Tazminat Hesaplama

Güncel Hesaplama

Tazminat hukuku ve yaptığımız tüm hesaplamalarla ile ilgili süreçleri takip ederek hesaplama algoritmalarımızı sürekli güncelliyoruz.

Hesaplama Yöntemleri̇

İş Gücü ve Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarında akfit olarak kullanılan progresif rant ve aktüer hesaplama yöntemlerini kullanıyoruz.

Yaşam Tabloları

İş Gücü ve Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarında güncel olarak kullanılan pmf 1931, cso 1980 ve trh 2010 yaşam tablolarını kullanıyoruz.

Tazminat Hesaplama

Cinsiyet: Medeni Durum: Talep Türü:

Cinsiyet: Medeni Durum: Kaza Türü:Hesaplama Şekli: