Boşanma Davası Nasıl Açılır? Masrafı Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sona erdiği ve eşlerin yasal olarak ayrıldığı bir hukuki süreçtir. Türk Hukuku’na göre boşanma, Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma hukuki olarak aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

 1. Anlaşmalı Boşanma: Eşlerin evliliklerini sonlandırmak için anlaşmaya vardıkları bir boşanma türüdür. Bu durumda, eşlerin mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma, mahkeme kararıyla sonuçlanır ve eşlerin yazılı anlaşması mahkemeye sunulur.
 2. Çekişmeli Boşanma: Eşlerin anlaşmaya varamadığı ve çeşitli nedenlerle ayrılma taleplerinin mahkemeye taşındığı bir boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma sürecinde, mahkeme çiftlerin taleplerini ve iddialarını değerlendirir, delilleri inceler ve karar verir.

Boşanma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Boşanma Davası Açılması: Boşanma davasının başlatılması için ilgili aile mahkemesine başvurulmalıdır. Davacı taraf, boşanma sebebini belirtmeli ve gerekli belgeleri sunmalıdır.
 2. Duruşmalar: Mahkeme, tarafları dinler, delilleri değerlendirir ve duruşmalar düzenler. Tarafların avukatları varsa, onlar da duruşmalara katılabilir ve savunma yapabilirler.
 3. Karar Aşaması: Mahkeme, delillerin incelenmesi ve tarafların beyanlarının değerlendirilmesinin ardından kararını verir. Karar, taraflara tebliğ edilir ve kesinleşmesi halinde boşanma işlemleri tamamlanır.

Boşanma sürecinde, çocuklarla ilgili konular da ele alınır. Çocukların velayeti, nafaka ve diğer ilgili konular, çocukların en iyi çıkarlarını koruyacak şekilde düzenlenir.

Bu bilgiler, genel bir bakış sağlamak amacıyla verilmiştir. Boşanma süreci, davaya konu olan detaylara ve tarafların durumlarına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bir avukattan veya uzman hukuk danışmanından doğrudan destek almanız önemlidir.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma için başvurulması gereken yer, Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri, boşanma davaları ve aile hukukuna ilişkin diğer davalarla ilgilenen özel mahkemelerdir.

Başvuruyu yapmak için, boşanma davasının açılması gereken Aile Mahkemesine dilekçeyle başvurulmalıdır. Dilekçede, davanın tarafları, boşanma sebepleri ve talepler gibi bilgilerin yanı sıra gerekli belgeler de sunulmalıdır. Boşanma davasının nerede açılacağına ilişkin kural, Medeni Kanun’da yer alan yetki ve görev kurallarına göre belirlenir.

Başvurunun hangi Aile Mahkemesine yapılacağı kanunda belirtilmiştir.Boşanma davası eşlerden herhangi birinin yerleşim yerinde veya davadan önce en son altı ay süreyle ortak yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemesinde açılmalıdır.Davanın yanlış mahkemede açılması sürecin uzamasına neden olabilir.Davanın yetkisiz mahkemede açıldığını hakim resen gözetmez.Davalı tarafça bu duruma itiraz edilmedikçe yetkisiz mahkeme yetkili hale de gelebilecektir.

Başvuruda, hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için, bir avukattan veya uzman hukuk danışmanından destek almanız önemlidir. Bu şekilde, başvurunun doğru mahkemeye yapıldığından ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulduğundan emin olabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 1. Dilekçe Hazırlama: Boşanma davası için başvuracak tarafın, Aile Mahkemesine yönelik bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Dilekçe, boşanma sebepleri, talepler, nedenler ve gerekli belgeler gibi detayları içermelidir. Dilekçe, avukat yardımıyla veya bireysel olarak hazırlanabilir.
 2. Yetkili Mahkeme Belirleme: Boşanma davasının hangi Aile Mahkemesinde açılacağını belirlemek önemlidir.Kanunen eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri veya en son 6 ay süreyle ortak oturdukları yerdeki Aile Mahkemesi yetkilidir.
 3. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dilekçe, başvuru yapılması gereken Aile Mahkemesine sunulmalıdır. Dilekçenin orijinal nüshası ile birlikte gerekli sayıda fotokopi hazırlanmalıdır. Ayrıca, dilekçeye ek olarak gereken belgelerin fotokopileri de eklenmelidir.
 4. Mahkeme İncelemesi: Aile Mahkemesi, dilekçeyi inceleyecek ve dava dosyasını oluşturacaktır. Daha sonra taraflar, duruşma tarihini öğrenmek için mahkemenin bildirimini beklemelidirler.
 5. Duruşmalar: Mahkeme, boşanma davasıyla ilgili duruşmaları belirleyecektir. Duruşmalarda, taraflar ve avukatları, görüşlerini ifade edecek, delilleri sunacak ve taleplerini ileri süreceklerdir.
 6. Mahkeme Kararı: Duruşmaların tamamlanmasının ardından, Aile Mahkemesi, delilleri ve tarafların beyanlarını değerlendirecek ve bir karar verecektir. Karar, taraflara tebliğ edilecek ve kesinleşmesi durumunda boşanma işlemi tamamlanacaktır.

