İzmir Torbalı Avukat

Aytuğ Avukatlık Bürosu

Hukuk dünyasına 2013 Yılında giren Av. Aydın AYTUĞ Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Doğma büyüme İzmir’de yaşamaktadır. İzmir Barosuna bağlı olarak Avukatlık hizmetini sürdürmeye devam etmektedir.
Aytuğ Avukatlık Bürosu ; en doğru hukuksal çözümü en kısa sürede uygulayarak vatandaşların hukuksal uyuşmazlıklarını en kolay yoldan çözüme kavuşturmayı amaç edinir. Aytuğ Avukatlık Bürosu olarak müvekkil odaklı bir çalışma yürütmekteyiz. Bizim için verdiğimiz hizmette müvekkilin menfaati ilk sırada yer almaktadır. Hukuki sürecin takibini sağlarken müvekkilin talimatı doğrultusunda hareket etmekteyiz. Atılacak adımlarda Avukatlık Mesleğinin en önemli yükümlülüklerinden olan aydınlatma yükümlülüğü gereği oluşabilecek her türlü durum değerlendirilip sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yürüttüğümüz hukuki sürecin her aşamasında titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Güven esasının en önemli unsuru şeffaflıktır.

Sizleri Aramamızı İster misiniz?

Telefon numaranızı iletiniz, sizleri en kısa sürede arayalım.

  İzmir Avukatlık Hizmetleri

  Hukuki Faaliyetlerimiz

  Ticari hayatın içerisindeki her türlü uyuşmazlıklar ve sözleşmeler her zaman bir…

  Toplum içerisinde aile kavramı ve birey kavramından doğan uyuşmazlıklara yönelik..

  Ceza hukuku bağlamında tutukluluk ve hükümlülük hali adalet sisteminin…

  Alacak ilişkisinin hukuka uygun yöntemlerle borçludan tahsil edildiği bir hukuk dalıdır…

  Hayatın içerisinde başımıza gelen haksız eylemlerden kaynaklı bir takım zararlara uğrarız…

  Trafiğe kayıtlı 23 milyon aracın yapmış oldukları kazalar ve neticesinde çıkan uyuşmazlıkları…

  İşçi ile işverenin haklarını korumayı hedefler.Çıkabilecek uyuşmazlıklarda…

  Alacak ilişkisinin hukuka uygun yöntemlerle borçludan tahsil edildiği bir hukuk dalıdır…

  Çalışmalarımız sonucu yaptığımız yatırımlar genellikle ev-arsa-tarla niteliğinde ki…

  Sahip olduğunuz arsanız , eviniz, tarlanız veya niteliği kamulaştırmaya elverişli…

  Miras davasına bakan avukatlar müteveffanın geriye bıraktığı tereke mallarını mirasçılara…

  Aile hukuku içerisinde yer alan boşanma kavramı eşler arasındaki hukuki birlikteliğin son verilmesi…

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun içeriği ile tüketicilerin hakları…

  Hukuki adı malpraktis davalarıdır.Sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu ele alır…

  Hukuksal olarak destek almak uyuşmazlıkların çözülmesinde önemli rol almaktadır…

  Sözleşme hukuku kişilerin aralarında yaptıkları yazılı ve bağlayıcı metinlerin…

  AVUKATA SOR

  Hukuki anlamda aklınıza takılan soruları avukata sorarak en kısa zaman da cevabı alabilirsiniz.

   Makaleler

   Boşanma İşlemlerinde Velayet Kararları

   Aile hayatının en zorlu süreçlerinden biri olan boşanma, sadece eşler arasındaki ilişkiyi değil, çocukların geleceğini de doğrudan etki...
   Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukukunu Kapsayan Davalar Nelerdir?

   Ceza hukuku, suç işleyen bireylerin cezalandırılmasını ve toplumun suçlardan korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır. Ceza hukuku, devletin adına işlenen suçlar için öngörülen cezaları belirler ve bu suçları işleyen kişileri yargılar.

   Ceza hukukunu kapsayan davalar genellikle suç kategorilerine göre gruplandırılır. Örneğin, cinayet, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar ağır ceza davalarını oluştururken, trafik ihlalleri, küçük hırsızlıklar veya kavga gibi suçlar ise daha az ciddi cezalarla sonuçlanabilen basit ceza davalarını oluşturabilir.

   Ayrıca, ceza hukuku davaları sadece bireysel suçlarla sınırlı değildir. Bazı durumlarda, kurumların veya şirketlerin de hukuka aykırı davranışları nedeniyle cezai sorumlulukları söz konusu olabilir ve bu durumlarda da ceza hukuku devreye girer.

   Boşanma Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   Boşanma hukuku, evlilik birliği içerisinde ortaya çıkan sorunların ve çiftlerin ayrılması durumunda uygulanacak kuralların belirlendiği hukuk dalıdır. Boşanma hukuku, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili tüm yasal süreçleri kapsar.

   Boşanma hukukunu kapsayan davalar genellikle aile hukuku kategorisine girer. Bu davalar arasında boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayet davaları, nafaka davaları ve şiddetli geçimsizlik davaları yer alabilir.

   Boşanma davası, eşlerin evlilik birliğini sona erdirmek üzere mahkemeye başvurdukları bir davadır. Bu davada, eşlerin neden ayrılmak istedikleri ve evlilik birliğinin sona erdirilmesi halinde malların nasıl paylaşılacağı gibi konular ele alınır.

   Mal paylaşımı davası ise, evlilik birliği boyunca edinilen mal varlığının nasıl bölüneceğini belirlemek için açılan bir davadır. Velayet davaları, çocukların velayetinin kimde olacağını belirlemek için açılırken, nafaka davaları da evlilik birliği sona erdikten sonra bir eşin diğerine maddi yardım sağlaması için açılabilir. Son olarak, şiddetli geçimsizlik davaları, evlilik birliği içinde ciddi sorunların mevcut olması durumunda açılır ve bu davada eşlerin ayrılmaları talep edilebilir.

   Tazminat Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   Tazminat hukuku, bir kişinin başka bir kişi veya kuruluş tarafından uğratılan zararların telafisi için açtığı davalara ilişkin hukuk dalıdır. Tazminat hukuku, genellikle özel hukuk olarak sınıflandırılır.

   Tazminat hukukunu kapsayan davalar arasında şunlar bulunabilir:

   1. Kişilik haklarına saldırı davaları: Bu tür davalar, bir kişinin onur, itibar veya özel hayatına yönelik yapılan saldırılar nedeniyle açılır. Örneğin, iftira ve hakaret davaları bu kategoriye girer.
   2. Malvarlığına yönelik saldırı davaları: Bu tür davalar, bir kişinin maddi varlığına yönelik yapılan saldırılar, yani malvarlığına zarar veren her türlü eylem için açılır. Örneğin, haksız fiil davaları bu kategoriye girer.
   3. Sözleşmeye aykırılık davaları: Bu tür davalar, bir sözleşme kurulduktan sonra taraflardan birinin sözleşmeye uymaması veya sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle açılır.
   4. İş kazası ve meslek hastalığı davaları: Bu tür davalar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan zararlar nedeniyle açılır.
   5. Tüketici davaları: Bu tür davalar, tüketicinin bir mal veya hizmetle ilgili olarak uğradığı zararları telafi etmek için açılır. Örneğin, ayıplı mal davaları bu kategoriye girer.

   Bu davaların hepsi, zararın niteliğine ve kaynağına bağlı olarak farklı yasal standartlara tabidir.

   İş ve İşçi Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   İş ve işçi hukuku, işverenler ile çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, özellikle işyerindeki çalışma koşullarını, ücretleri, iş sözleşmelerini, iş güvenliğini ve çalışanların sosyal haklarını kapsar.

   İş ve işçi hukukunu kapsayan davalar arasında şunlar bulunabilir:

   1. İşe iade davaları: Bu tür davalar, işten çıkarılan veya işten ayrılmaya zorlanan bir çalışanın işine geri dönmesi için açılır. İşe iade davaları genellikle haksız işten çıkarma nedeniyle açılır.
   2. İş kazası ve meslek hastalığı davaları: Bu tür davalar, işyerinde meydana gelen kazalar veya meslek hastalıkları sonucu oluşan zararlar nedeniyle açılır.
   3. Ücret alacakları davaları: Bu tür davalar, çalışanların işverenlerinden alacağı olan ücretleri tahsil etmek için açılır.
   4. İş sözleşmesinin feshi davaları: Bu tür davalar, iş sözleşmesinin işveren veya çalışan tarafından feshedilmesi durumunda açılır. İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmelerinde genellikle kıdem tazminatı gibi konular gündeme gelebilir.
   5. İşçi sendikası davaları: Bu tür davalar, işçi sendikalarının haklarını ve çıkarlarını korumak için açılır.
   6. İşçi hakları davaları: Bu tür davalar, çalışanların işverenleri tarafından uygulanan haksız koşullar veya ayrımcılık nedeniyle açılır.

   Bu davaların hepsi, iş ve işçi hukuku ile ilgili yasalara tabidir ve çalışanların haklarını korumayı amaçlar.

   Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Nedir?

   Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonlandırılmasıdır. Bu tür boşanmada taraflar, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşarak mahkeme sürecini daha hızlı ve düşük maliyetle tamamlarlar.

   Çekişmeli boşanma, çiftler arasında anlaşmazlık veya uyuşmazlıkların olduğu ve bu nedenle boşanmanın mahkeme kararı ile gerçekleştirildiği bir boşanma türüdür. Taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanma süreci genellikle daha uzun ve pahalı olabilir ve tarafların avukat tutması gerekebilir. Çekişmeli boşanmalarda, boşanma konusunda tarafların anlaşamadığı birçok konu olabilir, örneğin mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi. Mahkeme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek için adil bir karar verir.

   İcra ve İflas Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   İcra ve iflas hukuku, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, borçlu tarafından ödenemeyen borçların tahsil edilmesi veya borçlu kişinin iflas ettiği durumlarda alacaklıların haklarını korumak için tasarlanmıştır.

   İcra ve iflas hukukunu kapsayan davalar şunlardır:

   1. İcra takibi davaları: Borçlunun ödemeyi yapmaması durumunda, mahkeme tarafından verilen bir kararla borç miktarının tahsili işlemidir.
   2. İflas davaları: Borçlu kişi veya şirketin, tahsil edilemeyen borçları nedeniyle mali olarak iflas etmesi durumunda, iflasın açılması için yapılan davalardır.
   3. Alacak davaları: Alacaklıların, borçlu kişi veya şirketten alacakları olan miktarları talep etmek için açtığı davalardır.
   4. Teminatlı icra takipleri: Borçlunun ödemediği borcun teminat altında olduğu durumlarda, teminatın icra yoluyla tahsili için açılan davalardır.
   5. İptal davaları: İcra işlemlerinde usulsüzlük veya haksızlık tespit edilmesi durumunda, bu işlemlerin iptal edilmesi için açılan davalardır.
   6. İhtiyati haciz davaları: Borçlunun mal varlığının, borcun tahsil edilmesi için haczedilmesi talebiyle açılan davalardır.
   7. İtiraz davaları: İcra takibi sonucunda verilen kararlara, borçlu veya alacaklı tarafından itiraz edilmesi durumunda açılan davalardır.
   Miras Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   Miras hukuku, ölen kişinin mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin kuralları ve işlemleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukuku, ölen kişinin mirasçıları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek ve mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

   Miras hukukunu kapsayan davalar şunlardır:

   1. Miras davaları: Ölen kişinin mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin davalardır. Bu davalar, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için açılır.
   2. Reddi miras davaları: Bir mirasçı, mirası kabul etmek istemiyorsa veya mirastan feragat etmek istiyorsa bu amaçla açılan davalar reddi miras davalarıdır.
   3. İpotekli taşınmazların tespiti davaları: Miras bırakanın üzerinde ipotek bulunan taşınmaz mallarının belirlenmesi için açılan davalar.
   4. Mirasın taksimi davaları: Mirasın paylaşımı sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan davalar.
   5. Gayrimenkul tapu iptal davaları: Miras bırakanın sahip olduğu gayrimenkullerle ilgili tapuda meydana gelen hataların düzeltilmesi amacıyla açılan davalar.
   6. Vasiyetname iptal davaları: Miras bırakanın vasiyetnamelerindeki hükümlerin geçersizliğinin tespiti için açılan davalar.
   7. Mirasın reddi davaları: Bir mirasçının, ölen kişinin borçlarına katlanmak istemediği durumlarda mirası reddetmek için açtığı davalar.
   8. Mirasın kabulü sırasında yapılan işlemlerdeki hataların düzeltilmesine ilişkin davalar: Mirasın kabulü sırasında yapılan işlemlerde hatalar veya usulsüzlükler olması durumunda düzeltme amacıyla açılan davalar.
   Sigorta Hukuku Nedir? Hangi Davaları Kapsar?

   Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigortacılık faaliyetleri ile ilgili kuralların belirlendiği hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigorta şirketleri ile sigortalılar veya hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır. Bu anlaşmazlıklar genellikle tazminat talepleriyle ilgilidir.

   Sigorta hukuku, bireysel sigortalar, meslektaş sigortaları, işverenlerin işyeri sigortaları, araç sigortaları, ev sigortaları, sağlık sigortaları gibi birçok farklı sigorta türünü kapsar. Sigorta hukuku ayrıca sigorta sözleşmeleri, sigortacılık faaliyetleri, sigorta primleri, sigorta şirketlerinin yükümlülükleri ve sigortalılar veya hak sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri hakkında da kurallar içerir.

   Sigorta hukuku kapsamında yer alan davalar şunlardan oluşabilir:

   • Yapılan sigorta sözleşmesindeki uyuşmazlıklar
   • Tazminat talebi olan kazalar veya zararlar
   • Sigorta şirketi tarafından reddedilen tazminat talepleri
   • Sigorta sözleşmelerinin geçersizliği veya iptali
   • Sigorta şirketlerinin sorumluluklarının belirlenmesi
   • Sigorta primlerinin tahsil edilmesi veya iadesi hakkındaki anlaşmazlıklar
   • Sigorta şirketlerinin haksız fiilleri veya ihmalleri sonucu meydana gelen zararlar
   • Sigorta sözleşmelerindeki yorumlama ve uygulama farklılıkları
   • Sigorta poliçelerinin doğru şekilde düzenlenmemesi veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle oluşan anlaşmazlıklar
   • Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemelerinin tutarları ile ilgili tartışmalar.

   Sigorta hukuku, sigortalıların haklarını korumak ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda dikkatli olunması önemlidir. Sigortalılar, sigorta şirketi seçerken ve sigorta sözleşmesi yaparken, sözleşmenin koşullarını dikkatlice okumalı ve anlamalıdır. Ayrıca, bir anlaşmazlık durumunda, sigorta hukuku kurallarının farkında olmak ve haklarını savunmak için bir avukattan yardım almak da önemlidir.