Tıp ve Sağlık Hukuku

Torbalı Tıp ve Sağlık Hukuku

Hukuki adı malpraktis davalarıdır.Sağlık personelinin hukuki sorumluluğunu ele alır.Doktor hataları , Yanlış tanı koyulması, ihmali davranışlar sıklıkla görülen vakalar haline gelmiştir.Sağlık hukuku alanında iki türlü sorumluluk doğar.İlki tazminat konusunu ele alan hukuksal boyut , ikincisi ise suç konusunu oluşturan fiil neticesinde yürütülecek cezai boyuttur.Teknik bir konu olmakla birlikte vakaların analizini yapmak çok önemlidir.Hangi hareket komplikasyon hangisi doktor hatası tespit edilmesi gerekmektedir.Büro olarak Malpraktis Davalarında müvekkillerimizin uğramış oldukları mağduriyeti hukuki zeminde gidermekteyiz.