Boşanma davası açarken, yasal sürecin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için bir avukattan veya uzman hukuk danışmanından destek almanız önemlidir. Bu şekilde, davayı doğru mahkemeye açabilir, gereken belgeleri düzenleyebilir ve haklarınızı koruma şansını artırabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Avukat Seçimi: Çekişmeli boşanma davası karmaşık olabileceği için, bir avukatla çalışmanız önemlidir. Deneyimli bir aile hukuku avukatı, size süreç boyunca rehberlik edebilir, haklarınızı koruyabilir ve savunmanızı güçlendirebilir.Eşinizin kusurlarını doğru tespit etmelisiniz.Aksi takdirde mahkeme davanızı reddedebilecektir.Tekrardan aynı kusurlara ilişkin dava aşamayacağınızı da göz önüne alacak olursak hem telafisi olmayan hatalar yapabilirsiniz hemde süreci uzatma ihtimaliniz bulunmaktadır.Boşanma sürecinizde riskleri en aza indirebilmek için iyi bir avukatla çalışmak önemlidir.
 2. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Avukatınızın yardımıyla, çekişmeli boşanma davası için dava dilekçesi hazırlanır. Dilekçe, boşanma sebeplerini, talepleri ve gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Ayrıca, delilleri sunmak için gerekli olan belgeler dilekçeye eklenmelidir.
 3. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dava dilekçesi, Aile Mahkemesine sunulmalıdır. Dilekçenin orijinal nüshası ve gerekli sayıda fotokopisi hazırlanmalıdır. Ek olarak, dilekçeyle birlikte sunulması gereken belgelerin fotokopileri de eklenmelidir.
 4. Mahkeme İncelemesi: Aile Mahkemesi, dilekçeyi ve sunulan belgeleri inceleyerek dava dosyasını oluşturur. Taraflar, duruşma tarihini öğrenmek için mahkemenin bildirimini beklemelidir.
 5. Duruşmalar: Mahkeme, çekişmeli boşanma davası için duruşma tarihleri belirleyecektir. Duruşmalarda, taraflar ve avukatları, iddialarını sunacak, delilleri sunacak, tanıkları dinletecek ve taleplerini ileri süreceklerdir.
 6. Mahkeme Kararı: Duruşmaların tamamlanmasının ardından, Aile Mahkemesi, delilleri, tarafların beyanlarını ve avukatların argümanlarını değerlendirerek bir karar verecektir. Karar, taraflara tebliğ edilecek ve kesinleşmesi durumunda boşanma işlemi tamamlanacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları karmaşık ve duygusal olabilir. Bu nedenle, profesyonel bir avukatın desteği, size süreç boyunca yardımcı olacak ve haklarınızı en iyi şekilde koruyacaktır. Avukatınızla işbirliği yaparak, davanızı etkili bir şekilde yönetebilir ve sonuçlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanması: Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varmaları durumunda geçerlidir. Bu anlaşma genellikle mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konuları kapsamaktadır. Taraflar, bu konularda müzakereler yapabilir, anlaşmaya varabilir ve yazılı olarak belgelendirebilirler.
 2. Avukat Seçimi: Anlaşmalı boşanma davası için her iki tarafın da ayrı ayrı avukat tutması önerilir. Avukatlar, tarafları yasal süreç konusunda yönlendirecek, anlaşmanın adil ve yasalara uygun olmasını sağlayacak ve gerekli belgeleri hazırlayacaklardır.
 3. Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması: Avukatlar, tarafların anlaşmasını temel alan bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar. Protokol, boşanma konusundaki kararları, mal paylaşımını, çocukların velayetini, nafaka miktarlarını ve diğer hususları içerebilir. Bazı konular protokole yazılmayabilir.Protokolde anlaşma sağlanmayan konularda daha sonrasında bu konular hakkında davaların açılabileceği ve evlilikten kaynaklı eşlerin tekrardan mahkeme süreci yaşayabileceğini hatırlatmak isteriz.Taraflar protokolü gözden geçirip sonrasında onaylamalıdır.
 4. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Avukatlar, anlaşmalı boşanma protokolü temelinde dava dilekçesini hazırlar. Dilekçe, tarafların evliliklerini sonlandırmak için anlaşmaya vardıklarını, protokolü sunduklarını ve mahkemenin onayını talep ettiklerini belirtmelidir. Gerekli belgeler dilekçeye eklenir.
 5. Mahkeme İncelemesi: Dava dilekçesi ve ekler, Aile Mahkemesi tarafından incelenir. Mahkeme, protokolün yasalara uygun olduğunu ve tarafların iradesiyle kabul edildiğini değerlendirir. Eğer her şey uygunsa, mahkeme davanın ilerlemesi için duruşma tarihi belirler.Ahlak ve iyiniyet kuralına aykırı maddeleri hakim taraflar anlaşsa dahi onaylamayabilir.
 6. Duruşma ve Karar: Duruşmada, taraflar ve avukatları, protokolün detaylarını doğrular ve mahkemeye sunarlar. Mahkeme, protokolü ve tarafların beyanlarını değerlendirir. Eğer her şey uygun görülürse, mahkeme protokolü onaylar ve boşanma kararını verir.

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar arasında işbirliği ve uzlaşma gerektiren bir süreçtir. Avukatlar, tarafları bu süreçte yönlendirerek, adil bir anlaşmanın sağlanmasına yardımcı olurlar. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli bir davadan daha hızlı ve uygun maliyetlidir. Tarafların anlaşması durumunda, mahkeme kararıyla boşanma işlemi tamamlanır ve anlaşma protokolü yürürlüğe girer.

Anlaşmalı boşanma davası açarken, her iki tarafın da ayrı ayrı avukat tutması önemlidir. Avukatlar, müvekkillerini yasal süreç konusunda bilgilendirir, haklarını korur ve anlaşmanın adil ve yasalara uygun olduğundan emin olur. Ayrıca, anlaşmalı boşanma protokolünün detaylı bir şekilde hazırlanması ve gerekli belgelerin eksiksiz sunulması da önemlidir.

Bu süreçte, taraflar arasındaki iletişim ve işbirliği önemlidir. Taraflar, anlaşmaya varabilmek için görüşmelerde bulunmalı, taleplerini açık bir şekilde dile getirmeli ve uzlaşmaya yönelik adımlar atmaya çalışmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde, tarafların haklarının korunması ve adil bir sonuca ulaşılması için avukatlar önemli bir rol oynar.

Anlaşmalı boşanma davası, hukuki sürecin daha hızlı ve daha az strese yol açan bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Tarafların anlaşma konusunda uzlaşma sağlaması, gelecekteki anlaşmazlıkları en aza indirebilir ve çiftler arasında daha sağlıklı bir iletişim ve ilişki sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Çekişmeli ile Anlaşmalı Boşanma Davası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası ile anlaşmalı boşanma davası arasında bazı temel farklar bulunmaktadır. İşte bu iki dava türü arasındaki önemli farklardan bazıları:

 1. Uzlaşma Durumu: Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu ve uzlaşma sağlanamadığı durumlarda açılan bir davadır. Taraflar, çeşitli konularda anlaşamazlar ve mahkeme aracılığıyla bu konuları çözmek istediklerini belirtirler. Anlaşmalı boşanma davası ise tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varmış olduğu ve çözüm konusunda uzlaşmış oldukları durumlarda açılır.
 2. Süreç ve Karmaşıklık: Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun ve karmaşık süreçlere sahiptir. Taraflar arasında anlaşmazlıkların olduğu için mahkeme daha fazla delil toplama, tanıkların ifadelerini almak ve çeşitli konular üzerinde karar vermek durumunda olabilir. Anlaşmalı boşanma davaları ise daha hızlı ve daha az karmaşık bir sürece sahiptir çünkü taraflar anlaşmış durumdadır ve çözüm konusunda uzlaşmışlardır.
 3. Tarafların İlişkisi: Çekişmeli boşanma davalarında taraflar genellikle birbirleriyle anlaşamaz ve çatışma içinde olabilirler. Mahkeme süreci boyunca taraflar arasındaki gerilim artabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar anlaşmış durumdadır ve çözüm konusunda işbirliği yaparlar. Bu nedenle, taraflar arasındaki gerilim ve çatışma genellikle daha azdır.
 4. Maliyet: Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha yüksek maliyetli olabilir. Uzun süreli mahkeme süreci, avukat ücretleri ve diğer masraflar nedeniyle maliyetler artabilir. Anlaşmalı boşanma davaları ise genellikle daha düşük maliyetlidir çünkü taraflar arasında anlaşma sağlandığı için mahkeme süreci daha kısa ve daha az masraflı olabilir.
 5. Çocuk İlgileri: Çekişmeli boşanma davalarında çocuklarla ilgili konular genellikle daha fazla anlaşmazlık yaratabilir. Velayet, kişisel ilişki tesisi, eğitim, sağlık gibi konularda taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir ve bu konularda mahkemenin karar vermesi gerekebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar çocuklarla ilgili konularda önceden anlaşma sağlamış olurlar ve bu konularda mahkeme kararı gerekmez.
 6. Mahkeme Kararı: Çekişmeli boşanma davalarında mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve karar vermek durumundadır. Mahkeme, boşanma, maddi tazminat, manevi tazminat, velayet, nafaka gibi konular üzerinde karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında ise taraflar arasında önceden anlaşma sağlandığı için mahkeme, tarafların anlaşma protokolünü onaylayarak tarafların iradesine uygun şekilde boşanmayı sonuçlandırır.

Bu farklar, çekişmeli boşanma davası ile anlaşmalı boşanma davası arasında önemli ayrımları ortaya koymaktadır. Her iki dava türü de farklı durumlar için uygun olabilir. Taraflar, durumlarını değerlendirerek ve gerektiğinde profesyonel hukuki danışmanlık alarak hangi dava türünün kendileri için daha uygun olduğunu belirleyebilirler.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve kesin bir süre vermek zordur. Boşanma davaları genellikle karmaşık olayları içermektedir.Her davada tartışılan olaylar ve toplanması gereken deliller davanın sürecini etkileyebilir.Mahkemenin yoğunluğu, tebligatların ulaşma süresi gibi başkaca davanın süresini uzatabilen etkenler bulunmaktadır. Aşağıda boşanma davalarının süresini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır:

 1. Dava Türü: Boşanma davaları, çekişmeli veya anlaşmalı olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların anlaşmaya varmış olması nedeniyle genellikle daha kısa sürebilirken, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir.
 2. Tarafların Uzlaşma Derecesi: Taraflar arasında uzlaşma sağlama derecesi, davayı etkileyen önemli bir faktördür. Eğer taraflar anlaşmaya varmışlarsa ve ortak kararlar alabiliyorlarsa, süreç daha hızlı ilerleyebilir. Ancak, çekişmeli bir durum söz konusuysa ve anlaşmazlıklar varsa, davalar daha uzun sürebilir.
 3. Delillerin Toplanması ve İnceleme Süreci: Boşanma davalarında delillerin toplanması ve incelenmesi süreci zaman alabilir. Tarafların taleplerini destekleyen belgelerin sağlanması, tanıkların ifadelerinin alınması ve diğer delillerin sunulmasında yaşanabilecek aksilikler yahut ihmaller süreci geciktirebilir.
 4. Mahkeme Takvimleri: Mahkeme yoğunluğu ve takvimleri, davaların süresini etkileyebilir. Mahkemelerin kapasitesi ve yoğunluğu, duruşma tarihlerinin belirlenmesi ve davaların görülmesi için beklenmesi gereken süreyi etkileyebilir.
 5. Çocukların Varlığı: Eğer çocuklar varsa, çocukların velayeti, velayet düzenlemeleri ve çocukla ilgili konuların çözülmesi daha fazla zaman gerektirebilir. Çocukların çıkarlarının korunması önemlidir ve bu nedenle bu konulara özenli bir şekilde yaklaşılmalıdır.
 6. Alınması Gereken Tesbirler: Boşanma davası içerisinde hakim eşlerin bakınma, geçim gibi temel ihtiyaçları için tedbirler alabilir.Bu tedbir kararlarının aşınması için işletilecek prosedür davayı uzatabilir.

Her boşanma davası benzersizdir ve süresi davanın özelliklerine göre değişir. Ortalama olarak, çekişmeli boşanma davaları genellikle 8 ay ila 2 yıl arasında sürebilir. Ancak, bazı karmaşık davalarda veya mahkeme yoğunluğuna bağlı olarak bu süre daha da uzayabilir.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı sonuçlanır ve süreleri daha kısa olabilir. Ortalama olarak, anlaşmalı boşanma davaları 1 ila 3 ay arasında tamamlanabilir. Bu süre, tarafların anlaşmaya varma süreci, protokolün hazırlanması ve mahkeme onayının alınması dikkate alındığında değişebilir.Daha kısa sürede de boşanmanın sağlanabilmesinin yolları vardır.Bu çözümler için alanında tecrübeli bir boşanma avukatıyla çalışmakta fayda olacaktır.

