work

Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

workplace

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

team

Kıdem ve İhbar Tazminatı

accident

Trafik Kazası Tazminatı

compensation

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama

calculator (1)

Güncel Hesaplama

Tazminat hukuku ve yaptığımız tüm hesaplamalarla ile ilgili süreçleri takip ederek hesaplama algoritmalarımızı sürekli güncelliyoruz.

calculator (1)

Hesaplama Yöntemleri̇

İş Gücü ve Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarında akfit olarak kullanılan progresif rant ve aktüer hesaplama yöntemlerini kullanıyoruz.

calculator (1)

Yaşam Tabloları

İş Gücü ve Destekten Yoksun Kalma hesaplamalarında güncel olarak kullanılan pmf 1931, cso 1980 ve trh 2010 yaşam tablolarını kullanıyoruz.

Tazminat Hesaplama

Tazminat, bir haksızlığın veya zararın telafisi amacıyla ödenen bir bedeldir. Özellikle hukuk ve sigorta alanlarında sıkça kullanılan bir terimdir. Tazminatın ödenmesi ile mağdurun zararı telafi edilir ve hakkaniyet sağlanmış olur.

Tazminat, birçok farklı durumda ödenebilir. Örneğin, iş kazası sonucu yaralanan bir işçi, bir araba kazasında zarar gören bir sürücü veya bir tüketiciye yanlış mal satan bir şirket gibi durumlarda tazminat talep edilebilir. Tazminatın miktarı, mağdurun zararının niteliği, kazanın şiddeti, hasarın derecesi ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Tazminatın ödenmesi için mahkeme kararı veya uzlaşma sonucu belirlenir. Tazminat talep eden tarafın bir avukat ile çalışması ve haklarının savunulması önemlidir. Ayrıca, sigorta durumu da tazminat miktarını belirleyebilir. Tazminatın ödenmesi, genellikle mağdura doğrudan ödeme veya sigorta şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir.

Tazminat, bir haksızlığın veya zararın telafisi için ödenen bir bedeldir ve mağdurun zararının telafisi için önemlidir. Tazminatın ödenmesi, hakkaniyetin sağlanması açısından önemlidir.

Tazminat Hesaplama Nedir?

Tazminat hesaplama, bir haksızlığın veya zararın telafisi amacıyla ödenen bir bedelin belirlenmesi işlemidir. Örneğin, iş kazası sonucu yaralanan bir işçi, bir araba kazasında zarar gören bir sürücü veya bir tüketiciye yanlış mal satan bir şirket gibi durumlarda tazminat talep edilebilir. Tazminat hesaplama süreci, mağduriyetin niteliği, kazanın şiddeti, hasarın derecesi ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Hesaplama sürecinde, zararın tam olarak belirlenmesi ve tazminatın adil bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Tazminatın hesaplanması, genellikle uzmanların ve avukatların yardımıyla gerçekleştirilir ve mahkeme kararı veya uzlaşma sonucu belirlenebilir.

Tazminat Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tazminat hesaplama işlemi, zararın niteliğine, kazanın şiddetine, hasarın derecesine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, tazminat hesaplarken aşağıdaki konulara dikkat edilmesi önemlidir:

 1. Zararın Tam Olarak Belirlenmesi: Tazminat hesaplaması yapmadan önce, zararın tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Zararın belirlenmesi için, konu hakkında uzman bir avukat veya danışman ile çalışmak faydalı olacaktır.
 2. Hasarın Derecesi: Tazminat hesaplaması yapılırken, hasarın derecesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bir trafik kazası sonucu aracın tamir edilmesi gerekiyorsa, tamir masrafları hesaplanmalıdır.
 3. Sigorta Durumu: Tazminat hesaplarken, sigorta durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle trafik kazalarında, sigorta şirketleri ile iletişim kurulmalı ve sigorta poliçesi kapsamındaki tazminat miktarı hesaplanmalıdır.
 4. Mahkeme Kararı: Tazminat hesaplaması, mahkeme kararı veya uzlaşma sonucu belirlenebilir. Bu nedenle, tazminat talep eden tarafın bir avukat ile çalışması ve mahkeme sürecinde haklarının savunulması önemlidir.
 5. Tazminat Talebinin Zamanaşımı: Tazminat talebi, zararın oluştuğu anda veya sonrasında yapılabilir. Ancak, tazminat talebinin zamanaşımına dikkat edilmelidir. Tazminat talebinde bulunulacak olan olayın gerçekleştiği tarih ve konu hakkında yasal süreler öğrenilmeli ve süresi dolmamış tazminat talebi yapılmalıdır.

Sonuç olarak, tazminat hesaplama süreci mağduriyetin niteliğine ve kazanın şiddetine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, tazminat hesaplarken zararın tam olarak belirlenmesi, hasarın derecesinin hesaplanması, sigorta durumunun göz önünde bulundurulması, mahkeme kararının veya uzlaşma sonucunun beklenmesi ve tazminat talebinin zamanaşımına dikkat edilmesi önemlidir.

Tazminat Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Tazminat, bir haksızlığın veya zararın telafisi için ödenen bir bedeldir ve bu bedel, mağdurun zararının karşılanması için ödenir. Tazminat hakkının elde edilmesi, mağduriyetin niteliği ve olayın meydana geldiği duruma göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki durumlarda tazminat hakkı elde edilebilir:

 1. İş Kazaları: İş kazalarında işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İş kazası sonucu yaralanan işçiler, işverenleri veya iş kazasından sorumlu olan diğer taraflardan tazminat talep edebilirler.
 2. Trafik Kazaları: Trafik kazalarında, kazada yaralanan sürücüler veya yolcular, kazaya karışan diğer taraflardan tazminat talep edebilirler.
 3. Tüketici Hakları: Tüketiciler, yanlış ürün veya hizmet nedeniyle uğradıkları zarar için tazminat talep edebilirler.
 4. İş İhlalleri: İş ihlalleri sonucu mağdur olanlar, işverenlerinden veya iş yasalarına uymayan diğer taraflardan tazminat talep edebilirler.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları İhlalleri: Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlaller sonucu mağdur olanlar, tazminat talep edebilirler.

Tazminat hakkının elde edilmesi için, mağdurun konu hakkında bilgi sahibi olması, olayın gerçekleştiği anı kanıtlayan belgelerin bulunması ve tazminat talebinin zamanaşımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tazminat talebinin doğru bir şekilde hesaplanması için, konu hakkında uzman bir avukat veya danışman ile çalışmak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, tazminat hakkı, haksızlığa veya zarara uğrayan kişilerin mağduriyetinin telafisi için önemlidir. Tazminat talebinin elde edilmesi için mağdurun konu hakkında bilgi sahibi olması, doğru hesaplama yapılması, kanıtlayıcı belgelerin bulunması ve tazminat talebinin zamanaşımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kendi İsteği İle İşten Çıkan Tazminat Alabilir mi?

Kendi isteği ile işten çıkan bir işçi, genellikle kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı, işveren tarafından işten çıkarılan işçilere ödenen bir tazminat türüdür ve istifa eden işçilere ödenmez. Ancak, istifa eden işçi bazı durumlarda tazminat alma hakkına sahip olabilir. Bu durumlar şunlardır:

 1. İşveren tarafından iş sözleşmesinde yapılan haksız veya yasadışı düzenlemeler sonucu istifa eden işçi, işçilik haklarından doğan tazminatları talep edebilir.
 2. İş sözleşmesinde yer alan fesih şartlarına uygun olarak işten ayrılan işçi, önceden belirlenmiş tazminatları alabilir.
 3. İşveren tarafından yapılacak olan sözleşme ihlalleri ya da sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi durumunda, işçi haklı nedenle işten ayrılabilir ve bu durumda da tazminat talep edebilir.
 4. İşverenin işçinin ücretini ödememesi, işçiye mobbing uygulaması ya da işyerindeki diğer hak ihlalleri nedeniyle işçi haklı nedenle işten ayrılmış sayılabilir ve tazminat talep edebilir.

Bu nedenlerle işten ayrılan işçilerin tazminat alma hakkı bulunabilir. Ancak, her durum farklı olduğu için, işçinin istifasından önce durumunu iyi değerlendirmesi ve hukuki danışmanlık alması önerilir.

İşçi Hangi Tazminatları Alır?

Bir işçi, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda veya işveren tarafından işten çıkarılması halinde farklı türlerde tazminatlar alabilir. Bu tazminatlar şunlardır:

 1. Kıdem Tazminatı: İşveren tarafından işten çıkarılan veya iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ayrılan işçiler, çalıştıkları süreye göre kıdem tazminatı alma hakkına sahiptirler. Kıdem tazminatı, işçinin brüt ücreti ve çalıştığı süreye göre hesaplanır.
 2. İhbar Tazminatı: İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda, işçiye ihbar süresi kadar önceden bildirim yapılması gerekmektedir. İhbar süresi bildirilmediği takdirde işçi, ihbar tazminatı alma hakkına sahiptir.
 3. Yıllık İzin Tazminatı: İşveren tarafından kullanılmayan yıllık izin süreleri, iş sözleşmesinin feshi durumunda yıllık izin tazminatı olarak ödenir.
 4. Fazla Mesai ve İzin Ücreti Tazminatı: İşçi, fazla mesai yapması durumunda veya kullanamadığı izinler nedeniyle fazla mesai ve izin ücreti tazminatı talep edebilir.
 5. Sendikal Tazminat: İşçi, sendikaya üye olması nedeniyle işveren tarafından yapılan ayrımcılık veya işverenin sendika faaliyetlerine müdahalesi durumunda sendikal tazminat talep edebilir.

Bu tazminatlar, işçinin haklarına yönelik yasal düzenlemeler ile belirlenir. İşçiler, bu tazminatları talep edebilmek için iş hukuku konusunda bilgi sahibi olmalı ve haklarını savunmak için gerektiğinde hukuki destek almaları önerilir.