İzmir Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı

Miras hukuku, kişinin ölümü halinde geride bıraktığı malvarlığı ve haklarının, mirasçılara nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasçıların hak ve yükümlülüklerini belirler. Miras hukuku, aile hukukunun önemli bir dalıdır ve kişilerin ölümü halinde malvarlığına ilişkin çıkan sorunların çözülmesinde önemli bir role sahiptir.

Miras Avukatı Nedir?

Miras avukatı, miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Kişinin ölümü sonrasında malvarlığının, haklarının ve diğer varlıklarının dağıtımıyla ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, vasiyetname hazırlamak, miras davaları açmak veya savunmak, mirasın paylaşımını düzenlemek ve diğer miras hukuku konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, kişinin ölümü sonrasında malvarlığı, hakları ve diğer varlıklarının dağıtımı ile ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunar. Bu kapsamda miras avukatı şu işlemleri yapar:

 1. Müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunar, mirasın paylaşımı ve diğer hukuki konular hakkında bilgilendirir.
 2. Miras davalarının açılması veya savunulması işlemlerini gerçekleştirir.
 3. Vasiyetname hazırlama sürecinde müvekkillerine yardımcı olur.
 4. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için müzakereler yürütür.
 5. Mirasın taksimi ile ilgili işlemleri gerçekleştirir ve hak sahiplerinin miras paylarını korur.

Miras avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak için çalışır ve miras hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Müvekkillerinin haklarını ve menfaatlerini koruyarak, mirasın adil bir şekilde paylaşımını sağlamak için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirir.

Miras Avukatı Neden Önemlidir?

Miras avukatı, kişinin ölümü sonrasında malvarlığı ve hakları ile ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunar. Bu nedenle, miras avukatı, mirasın adil bir şekilde paylaşılması ve müvekkilinin haklarının korunması için önemlidir. Miras hukuku oldukça karmaşık bir alan olduğu için, bir miras avukatı tarafından sağlanan hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri, mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, miras avukatı müvekkilinin vasiyetnamelerinin hazırlanması sürecinde de yardımcı olabilir ve vasiyetnamelerin geçerliliğini sağlayabilir. Miras avukatı, müvekkilin haklarını korumak için çalışır ve miras hukuku konularında uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, miras avukatı, müvekkilin haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras hukuku davaları, kişinin ölümü sonrasında malvarlığı ve diğer hakları ile ilgili yaşanan hukuki anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik davaları kapsar. Bu davalar şunlar olabilir:

 1. Mirasın Reddi Davası: Mirasın reddedilmesi veya feragat edilmesi için açılan davalar.
 2. Mirasın Taksimi Davası: Mirasın taksimi ve paylaşımı ile ilgili açılan davalar.
 3. Vasiyetname İptali Davası: Vasiyetname geçersizliğinin tespiti için açılan davalar.
 4. Mirasın Tasfiyesi Davası: Mirasın paylaşımının yapılmaması durumunda, mirasın tasfiyesi için açılan davalar.
 5. Mirasın Reddi Davası: Mirasın reddi veya feragat edilmesi talebi ile açılan davalar.
 6. Mirasın Kabulüne Dair İşlemler: Mirasın kabulüne dair işlemlerle ilgili açılan davalar.

Miras hukuku davaları oldukça karmaşık ve detaylı olabilir. Bu nedenle, bir miras avukatı ile çalışmak, müvekkilin haklarının korunması ve adil bir sonuç elde edilmesi için önemlidir.

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı, ölen kişinin malvarlığından ve diğer haklarından yasal veya vasiyet yoluyla miras kalan kişidir. Mirasçılar, ölen kişinin eşi, çocukları, anne ve babası, kardeşleri, büyük anne ve büyük babaları ve diğer yakın akrabaları olabilir. Mirasçıların kimler olduğu, ölen kişinin medeni durumu, mirasçıların yaşam durumu, varlıkları, diğer akrabaları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Yasal mirasçılar varsa, ölen kişi vasiyet yaparak malvarlığını başka bir kişiye bırakamaz. Ancak, yasal mirasçılar dışında belirli kişilere veya kurumlara vasiyetname yapılabilir.

Muris Muvazaası Davası Nedir?

“Muris Muvazaası Davası”, bir kişinin, ölen bir kişinin mirasının gerçekten mirasçılara kalmış olup olmadığını sorguladığı bir hukuk davasıdır. Bu durumda, “muris” ölen kişiyi, “muvazaa” ise sahte veya düzenlenmiş bir işlemi ifade eder. Muris muvazaası, ölen kişinin mirasının, gerçekte mirasçılarına değil, muris tarafından gerçekleştirilen sahte veya dolandırıcı işlemler sonucu belirli bir kişiye veya kuruma aktarıldığı iddiasına dayanır.

Örneğin, ölen kişi, mirasını bırakacağı kişiler yerine başka bir kişi veya kuruluşa aktarmak istediğinde, bunu gerçekleştirmek için sahte bir işlem yapabilir. Bu sahte işlem, örneğin bir satış sözleşmesi veya bağış sözleşmesi olabilir. Ancak, gerçekte, ölen kişi, mirasını gerçek mirasçılarına bırakmak istemiş olabilir. Bu nedenle, mirasçılar, muris muvazaası davası açarak, mirasın gerçekten kendilerine kalmış olup olmadığını sorgulayabilirler.

Miras Avukatı Nedir

Miras Avukatı Nedir

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığı ve diğer konularda yapılacak işlemlere dair talimatlarını yazılı olarak belirttiği resmi bir belgedir. Vasiyetname, ölen kişinin istekleri doğrultusunda mal varlığının dağıtılması ve ölümünden sonra yapılacak işlemlerle ilgili belirli talimatlar içerir.

Bir vasiyetname, kişinin ölümünden sonra ne yapılacağına dair açık talimatlar içermelidir. Örneğin, kişi mal varlığını hangi mirasçılara bırakacağına, çocuklarına kimin bakacağına veya diğer özel isteklerine dair talimatlar verebilir.

Vasiyetname, kişinin isteklerinin kanunlar tarafından tanınmasını ve uygulanmasını sağlar. Ancak vasiyetname, yasal kısıtlamaların ve mirasçıların haklarının dikkate alınması gerektiği için sınırlıdır. Örneğin, kişi, vasiyetinde çocuklarına belli bir miktarda miras bırakmak isteyebilir, ancak mirasçıların yasal haklarına göre bu miktar değişebilir. Bu nedenle, vasiyetname hazırlarken, yasal konular hakkında uzman bir avukattan danışmanlık almak önerilir.

İzmir Miras Hukuku

İzmir Miras Hukuku

Resmi Vasiyetname Nedir?

Resmi vasiyetname, yasal bir belge olarak noter huzurunda hazırlanan ve ölüm halinde mal varlığının nasıl paylaştırılacağına dair kesin talimatlar içeren vasiyetnamelerdir. Noter, vasiyeti hazırlayan kişinin kimlik bilgilerini doğrular ve vasiyetnamenin sahte olmadığından emin olmak için tanıkların huzurunda imza atılmasını sağlar.

Resmi bir vasiyetname hazırlamak, vasiyetin yasal olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamak için önemlidir. Resmi vasiyetname, diğer vasiyetnamelerden farklı olarak, hukuki olarak bağlayıcıdır ve mahkemeler tarafından tanınır.

Resmi bir vasiyetnamede, kişi mal varlığının nasıl paylaştırılacağına dair açık talimatlar verir. Örneğin, kişi mirasını hangi mirasçılara bırakacağına, mal varlığındaki özel mülklerinin kime devredileceğine veya diğer özel isteklerine dair talimatlar verebilir.

Noter huzurunda hazırlanan resmi vasiyetnameler, ölen kişinin mal varlığı ve diğer konulara dair isteklerinin hukuki olarak bağlayıcı hale gelmesini sağlar. Bu nedenle, birçok kişi, ölümünden sonra mal varlıklarının düzenlenmesi ve paylaştırılması için resmi bir vasiyetname hazırlamayı tercih eder.

El Yazılı Vasiyetname Nedir?

El yazılı vasiyetname, bir kişinin kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamedir. Bu tür vasiyetnameler, noter huzurunda hazırlanmamış ve yalnızca kişinin kendi el yazısıyla yazılmış olabilir. El yazılı vasiyetnameler, özellikle acil durumlarda veya resmi vasiyetname hazırlama imkanının olmadığı durumlarda kullanılır.

El yazılı vasiyetname, ölen kişinin ölümünden sonra ne yapılacağına dair açık talimatlar içermelidir. Örneğin, kişi, mal varlığını hangi mirasçılara bırakacağına, çocuklarına kimin bakacağına veya diğer özel isteklerine dair talimatlar verebilir.

Ancak el yazılı vasiyetnameler, noter huzurunda hazırlanan resmi vasiyetnameler kadar güvenilir ve hukuki olarak bağlayıcı değildir. El yazılı vasiyetnameler, sahte veya değiştirilmiş olabileceği için mirasçılar tarafından sorgulanabilir ve bu durumda mahkemeler tarafından değerlendirilir.

Bu nedenle, mümkün olduğunda, resmi bir vasiyetname hazırlanması önerilir. Ancak, acil durumlarda veya başka sebeplerle resmi bir vasiyetname hazırlama imkanı yoksa, el yazılı bir vasiyetname hazırlanması da geçerli bir seçenek olabilir.

İzmir de Miras Avukatı

İzmir de Miras Avukatı

Sözlü Vasiyetname Nedir?

Sözlü vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra ne yapılacağına dair sözlü olarak verdiği talimatlardır. Sözlü vasiyetname, ölen kişinin istekleri doğrultusunda mal varlığının dağıtılması ve ölümünden sonra yapılacak işlemlerle ilgili belirli talimatlar içerir.