Ancak, yine de belirtmek gerekir ki her boşanma davası farklıdır ve süreç, yukarıdaki faktörlerin yanı sıra diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Mahkemenin yoğunluğu, tarafların avukatları arasındaki iletişim ve işbirliği, delil toplama süreci ve diğer dava spesifikleri, davaların süresini etkileyebilir.

Boşanma davası sürecinde sabır ve anlayış önemlidir. Taraflar, avukatlarıyla işbirliği yaparak süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışmalı ve hukuki sürecin tamamlanması için gereken adımları atmaya özen göstermelidir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Türkiye’de boşanma sürecinde tazminat talep etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Avukat seçimi: Boşanma sürecinde bir avukat tutmak, size doğru yönlendirmelerde bulunacak ve hukuki süreçte sizinle birlikte ilerleyecektir. Bir aile hukuku avukatı, boşanma ve tazminat talepleri konusunda uzmanlaşmıştır ve size en iyi şekilde yardımcı olabilir.
 2. Tazminat Nedeni Belirleyin: Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanmada tazminat talep etmek için bir veya birden fazla tazminat nedeni belirlemeniz gerekmektedir. Bu nedenler maddi veya manevi zararlarınızı içerebilir, örneğin sadakatsizlik, şiddet, suç işleme, hakaret gibi.
 3. Tazminat Miktarını Belirleyin: Tazminat miktarı, mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tazminat miktarını belirlerken, evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, kusurun ağırlığı ve diğer ilgili faktörler dikkate alınır.Hakim talep edilen miktardan fazla bir tazminata hükmedemeyecektir.Bu sebeple doğru bir tazminat miktarı talep etmek önemlidir.
 4. Dava Dilekçesi Hazırlayın: Avukatınızla birlikte, boşanma davası dilekçesi hazırlamanız gerekecektir. Dilekçede tazminat talebinizi gerekçelendirerek ve delillerle destekleyerek belirtmelisiniz.
 5. Dava Süreci: Dava dilekçenizi mahkemeye sunduktan sonra, mahkeme süreci başlayacaktır. Tarafların iddaları ve beyanları dilekçe halinde istenecek, deliller sunulacak ve karar verme aşamasına geçilecektir. Mahkeme, tazminat talebinizi değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır.

Boşanma sürecinde tazminat talebi karmaşık bir hukuki süreç olabilir. Bu nedenle, bir avukattan doğrudan hukuki danışmanlık almanız önemlidir. Avukatınız, size yerel yasal gereklilikler ve mahkeme süreci hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadar Tutar?

Türkiye’de boşanma davası ücretleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, Türkiye’de boşanma davası ücretleri hakkında genel bir bilgi sunulmuştur, ancak bu ücretler duruma ve avukatınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir:

 1. Avukat Ücreti: Boşanma davası sürecinde bir avukatla çalışmanız gerekecektir. Avukat ücretleri, avukatın deneyimi, bilgisi, davanın karmaşıklığı, süreçte harcanacak zaman ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Avukatınızla görüşerek ücret konusunu netleştirmeniz önemlidir.
 2. Yargı Harçları: Boşanma davası açarken, yargı harçlarını ödemeniz gerekecektir. Yargı harçları, davaya konu olan taleplerin ve maddi değerlerin bir kombinasyonuna bağlı olarak hesaplanır. Harç miktarları, Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifelere göre değişebilir.
 3. Uzman Raporu Ücreti: Bazı boşanma davalarında, mahkeme tarafların durumunu değerlendirmek için bir uzman raporu talep edebilir. Örneğin, çocukların velayeti veya maddi durumun değerlendirilmesi gibi konularda bir uzmanın raporu istenebilir. Uzman raporu için ödemeniz gereken ücretler bulunmaktadır.

Yukarıdaki ücretler genel bir bakış sunmaktadır. Ancak, boşanma davası sürecindeki tam maliyetleri belirlemek için bir avukatla doğrudan görüşmeniz önemlidir. Avukatınız, sizin durumunuza özgü olarak gerekli ücretleri ve masrafları açıklayacaktır. Ayrıca, yargı harçları ve diğer maliyetler hakkında yerel yasal düzenlemeleri takip etmeniz önemlidir, çünkü bu ücretler zaman zaman güncellenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir