilmesine yada Hak Kayıplarına Yol Açar mı ?

  Dava açmak için karar verildikden sonra kanun hükmü gereği yetkili mahkeme olan Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır.Dilekçe hazırlanırken çok titizlikle yazılması gerekmektedir.İddia edilen olaylara ilişkin gerekçeli anlaşılır açıklamalar yapılmalı, hukuki zemin sağlanmalı, delillerle iddialar desteklenmeli ve talep kısmı doğru yazılmalıdır.HMK gereği delillerle birlikte iddia ve taleplerin genişletilmesi yasağı mevcuttur yapılan yanlış işlem sonu davanın kaybedilmesi veya olası hak kayıplarına uğranılması yüksek ihtimaldir. Dilekçe içerisinde bulunması zorunlu unsurlardan herhangi birinin birle olmaması durumunda davanız reddedilebilir.Bu sebeple uzman bir Boşanma Avukatından hukuki hizmet alınmasında büyük fayda olucaktır.

  Boşanma Avukatının Önemli Ölçüde Dikkat Etmesi Gereken Durumlar Nelerdir ?

  Maddi Manevi tazminat hususu , Çocuk var ise Velayet hususu, Çocuk var ise İştirak Nafakası hususu ,Yoksulluk Nafakası hususu, Tedbir Nafakası, Menkul ve Gayrimenkuller Üzerine tedbir koyulması gerekip gerekmediği, Şartları uygunsa Aile Mahkemesinden uzaklaştırma kararı alınması, Katılım Payı Alacağının hesaplanıp edinilmiş malların paylaştırılması, Kusur durumunun doğru tespit edilip davanın o yönde açılması veya savunmanın ona göre hazırlanması, Ziynet Eşyası Alacaklarının diğer bir ifadeyle Düğün Takılarınınşartları varsa iadesi hususu, Velayet bulunmayan tarafın çocukla kişisel ilişkisinin ne şekilde kurulacağı, Nafakanın belirlenmesinde nelerin etkili olacağı ve olası hak kayıplarının engellenmesi için hangi evrakların mahkemeye sunulması gerektiği, Kişisel mal olup da mahkemece edinilmiş mal olarak değerlendirilen eşyalar yönünden bilirkişi raporlarının hukuki olarak incelenmesi ve gerekiyorsa itirazda bulunulup yeni bilirkişi raporu istenmesi gibi hususlar Boşanma avukatının balıca dikkat etmesi gereken özelliklerdendir.Torbalıda Boşanma Avukatlığı konusunda hizmet veren ofisimiz boşanma taleplerinizde tüm haklarınızı gözetip titizlikle davalarınızı yürütmektedir.

  Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

  • Zina Nedeniyle Boşanma
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma
  • Terk Nedeniyle Boşanma
  • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma
  • Uzun süreli Ayrılık Nedeniyle Boşanma
  • Anlaşmalı Boşanma
  • Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir ?

   Anlaşmalı boşanma için kanun koyucu 1 yıllık evlilik süresinin doldurulmuş olmasını bir şart olarak koşmuştur.Lakin Aytuğ Avukatlık Bürosu olarak uygulamada 1 yıldan az süren evliliklerde de anlaşmalı boşanma çerçevesinde boşanmayı gerçekleştirebiliyoruz.Bu hususda hizmet talep etmeniz halinde telefon numaralarımızdan ofisimize danışabilirsiniz.

   Boşanma Davası Ne Kadar Sürmektedir ?

   Anlaşmalı boşanma davaları mahkemenin yoğunluğuna göre 1 ile 4 ay içerisinde sonlandırılmaktadır.Çekişmeli boşanma davaları ise bir yıl ile birbuçuk yıl arası sürede ilk derece mahkemesinde karara çıkmaktadır.

   En Hızlı Şekilde Nasıl Boşanabilirim ?

   Hızlı şekilde boşanmak hak kaybına yol açıyorsa kesinlikle bu işin uzun yoldan ve temiz bir şekilde ilerlemisini tavsiye ediyoruz.Yoğun bir şekilde görüldüğü üzere çabuk olması adına bir çok hak kayıpları yaşanmakta, anlaşmalı boşanma protokolleriyle insanların zor durumlarından istifade edilmektedir.

   Boşanma Davası Açmak İçin Neler Gereklidir ?

   Aile Mahkemesine hitaben yazılmış usulüne uygun bir adet dilekçe yazılmalıdır.Bu dilekçelerin bir tanesi dosyada kalmak üzere ve bir adet nüshasıda karşı taraf yani davalıya tebliğ edilmek üzere dosyaya koyulmalıdır.Toplamda 2 adet dilekçe ile Aile Mahkemesine boşanmayla ilgili dava açılabilir.Unutulmamalıdır ki dilekçeyle birlikte mahkeme harç ve masrafları da davacı tarafdan talep edilecektir.

   Boşanma Avukatının Öncelikli Yapması Gereken Nedir ?

   Boşanma Avukatı öncelikle müvekkilinin uyuşmazlığın çözümüne yönelik talebini sormalıdır.Bunlar Türk Medeni Kanunu gereği ayrılık ve boşanma davası şeklinde olucaktır.Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma, dilerse ayrılık kararı isteyebilir.( TMK.md.167 )Bu sebeple müvekkilin talebinin sorunlar çözülene kadar bir ayrılık kararı almak mı yoksa direk boşanma kararı almak mı olduğu sorulmalıdır.

   Boşanma Dilekçesi Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeliyim ?

   Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve çeşitli kanunların usul esaslarına uygun şekilde dilekçe hazırlanması gerekir.Yanlış hazırlanan dilekçe davanızın reddedilmesini ya da muhtemel hak kayıplarına yol açabilir.Bu hususda uzman desteği almak sizi olası kötü sürprizlerden korur ve olası hak kayıplarının önüne geçer.

   Boşanma Davası Açtım Mahkemeye Gitmem Gerekir mi ?

   Anlaşmalı ve Çekişmeli boşanma olarak bu hususu açıklayacak olursak anlaşmalı boşanma davalarında kanun gereği kişilerin hür iradesinin açıklanması gerekmektedir.Bu sebeple hakim tarafların bizzat kendilerinden boşanma taleplerinin olup olmadığını ve protokol çerçevesinde ki tüm hususlarda mutabık kalıp kalmadığını sorar ve birinci ağızdan duymak ister.Bu sebeple vekaletle temsil söz konusu olmayıp Avukatla birlikte müvekkilin de Avukatın yanında bulunması ve hür iradesiyle boşanmak istediğini ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiğini beyan etmesi gerekir.

   Çekişmeli boşanma davasında ise taraflar kendilerini avukat ile temsil ettirebilirler.Bu sayede mahkemeye gitmeden boşanma davalarını yürütebilmektedirler.

   Boşanma Davasını Nerede Açmalıyım ?

   Boşanma davasının açılması için toplam 3 adet yetkili mahkeme vardır.Bunlardan ilki davacının ikamet yeri, ikincisi davalının ikamet yeri veya eşlerin evlilik birliği içerisinde en son 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesi yetkili sıfatıyla bakabilecektir.

   3 Yıl Ayrı Yaşadıkdan Sonra Boşanabilir Miyim ?

   Sadece üç yıl ayrı yaşamak yeterli değildir.Taraflardan birinin boşanma talepli davası reddedildikten sonra kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç yıl boyunca fiili ayrılık olması halinde tekrardan dava açılıp boşanma talep edilebilir.Uzun süreli ayrılık sebebiyle dava açacak eş üç yıldır fiili ayrı olduklarını ve evlilik birliğinin hiçbir somut ibaresinin kalmadığını mahkeme huzurunda ispat etmelidir.

   Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır ?

   Avukatlık ücreti davanın çekişmeli veya anlaşmalı olmasına göre değişkenlik göstermektedir.İl bazında baroların her yıl belirlemiş olduğu tarifeler bulunmaktadır.Bu tarifeler ortalama fiyatlara göre belirlenmiştir.

   Boşanmada Maddi Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir ?

   Tarafların kusur ve ekonomik durumlarına göre belirlenmekde olup hakim tarafından hakkaniyete göre takdir edilir.

   Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmeyebilir mi ?

   Eşlerden biri kusursuz yada yada eşit kusurlu olduğu takdirde madii ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulur.Buna karşılık ağır kusurlu olan eş kendi ekonomik durumuna ve karşı tarafın ekonomik durumuna göre madii ve manevi tazminat ödemek durumunda bırakılır.

   İştirak Nakası Talep Edilirken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

   İştirak Nafakaında müşterek çocuğun tüm giderleri, dersane masrafları, sosyalleşmesi için gerekli masraflar, gıda masrafı, okul harçlığı, servis ücreti gibi tüm harcamaları hesaplanıp buna göre velayet sahibi olmayan tarafın her ay düzenli ödemesi için uygun bir nafaka miktarı tayin edilir.Bu nafaka miktarı yıllara göre enflasyona karşı değer kaybediceğinden dolayı ileri yıllarda arttırılması talebi ile dava açarak nafanın miktarını yükseltmek mümkündür.

   Davaya Gidilmezse Ne olur ?

   Dava takip edilmediği takdirde düşecektir.Belirli bir süre içinde davanın yenilenmesi söz konusudur.Avukat ile temsil edilen davalara gidilmediği takdirde dava düşmeyecektir.Avukatın katılması yeterli görülmektedir.

   Yoksulluk Nafakası Neden Bağlanır ?

   Boşanma neticesinde ekonomik olarak zora girecek eşe uygun bir miktar nafaka ödenmesine karar verilir.Mahkeme safhasında yoksulluğa düşecek olan eşin mağdur olması kuvvetle muhtemeldir.Bu sebeple bu mağduriyetin önüne geçmek adına hakim uygun bir miktar tedbir nafakasına hükmedebilir.

   Kadın Boşandıkdan Sonra Yeniden Evlenmek İçin Ne Kadar Süre Beklemelidir ?

   Boşanmadan sonra beklenilen bu süreye iddet müddeti denir.Kanun iddet müddetini belirlerken üçyüz tam gün olarak belirlemiştir.Bu sürenin geçmesiyle kadın yeniden evlenebilecektir.

   İddet Müddeti Kaldırılabilir mi?

   Mahkeme yoluyla iddet müddetinin kaldırılması mümkündür.Bu sayede kadın evlenmek için üçyüz günlük uzun bir süreyi beklemek zorunda kalmayacaktır.

   Çocuğun Velayeti Verilirken Hakim Nelere Dikkat Eder ?

   Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği idrak yaşında olan çocukların velayete ilişkin beyanlarının alınması zorunludur.Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesinin bir tarafı olduğumuz için mahkemede bu husus dile getirilmeli ve pedagog eşliğinde çocuğun beyanına başvurulmalıdır.Çocuğun velayeti hususu kanun koyucu tarafından en çok araştırılan ve resen araştırma ilkesine tabi olan bir konudur.Hakim bu konuda tarafların sosyo-kültürel düzeylerini, çocuğa bakım sırasında hangi tarafın velayete sahip olmasının çocuğun üstün yararına olacağını tespit etmesi gerekmektedir.   Avukatlık Büromuz olarak aile kavramının toplum içinde ki yerini çok önemsiyoruz.Uyuşmazlıklarda aile bireylerinin süreçden en az etkilenmeleri, birbirlerine karşı saygılarını yitirmemeleri, varsa çocukların huzursuz olmamaları adına hukuki olarak en doğru çözümü en kısa sürede uygulamayı hedefliyoruz.Sizde boşanmayla ilgili veya feri niteliğindeki davalarla ilgili ofisimizden hukuki hizmet almak istiyorsanız irtibat numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.