Ancak sözlü vasiyetnameler, noter huzurunda hazırlanan resmi vasiyetnameler veya el yazılı vasiyetnameler kadar güvenilir ve hukuki olarak bağlayıcı değildir. Bu nedenle, sözlü vasiyetnamelerin geçerli olması için, yasal şartları karşılamaları gerekir. Bu şartlar, vasiyetin ölüme ilişkin olması, ölüm tehlikesi altında verilmiş olması, en az iki şahidin huzurunda verilmiş olması gibi unsurları içerebilir.

Ayrıca, sözlü vasiyetnameler, ölen kişinin isteklerinin doğrulanması zor olduğu için mirasçılar tarafından sorgulanabilir ve kabul edilmesi veya reddedilmesi mahkemeler tarafından değerlendirilir.

Bu nedenle, mümkün olduğunda, noter huzurunda hazırlanan resmi bir vasiyetname hazırlamak önerilir. Bu şekilde, ölen kişinin istekleri yasal olarak tanınacak ve uygulanacaktır.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Terekenin tespiti davası, bir kişinin ölümü sonrasında mirasın paylaştırılmasına dair bir hukuk davasıdır. Bu dava, ölen kişinin mal varlığına dair bir envanterin çıkarılması ve mirasın paylaştırılması işlemlerinin yasal olarak gerçekleştirilmesi için açılır.

Terekenin tespiti davası, ölen kişinin mirasçıları arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için de açılabilir. Örneğin, ölen kişinin mal varlığına dair yanlış beyanlar yapılmışsa veya mirasçıların hakları ihlal edilmişse, mirasçılar bu davayı açarak haklarını savunabilirler.

Terekenin tespiti davası, mahkemede görülen bir dava olduğu için, yargılama süreci boyunca avukatların da devreye girmesi gerekebilir. Bu süreçte, mahkeme, ölen kişinin mal varlığının tespiti için bir envanter hazırlar ve mirasın paylaştırılması için talimatlar verir.

Terekenin tespiti davası, ölen kişinin mirasçıları arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi ve mirasın adil bir şekilde paylaştırılması için önemlidir. Bu nedenle, bir kişinin ölümü sonrasında miras paylaştırılması konusunda anlaşmazlıklar olduğunda, terekenin tespiti davası açılarak hukuki bir çözüm aranması önerilir.

Mirasta Tenkis Davası Nedir?

Mirasta tenkis davası, bir kişinin vasiyeti nedeniyle elde ettiği payın hukuka uygun olmadığı iddiasıyla açılan bir hukuk davasıdır. Tenkis davası, ölen kişinin miras bıraktığı mal varlığının paylaştırılması işlemleri sırasında açılabilir.

Bir kişi, vasiyetinde yer alan hükümlerin geçersiz olduğunu düşünüyorsa, tenkis davası açabilir. Örneğin, vasiyetname, miras bırakanın yasal mirasçılarına ait olan payı belirli bir kişiye veya kuruma tahsis etmiş olabilir. Bu durumda, yasal mirasçılar, vasiyet hükümlerinin tenkisi için bir dava açabilirler.

Tenkis davası, vasiyetin hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesi için açılan bir dava olduğu için, yargılama süreci boyunca avukatların da devreye girmesi gerekebilir. Mahkeme, vasiyetin geçersiz olduğunu veya kısmen geçerli olduğunu kararlaştırabilir.

Tenkis davası, miras paylaştırma işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir. Bu nedenle, bir kişinin vasiyetine karşı itirazı olduğunda, tenkis davası açılarak hukuki bir çözüm aranması önerilir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyet durumundaki malın, paydaşlar arasında paylaştırılması için açılan bir hukuk davasıdır. Bu dava, ortak mal varlığına sahip olan kişiler arasında anlaşmazlık yaşandığında veya bir tarafın paydaşların haklarını ihlal ettiği durumlarda açılabilir.

Örneğin, bir kişi, miras yoluyla ortak bir taşınmaz malı diğer mirasçılarla paylaşamıyorsa, izale-i şuyu davası açarak mahkemeden bu malın paylaştırılmasını talep edebilir. Ayrıca, ortak mülkiyetteki malın kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşandığında da izale-i şuyu davası açılabilir.

İzale-i şuyu davası, mahkemece verilen karar ile ortak mülkiyetteki malın paydaşlar arasında paylaştırılması sağlanır. Paydaşlar, malın değeri veya diğer anlaşmalar doğrultusunda, payları oranında paylaşma hakkına sahiptirler.

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyet durumundaki malın paylaştırılması için önemlidir. Bu nedenle, ortak mülkiyet durumundaki malın paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşandığında, izale-i şuyu davası açılarak hukuki bir çözüm aranması önerilir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, bir kişinin ölümü sonrasında, miras bırakanın varislerinin belirlenmesi için verilen yasal bir belgedir. Veraset ilamı, mirasın paylaşımı işlemlerinin yasal olarak gerçekleştirilebilmesi için gereklidir.

Veraset ilamı, mahkeme tarafından verilen bir belgedir ve ölen kişinin mirasçılarına kimlerin olduğunu belirler. Bu belge, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu, mirasın paylaştırılması için gerekli işlemleri ve diğer yasal konuları içerir.

Veraset ilamı, miras bırakanın mal varlığına dair bir envanterin hazırlanması ve mirasçıların haklarının tespit edilmesi için gerekli bir belgedir. Veraset ilamı, ölen kişinin mal varlığının dağıtımı için gereklidir ve bankalar, tapu daireleri, SGK gibi kurumlardan alacakları tahsil etmek için de kullanılır.

Veraset ilamı, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu resmi olarak belirler ve mirasın paylaşımı işlemlerini hukuki olarak yürütmeyi sağlar. Bu nedenle, bir kişinin ölümü sonrasında miras paylaşımı konusunda bir belirsizlik varsa, veraset ilamı alınması önerilir.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

Elbirliği mülkiyeti, bir malın birden fazla kişi tarafından ortak olarak sahip olunduğu bir mülkiyet türüdür. Bu durumda, ortak mülkiyet sahipleri, malın tamamına sahip olmak yerine, belirli bir paya sahiptirler. Elbirliği mülkiyeti, genellikle ev, arsa veya işyeri gibi taşınmaz malların paylaşımı için kullanılır.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, ortak mülkiyet sahiplerinden birinin, elindeki payı veya bütün malı satın almak istemesi durumunda gerçekleşir. Böyle bir durumda, diğer ortak mülkiyet sahipleri, malın paylaşımını kabul ederlerse paylı mülkiyete dönüştürme işlemi gerçekleştirilir.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemi, noter huzurunda yapılan bir sözleşmeyle gerçekleştirilir. Bu sözleşmede, ortak mülkiyetin paylaşımı ve malın bölüştürülmesi işlemleri belirtilir. Paylı mülkiyete dönüştürme işlemi gerçekleştirildikten sonra, mal artık ortak mülkiyet değil, her bir ortak mülkiyet sahibinin belli bir paya sahip olduğu paylı mülkiyet olarak kabul edilir.

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemi, ortak mülkiyet sahiplerinin arasında anlaşmazlık yaşanmaması için önemlidir. Bu işlem, ortak mülkiyet sahiplerinin mal paylaşımı konusunda karar vermek için bir yol açar ve malın paylaşımı işlemlerini hukuki olarak yürütmeyi sağlar.

Kaç Türlü Mirasçı Vardır?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar altı grupta sınıflandırılır:

 1. Kanuni Mirasçılar: Ölen kişinin kanuni mirasçıları, öncelikle eş, çocuk, anne ve baba olmak üzere, miras bırakanın akrabalarıdır.
 2. Vasiyetle Mirasçılar: Miras bırakan, vasiyet yoluyla, mirasını kanuni mirasçıları dışında bir kişiye veya kuruma bırakabilir.
 3. Borçlu Mirasçılar: Miras bırakanın borçlarına karşılık mirasın bir kısmını veya tamamını devralan mirasçılardır.
 4. Yedek Mirasçılar: Kanuni mirasçıların tamamının veya bir kısmının vazgeçmesi veya ölmesi durumunda, mirası alacak yedek mirasçılardır.
 5. Mirasçıların Mirasçıları: Kanuni veya vasiyetle mirasçı olan kişilerin ölmesi durumunda, onların mirasçıları miras hakkını devralabilirler.
 6. Özel Mirasçılar: Bazı durumlarda, kanuni mirasçılar veya vasiyetle mirasçı olan kişiler dışında, özel mirasçılar da miras hakkını devralabilirler. Örneğin, miras bırakanın evlatlık edindiği kişiler veya gayriresmi eşleri.

Bu altı grup mirasçı, miras hukukuna ilişkin Türk Medeni Kanunu’na göre mirasın paylaştırılması ve devri sırasında dikkate alınır. Mirasın paylaşımında, mirasçıların sırası, hakları ve payları belirlenir.

1.derece (Zümre) Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar altı grupta sınıflandırılmaktadır ve bu sınıflandırmada “1.derece mirasçılar” ifadesi kullanılmamaktadır. Ancak, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçılar, 1. derece mirasçılar olarak kabul edilir. Bu mirasçılar, ölen kişinin aşağıdaki kişilerden biri veya birkaçı olabilir:

 • Eşi: Ölen kişinin eşi, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçıdır.
 • Çocukları: Ölen kişinin çocukları, eşinden olanlar veya evlat edinilmiş çocukları da dahil olmak üzere, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçılardır.
 • Anne veya babası: Ölen kişinin anne veya babası, varsa, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçılardır.

Bu kişiler, ölen kişinin mirasına hak kazanmak için öncelikli olarak düşünülen kişilerdir. Kanuni mirasçıların tamamı veya bir kısmı mirası reddederse, sırayla yedek mirasçılar hak sahibi olabilirler. Yedek mirasçılar da, kanuni mirasçılar gibi belirli bir sıraya göre düzenlenmiştir.

2.derece (Zümre) Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar altı grupta sınıflandırılmaktadır ve bu sınıflandırmada “2.derece mirasçılar” ifadesi kullanılmamaktadır. Ancak, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçılar 1. derece mirasçılar olarak kabul edilirken, onların altındaki derece mirasçılar ise 2. derece mirasçılar olarak adlandırılırlar.

Ölen kişinin 1. derece mirasçılarının bulunmadığı durumlarda, 2. derece mirasçılar miras hakkına sahip olabilirler. 2. derece mirasçılar arasında şu kişiler bulunur:

 • Dedeler ve nineler: Ölen kişinin dedesi veya ninesi, kanuni mirasçılar arasında 2. derece mirasçıdır. Eğer dede veya nine yoksa, onların yerine miras hakkı, anne ve babaların kardeşlerine geçer.
 • Kardeşler: Ölen kişinin kardeşleri, kanuni mirasçılar arasında 2. derece mirasçıdır. Ancak, kardeşlerin miras hakkı, ölen kişinin eşi ve çocukları varsa sınırlandırılabilir.
 • Kardeş çocukları: Ölen kişinin kardeşlerinin çocukları, yani yeğenleri, kanuni mirasçılar arasında 2. derece mirasçıdır. Ancak, miras hakkı, ölen kişinin kardeşleri veya onların çocukları yaşamıyorsa, yedek mirasçılar arasında belirtilen diğer akrabaların haklarına geçer.
 1. derece mirasçılar, kanuni mirasçıların tamamının veya bir kısmının mirası reddetmesi veya belirlenememesi durumunda, miras hakkını kullanabilirler. Ancak, miras hakkı, öncelikle 1. derece mirasçılara verilir.

3.Derece (Zümre) Mirasçılar Kimlerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar altı grupta sınıflandırılmaktadır ve bu sınıflandırmada “3.derece mirasçılar” ifadesi kullanılmamaktadır. Ancak, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçılar 1. derece mirasçılar olarak kabul edilirken, onların altındaki derece mirasçılar ise 2. ve 3. derece mirasçılar olarak adlandırılırlar.

Ölen kişinin 1. ve 2. derece mirasçılarının bulunmadığı durumlarda, 3. derece mirasçılar miras hakkına sahip olabilirler. 3. derece mirasçılar arasında şu kişiler bulunur:

 • Amcalar, hala ve teyzeler: Ölen kişinin amcaları, halası veya teyzeleri, kanuni mirasçılar arasında 3. derece mirasçıdır. Ancak, miras hakkı, ölen kişinin anne ve babası, kardeşleri veya kardeşlerinin çocukları yaşamıyorsa sınırlandırılabilir.
 • Dayılar, teyzelerin eşleri ve halanın kocası: Ölen kişinin dayıları, teyzelerin eşleri veya halanın kocası, kanuni mirasçılar arasında 3. derece mirasçıdır. Ancak, miras hakkı, diğer kanuni mirasçılar yoksa veya mirası reddetmişlerse geçerlidir.
 1. derece mirasçılar, kanuni mirasçıların tamamının veya bir kısmının mirası reddetmesi veya belirlenememesi durumunda, miras hakkını kullanabilirler. Ancak, miras hakkı, öncelikle 1. ve 2. derece mirasçılara verilir.

Evlatlık, Mirasçı Olabilir mi?

Evet, Türk Medeni Kanunu’na göre, evlatlık da bir mirasçı olarak kabul edilir ve miras hakkına sahip olabilir. Evlatlık, biyolojik çocuklar kadar kanuni mirasçı olarak kabul edilir. Miras bırakan, evlatlık edinilmesi sırasında, evlatlığına miras hakkı tanıyabilir veya evlatlık, kanuni mirasçılardan biri olarak miras hakkı talep edebilir.

Ancak, evlatlıkla biyolojik çocuk arasında bazı farklılıklar vardır. Örneğin, evlatlık, biyolojik çocuğunun miras hakkını düşürebilir. Miras bırakan, biyolojik çocuğuna miras hakkı verirken, evlatlığını miras hakkından mahrum edebilir veya evlatlığına daha az miras hakkı verebilir. Bu durumda, biyolojik çocuk, miras hakkı nedeniyle öncelikli hak sahibi olacaktır.

Bununla birlikte, evlatlık, miras hakkı talep etmek için kanuni mirasçılar arasında yer almıyorsa, özel mirasçı statüsünde yer alabilir. Örneğin, evlatlık, miras bırakanın vasiyetiyle miras hakkı elde edebilir veya miras bırakanın diğer akrabaları gibi özel mirasçı statüsünde olabilir.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, bir kişi öldüğünde, mirasçıları arasında öncelikle sağ kalan eş bulunur. Sağ kalan eş, kanuni mirasçılar arasında en yakın derece mirasçıdır ve mirasın üçte birini veya üçte dördünü alır. Bu pay, ölen kişinin malvarlığının değerine ve diğer kanuni mirasçıların varlığına göre değişebilir.

Ölen kişinin çocuğu yoksa, sağ kalan eş mirasın üçte ikisini alır. Eğer ölen kişinin bir veya daha fazla çocuğu varsa, sağ kalan eş mirasın üçte birini alır.

Ancak, evlilik öncesi yapılan mal rejimi sözleşmesi veya evlilik sırasında yapılan mal ayrılığı sözleşmesi varsa, sağ kalan eşin miras payı bu sözleşmeye göre belirlenir.

Ayrıca, kanuni mirasçılar mirası reddederse veya mirasçı olarak belirlenmezlerse, sağ kalan eş mirasın tamamını veya bir kısmını alabilir.

Boşanma, Mirasçılığı Etkiler mi?

Boşanma, mirasçılığı etkileyebilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma durumunda, eşlerin mirasçılık hakları değişebilir.

Evlilik sırasında yapılan mal rejimi sözleşmesi veya mahkeme kararı ile mal ayrılığı rejimi kabul edilmişse, boşanma sonrasında her eş kendi malvarlığı üzerinde tam hak sahibi olur ve birbirlerinin mirasçısı olmazlar.

Ancak, mal ayrılığı sözleşmesi yapılmamış veya mal ortaklığı rejimi uygulanmışsa, boşanma sonrasında eşlerin mirasçılık hakları değişir. Boşanma sonrasında eşlerden biri ölürse, diğer eş mirasçı olur. Ancak, mirasçılık hakları, boşanma sonrasında geçerli olacak şekilde belirlenir.

Örneğin, boşanma sonrasında ölen eşin mirasçıları arasında, diğer eşin yanı sıra, ölen eşin çocukları, anne veya babası, kardeşleri veya diğer kanuni mirasçıları da bulunabilir. Boşanma sonrasında eşlerin mirasçılık hakları, yasal düzenlemelere ve sözleşmelere göre belirlenir.

Mirastan Yoksunluk Nedir? Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir?

Mirastan yoksunluk, bir kişinin miras hakkından mahrum bırakılmasıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirastan yoksun bırakma halleri aşağıdaki gibidir:

 1. Mirastan çıkarma: Miras bırakan, kanuni mirasçılarından birini veya birkaçını, belirli nedenlere dayanarak mirasından çıkarabilir. Bu nedenler arasında mirasçının miras bırakanı öldürmeye teşebbüs etmesi, ona ağır bir suç işlemesi, onu şiddet kullanarak ya da zorla tehdit ederek mirasçılıktan vazgeçirmeye çalışması gibi durumlar yer alır.
 2. Feragat: Mirasçı, miras hakkından feragat edebilir. Feragat, miras bırakanın hayatta olması durumunda bile geçerlidir. Ancak, mirasçılıktan feragat, yalnızca kanuni mirasçılar için geçerlidir ve özel mirasçılar tarafından yapılan feragat, geçerli değildir.
 3. Red: Miras bırakanın borçları, miras bıraktığı kişilerin üzerinde miras payları oranında paylaşılır. Bu nedenle, bir mirasçı, miras bırakanın borçları nedeniyle borçlarını ödemeyecek durumdaysa veya borçların ödenmesine yardımcı olmak istemiyorsa, miras hakkından çekilebilir veya mirası reddedebilir.
 4. İstihkak iddiasında bulunma: Kanuni mirasçı olmayan bir kişi, miras hakkı talebinde bulunamaz. Ancak, bazı durumlarda, mirasçıların varlığına ilişkin bir iddia ile mahkemeye başvurma hakkına sahip olan “istihkak davası” açabilirler. Ancak, istihkak davasında, mirasçılar arasında paylaşım yapılmaz, sadece varlıkların mirasçılar arasında paylaştırılması istenir.

Yukarıdaki sebepler dışında, bir kişinin mirastan yoksun bırakılması mümkün değildir. Ancak, mirastan yoksun bırakma halleri, yasal düzenlemelere uygun olarak yapılmalı ve hukuki süreçler tamamlanmalıdır.

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir? Şartları Nelerdir?

Mirasçılıktan çıkarma, bir miras bırakanın kanuni mirasçılarından birini veya birkaçını, belirli nedenlere dayanarak mirasından çıkarmasıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirastan çıkarma şartları şunlardır:

 1. Mirasçının öldürmeye teşebbüs etmesi veya miras bırakanı öldürmesi.
 2. Mirasçının miras bırakanına karşı ağır bir suç işlemesi.
 3. Mirasçının miras bırakanını şiddet kullanarak ya da zorla tehdit ederek mirasçılıktan vazgeçirmeye çalışması.

Mirasçılıktan çıkarma, sadece bu sebeplere dayanarak yapılabilir ve kanuni mirasçılardan birini veya birkaçını miras bıraktan çıkarmak, ancak bu nedenlerin kanıtlanması halinde mümkündür. Ayrıca, mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın hayatta olması durumunda yapılabilir.

Mirasçılıktan çıkarma kararı, miras bırakan tarafından verilir. Ancak, miras bırakan, kanuni mirasçısını mirasından çıkarmadan önce, bu kararını belirli bir şekilde açıkça ifade etmelidir. Mirasçılıktan çıkarma kararı, noter huzurunda düzenlenen bir belge ile yazılı olarak ifade edilir.

Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın diğer kanuni mirasçılarına miras hakkı bırakması halinde geçerli olur. Kanuni mirasçılıktan çıkarılan kişi, miras bırakanın ölümünden sonra miras hakkı talep edemez veya mirasın paylaşımında yer almaz.

Mirasın Reddi Mümkün müdür?

Evet, mirasın reddi mümkündür. Türk Medeni Kanunu’na göre, bir mirasçı, mirası kabul etmek yerine reddedebilir. Mirasın reddi, mirasçının borçlarından kurtulmak veya mirasın borçları aşan bir değere sahip olmaması nedeniyle zarar etmekten kaçınmak gibi nedenlerle yapılabilir.

Mirasın reddi, yasal süre içinde yapılması gereken bir işlemdir. Mirasçı, mirasın kendisine kaldığını öğrendikten sonra üç ay içinde mirası kabul etmek veya reddetmek zorundadır. Bu süre, mirasçının mirasın kendisine kaldığını öğrendiği tarihten itibaren başlar. Eğer mirasçı, mirasın kendisine kaldığını öğrenmediyse, bu süre, mirasın açıklandığı tarihten itibaren başlar.

Mirasın reddi, noter huzurunda yapılmalı ve yazılı olarak ifade edilmelidir. Ayrıca, reddi beyanı, mirasın varisleri arasında paylaşım yapılması sırasında da bildirilmelidir.

Mirasın reddi halinde, reddeden mirasçı, miras hakkından feragat etmiş sayılır ve mirasın paylaşımında yer almaz. Ancak, reddeden mirasçı, mirasın borçlarından sorumlu değildir ve mirasın kendisine kalmaması nedeniyle hiçbir zarar görmeyecektir.

Mirasçılar, Miras Bırakanın Borçlarından Sorumlu mudur?

Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olurlar. Miras bırakanın borçları, mirasın paylaşımında dikkate alınır ve mirasçıların payları, miras bırakanın borçlarının ödenmesinden sonra belirlenir.

Miras bırakanın borçları, ölüm tarihindeki borçları kapsar ve miras bırakanın borçlarının ödendiği kanıtlanıncaya kadar mirasçılar sorumlu tutulabilirler. Ancak, mirasçılar, miras bırakanın borçlarından kendi payları oranında sorumlu tutulurlar. Bu nedenle, bir mirasçı, miras bırakanın borçlarından dolayı borçlarını ödemek zorunda kalmayacak durumdaysa, mirasın reddi veya feragat gibi seçenekleri düşünebilir.

Mirasın paylaşımı sırasında, miras bırakanın borçları önce ödenir ve kalan miktar, mirasçılara paylaştırılır. Mirasın borçları, mirasın paylaşımından önce ödenirse, mirasçılar, borçları ödedikleri için borçlarının ödenmesine katkıda bulunmuş olurlar ve diğer mirasçılardan daha fazla miras payı alabilirler.

Ancak, mirasçılar, mirasın borçlarını ödeme konusunda yasal yükümlülükleri olmasına rağmen, borçların ödenmesi için yeterli miras mal varlığı yoksa, borçların ödenmesinden önce mirası reddetme veya borçları ödeyebilecekleri bir anlaşma yapma gibi seçenekleri düşünebilirler.

Mirasta Saklı Pay Nedir, Kimleri Kapsar?

Saklı pay, Türk Medeni Kanunu’na göre, miras hukukunda belirli kişilere öncelikli olarak tanınan miras payıdır. Saklı pay, belirli kişilerin miras paylarının, mirasçılar arasında adil bir şekilde bölüşülebilmesi için öncelikli bir konumda yer alır.

Saklı pay, miras bırakanın ölümü sırasında var olan ve belirli kişilere öncelikli olarak tanınan haklardır. Bu haklar, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir ve miras bırakanın çocukları, eşi ve anne-babası gibi belirli yakın akrabalarını kapsar.

Saklı payın amacı, miras bırakanın vasiyetinde veya miras bırakanın isteği dışında, belirli yakın akrabalarının haklarının korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle, miras bırakanın yakın akrabaları, saklı pay haklarını kullanarak, miras paylaşımı sırasında, diğer mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaşılmalarını sağlarlar.

Saklı pay, Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen oranlarda belirlenir. Saklı pay oranları, miras bırakanın yakın akrabalarına göre değişir ve çocuklar, eş ve anne-babalar için farklı oranlarda belirlenir. Örneğin, miras bırakanın çocuklarına mirasın yarısı saklı pay olarak ayrılırken, miras bırakanın eşi için saklı pay oranı üçte birdir.

Saklı pay, miras paylaşımı sırasında öncelikli olarak belirlenir ve saklı paya sahip olan mirasçılar, saklı paylarına sahip oldukları kadar miras alırlar. Saklı pay oranları, miras paylaşımında dikkate alınır ve diğer mirasçıların payları, saklı payların hesaba katılmasından sonra belirlenir.

Miras Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Miras hukuku, oldukça karmaşık ve hassas bir alandır ve miras davaları, genellikle uzun süreli ve stresli bir süreçtir. Bu nedenle, bir miras avukatı seçerken dikkatli olmak, doğru seçimi yapmak ve hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak önemlidir.

İşte bir miras avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler:

 1. Uzmanlık: Miras hukuku, kapsamlı bir hukuki alan olduğu için, avukatınızın miras hukuku konusunda uzmanlaşmış olması önemlidir. Miras davalarında uzmanlaşmış bir avukat, size hukuki tavsiye verebilir, davalarınızı etkili bir şekilde takip edebilir ve haklarınızı koruyabilir.
 2. Deneyim: Miras davaları, genellikle karmaşık ve hassas bir süreç olduğu için, avukatınızın miras davalarında deneyimli olması önemlidir. Deneyimli bir avukat, size hukuki olarak en uygun yolu sunabilir ve hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.
 3. İletişim: Bir avukatla çalışırken iletişim önemlidir. Avukatınızla iyi bir iletişim kurabilmek, hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu nedenle, avukatınızın iyi bir dinleyici olması, size hukuki konularda net bir şekilde bilgi vermesi ve sorularınızı cevaplandırması önemlidir.
 4. Referanslar: Bir avukat seçerken, avukatın daha önceki müvekkilleriyle nasıl bir ilişki kurduğunu ve müvekkillerinin memnuniyet düzeyini öğrenmek için referanslar almak da faydalı olabilir.
 5. Ücret: Bir avukatla çalışmadan önce, ücret konusunu net bir şekilde görüşmek önemlidir. Avukatınızın size ücretleri ve diğer masrafları önceden bildirmesi, ileride olası maddi problemleri engelleyebilir.

Bir miras davası için avukat seçerken, yukarıdaki faktörleri dikkate alarak, uzman ve deneyimli bir avukat seçmek, hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

İzmir Miras Avukatı

Miras davasına bakan avukatlar müteveffanın geriye bıraktığı tereke mallarını mirasçılara paylaştırılması hususunda hukuksal çözümler üretir. Mirasçılar tenkis davası ile saklı pay alacaklarını ede edebilirler. Saklı pay; müteveffanın yaşadığı dönem içerisinde tasarrufta bulunamadığı ve ölümü halinde mirasçılara her hâlükârda intikal etmesi gereken paydır. İzmir miras avukatları, hukukun önemli bir alanında uzmanlaşmış avukatlardır. İzmir gibi büyük şehirlerde miras işlemleri oldukça karmaşık olabilir ve birçok kişi için stresli bir deneyim haline gelebilir. Bu nedenle, birçok kişi İzmir’de miras işlemleriyle ilgili bir avukat arar. İzmir miras avukatlarına ulaşmak için çevrenizden araştırma yapabilirsiniz.

İzmir miras avukatları, miras işlemleriyle ilgili birçok konuda hizmet verirler. Bunlar arasında, mirasın tahsisi, mirasın paylaşımı, mirasın devri, vasiyetnamelerin hazırlanması ve  resmi şekilde devirlerin sağlanması , miras davaları ve mahkeme süreçleri gibi konular yer alır.

Miras avukatları, müvekkillerine miras işlemleri konusunda hukuki tavsiyelerde bulunur ve onları korumak için gerekli adımları atar. Ayrıca, müvekkillerinin haklarını savunmak için mahkeme süreçlerinde de çalışırlar. Gayrimenkul alanında olan miras davaları için oldukça karışık ve zorlu yargılama süreçleri yaşanabilir. Tecrübeli bir miras avukatı bu süreçlerde müvekkillerine kolaylık sağlayacaktır.

İzmir miras avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için yasal işlemleri tamamlamak ve gerektiğinde mahkemede mücadele etmek için gereken bilgi ve deneyime sahiptirler. Bu nedenle, bir miras işlemi sırasında bir miras avukatına danışmak, müvekkilin haklarının korunmasını sağlamak için önemlidir

Sonuç olarak, İzmir miras avukatları, müvekkillerine miras işlemleri konusunda yardımcı olmak için hukuki tavsiyelerde bulunur, yasal işlemleri tamamlar ve gerektiğinde mahkeme süreçlerinde mücadele ederler. Bu nedenle, bir miras işlemi sırasında bir miras avukatına danışmak, müvekkilin haklarının korunmasını sağlamak için önemlidir. İzmir’de bulunan ofisinde Av. Aydın AYTUĞ miras avukatı olarak müvekkillerine iyi bir hizmet sağlamaktadır.