İdare Hukuku

Torbalı İdare Hukuku

Devlet bünyesinde gerçekleşen her türlü uyuşmazlığın çözümü idare hukukunu ilgilendirir.Çözümler idari yargıda görülmekle idare hukukuna hakim bir avukat tarafından çözümlenmesi gerekmektedir.