İcra ve İflas Hukuku

Torbalı İcra ve İflas Hukuku

Alacak ilişkisinin hukuka uygun yöntemlerle borçludan tahsil edildiği bir hukuk dalıdır.





Konuyla İlgili Yazılarımız