İcra ve İflas Hukuku

Torbalı İcra ve İflas Hukuku

Alacak ilişkisinin hukuka uygun yöntemlerle borçludan tahsil edildiği bir hukuk dalıdır.

Konuyla İlgili Yazılarımız