“Zina”, bir kişinin evliyken başka biriyle cinsel ilişkide bulunması anlamına gelir. Birçok ülkede tarihsel olarak zina, evliliğin temelini sarsan ve boşanma sebebi olarak kabul edilen ciddi bir suç veya yasal ihlal olarak görülmüştür. Ancak günümüzde birçok hukuk sisteminde zina, boşanma davalarında bir neden olarak değerini yitirmiştir veya boşanma sebepleri arasında yer almamaktadır.

Ancak, bu konunun yasal yönleri ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişebilir. Türkiye hukukunda da zina, özellikle 2004 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişikliklerden önce, boşanma davalarında açıkça tanımlanmış bir temel neden olarak kabul edilmekteydi. 2004 değişikliğinden sonra zina, yasal bir boşanma sebebi olarak kanundan çıkarılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, zina yalnızca evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylar bütünü içinde değerlendirilen unsurlardan biri haline gelmiştir.

Şu an için Türk Medeni Kanunu’nda zina, boşanma sebepleri arasında özel olarak sayılmaz. Ancak “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” (TMK madde 166) boşanma davası açmak için yeterli bir sebep olarak kabul edilir ve zina eylemi bu temelin sarsılmasına yol açan bir durum olarak değerlendirilebilir.

Boşanma Süreci ve Zina

Eğer zina iddiası ile boşanma davası açılacaksa, süreç şu şekilde işler:

 1. Dava Açılması: Boşanma davası, zina iddiasını içeren dava dilekçesi ile açılır. Bu dilekçede, evlilik birliğinin sarsıldığı ve bu sarsıntının düzeltilmesinin mümkün olmadığı belirtilir.
 2. Dava Dilekçesinin Sunulması: Dava dilekçesi, ilgili aile mahkemesine sunulur.
 3. Delil Sunma: Zina iddiasında bulunan taraf, iddiasını destekleyecek delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller; tanık ifadeleri, yazışmalar, fotoğraflar ve benzeri kanıtlar olabilir.
 4. Savunma ve Karşı Delil Sunma: Davalı taraf savunmasını yapar ve gerekirse karşı delillerini sunar.
 5. Mahkeme Süreci: Taraflar ve tanıkların dinlenmesi, delillerin incelenmesi ve uzman görüşleri alınması gibi adımları içerir.
 6. Karar: Mahkeme, sunulan deliller ve ifadeler ışığında bir karar verir. Eğer mahkeme, zinanın evlilik birliğini sarsacak derecede gerçekleştiğine kanaat getirirse, boşanmaya hükmeder.

Zina Temelli Boşanma Davalarında Yasal Haklar

Zina nedeniyle boşanma davası açan taraf için yasal haklar şunları içerebilir:

 • Nafaka Talebi: Boşanma sonrasında ekonomik durumu daha zayıf olan taraf için yoksulluk nafakası talep edilebilir.
 • Maddi ve Manevi Tazminat: Evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan eylemler nedeniyle maddi veya manevi tazminat talep edilebilir.

Boşanma davaları genellikle karmaşık ve duygusal olarak zorlayıcı süreçlerdir. Zina iddiası gibi hassas konuların gündeme geldiği durumlarda, tarafların deneyimli bir aile hukuku avukatı ile çalışmaları önemlidir. Avukat, sürecin her aşamasında müvekkilinin haklarını koruyacak ve yasal yollara uygun şekilde hareket etmesini sağlayacaktır.

Boşanma davalarında zina ve diğer sebeplere dayanarak hak arama süreçleri zaman içinde yasal değişikliklere ve yargıtay kararlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple güncel bilgi ve hukuki destek almak her zaman önemlidir.

Boşanma Davası ve Zina İddiası

Delillerin Önemi

Zina iddiası ciddi bir suçlamadır ve bu yüzden mahkemede zina iddiasını destekleyecek açık ve net delillere ihtiyaç vardır. Mahkemeler, özellikle de kişisel mahremiyetin ve özel hayatın korunmasıyla ilgili olarak, bu tür delillerin toplanma ve sunulma yöntemlerini çok dikkatli bir şekilde inceleyecektir. Hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller mahkeme tarafından dikkate alınmayabilir.

Gizlilik ve Mahremiyet

Zina iddiası içeren boşanma davaları genellikle hassas bilgiler içerir ve tarafların mahremiyet haklarına özen gösterilmesi gerekir. Davanın kamuoyuna açıklanması, medya tarafından takip edilmesi gibi durumlar taraflar için ekstra stres kaynağı olabilir.

Psikolojik Destek

Zina iddiasının ortaya çıkması ve boşanma sürecinin başlamasıyla, taraflar ciddi duygusal zorluklar yaşayabilir. Bu süreçte psikolojik destek almak, tarafların zor zamanları daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olabilir.

Çocukların Durumu

Eğer çiftin çocukları varsa, bu tür iddiaların çocuklar üzerindeki etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların velayeti ve onların psikolojik sağlığı, boşanma sürecinin önemli bir parçasıdır. Mahkeme, çocukların yararını her zaman gözetecek ve onların en iyi çıkarlarını koruyacak kararlar almaya çalışacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İhtimali

Zina iddiası sonucunda başlayan boşanma süreçlerinde bile tarafların anlaşmaya varması mümkündür. Anlaşmalı boşanma, tarafların her ikisinin de üzerinde anlaştığı koşullarda gerçekleşebilir ve genellikle daha hızlı ve daha az maliyetli bir süreçtir.

Medeni Kanun ve Zina

Türk Medeni Kanunu’nda zinanın boşanma sebebi olarak açık bir şekilde yer almasa da, yargı pratiğinde zina eyleminin evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açtığı durumlarda bu, boşanma sebebi olarak kabul edilebilmektedir.

Boşanma Davası Sonrası Haklar

Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından tarafların çeşitli hakları bulunur:

 • Mülkiyet ve Malların Paylaşımı: Evliliğin sona ermesiyle birlikte tarafların ortak mülkiyetindeki malların paylaşımı gündeme gelir. Bu malların paylaşımı genellikle evlilik süresi, tarafların katkıları ve ekonomik durumları gibi faktörlere bağlı olarak yapılır.
 • Çocuk Velayeti: Eğer çocuklar varsa, velayet düzenlemeleri yapılır. Bu kararlar çocukların menfaatine en uygun olacak şekilde düzenlenir.
 • Yoksulluk Nafakası: Eğer boşanma sonucu ekonomik durumu zayıflayan taraf varsa, yoksulluk nafakası talep edilebilir.
 • Maddi ve Manevi Tazminat: Evlilik birliğinin bozulmasına yol açan tarafın, diğer tarafa maddi ve/veya manevi tazminat ödemesi gerekli olabilir.

Boşanma sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan bu ve benzeri konular oldukça karmaşık olabilir ve bu yüzden her adımda uzman bir avukat tarafından destek almak önemlidir. Hukuki süreçlerde ve yasal hakların korunmasında avukatlar, müvekkillerinin menfaatlerini korumak için gerekli yönlendirmeyi ve danışmanlığı sağlarlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir