değer kaybı avukatı, izmir değer kaybı avukatı, izmir araç mahrumiyet bedeli avukatı, sigortaya değer kaybı başvurusu, değer kaybı avukat ücreti, değer kaybı en hızlı nasıl alınır, izmir sigorta avukatı, trafik kazası avukatı, trafik kazası tazminat, değer kaybı dava, değer kaybı başvuru dilekçesi, değer kaybı davası

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı-Araç Mahrumiyet Bedeli-2023

Kaza tarihiniz üzerinden 2 yıl geçmemişse ✓

Kazada %100 kusur sizde değilse ✓

Aracınızda oluşan değer kaybı bedelini ofisimize başvurarak alabilirsiniz. Araç Değer Kaybı bedelinin tazmininde Sigorta Hukuku mevzuatı ve Karayolları Trafik Kanunu mevzuatını iyi bilen uzman avukatlarımızla sürecinizi doğru ve hızlı şekilde yürütebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nedir ?

Trafik kazası sonrası aracınızda belirli aksamlar tamir görecek yahut değişecektir. 2. El araç piyasasında kazalı araçların kazasız olan araçlara göre daha az değerde olduğu bilinen bir gerçektir. Aracın tamir görmesi belirli bir değer düşüklüğü yaratırken aracın parçalarının değişmesi ise daha fazla bir değer kaybı oluşturabilecektir. Bu durum ile birlikte aracın tramer sorgusunda ise tamir için yapılan tüm masraflar görünecektir. 2. el araç alan kişiler almak istedikleri aracın önce tramerini sorgulatmakta daha sonra ise güvendikleri bir ekspertiz firmasına aracı kontrol ettirmektedirler.

Hayatın olağan akışı gereği kazasız araçların değerinin daha yüksek olacağı ve kazalı araçların ise nispeten değer düşüklüğü yaşayacağı malumdur.  Araç Değer Kaybı, haksız fiil sonucu araçların değerinin düşmesidir. Tafik kazası, 3. kişilerce verilen zararlar, doğal afetler gibi çeşitli nedenler araçların değer kaybetmesine neden olabilir.Araç sahipleri arabalarında oluşan değer kaybını yasal yollarla tazmin edebilirler.

Bir trafik kazası sonrası oluşacak zararın karşılanabilmesi için maddi tazminat davası açılması gerekmektedir. Trafik kazası sonrası aracınızın değer kaybetmesi, yahut başka bir nedenle aracınızda değer düşüklüğü olması halinde yasal yollarla bu değer düşüklüğünü sorumlu kişilerden tazmin edebilirsiniz.

İzmir’de Araç Değer Kaybı Durumu

İzmir, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olması nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bir şehirdir. Maalesef, yoğun trafiğin ve trafik kazalarının yaygın olduğu bölgelerde araç değer kaybı olayları da sıkça görülmektedir. Özellikle şehir içi kazalar ve büyük trafik çarpışmaları sonucu zarar gören araçlar, değer kaybına uğrama riskiyle karşı karşıya kalır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

Araç değer kaybı, aracın kazadan önceki piyasa rayiç değeri ile kazdan sonraki piyasa rayiç değeri arasındaki farktır. Mahkeme, araçta oluşan değer kaybını bilirkişiler vasıtasıyla hesaplattırır. Bilirkişiler ise internet ortamındaki 2. el araç satış platformları ve bayilerde yer alan fiyatlar üzerinden bir değerlendirme yaparak aracın kaybedebileceği değeri rapor halinde mahkemeye sunarlar. Aracın değer kaybı, kaza tarihindeki değeri üzerinden hesaplanmalıdır.

Trafik Kazası Sonrası Kusur Durumu Tespiti nasıl yapılır?

Trafik kazaları sonrası tutulan tutanağın ismi Kaza Tespit Tutanağıdır. Bu Tutanak sayesinde kaza sonrası kusur durumu tespit edilebilir. Yapılan kusur durumuna karşı itiraz yolları bulunmaktadır. Haksız şekilde yapılacak kusur durumuna itirazlar ilgilisini süreci uzatması sebebiyle zarara sokacaktır. Kaza tespit tutanağı yanlış değerlendirilmiş ve kusur durumu yanlış belirlenmiş olabilir. Uzman avukatlarımıza danışarak kaza tespit tutanağınıza istinaden belirlenen kusur durumunu inceletebilirsiniz.

Yanlış belirlenen kusur durumuna ilişkin itiraz yolları etkin şekilde kullanılmalı ve yapılan hata mevzuat hükümleri çerçevesinde izah edilmelidir. Kusur durumunun yanlış belirlenmiş olması aracınızın onarım bedelini haksız şekilde eksik almanıza, karşı araç malikine haksız şekilde fazladan değer kaybı ücreti ödemenize, karşı araç ruhsat sahibine haksız şekilde ikame araç bedeli ödemenize ve başkaca tazminatlar ödemenize sebep olabilir. Bu nedenle İzmir Değer Kaybı Avukatı olarak ofisimizle irtibata geçerek oluşabilecek hak kayıplarını engelleyebilirsiniz.

Trafik Kazası Sonrası Kusur Durumunu Nasıl Öğrenirim ?

Trafik Kazası sonrası kaza tutanak ve fotoğraflarla birlikte ihbar edilir. İhbar sonucu  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kazada bulunan tarafların kazanın oluşumuyla ilgili kusur durumlarını belirler. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından belirlenen kusur durumuna ilişkin kazada taraf olan kişilere gerekli bilgilendirme sağlanır. Taraflara SMS yoluyla bilgilendirici mesaj gelir. Bu sebeple kazada yer alan tarafların geçirmiş oldukları kazalara ilişkin yapılan ihbarın sonuçlarını takip etmeleri önem teşkil etmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli / İkame Araç Bedeli Nasıl Alınır ?

Aracınızda oluşan hasarın onarılması için aracınızı Servise bırakmanız gerekmektedir. Tamir süresi içerisinde aracınızı kullanamadığınız için aracınızdan mahrum kalırsınız. Yaşadığınız mağduriyetin sebebi ise kazada kusurlu olan taraftır. TBK 49. maddede belirtildiği üzere haksız fiili işleyen kişi haksız fiilden kaynaklı oluşan zararı tazmin etmekle sorumludur. Kazada tüm kusur sizde olmadığı her durum ve şartta ikame araç bedeli tazminatına hak kazanırsınız. Hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi ve Araç Mahrumiyeti Bedelinizin tazmin edilebilmesi için İzmir Araç Değer Kaybı Avukatımıza iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Ticari Kazanç Kaybı Nasıl Alınır ?

Kaza neticesinde ticari olarak zarara uğrayan taraf kusurlu taraftan zararını tazmin edebilir. Ticari Taksi, Dolmuş hattı sahipleri, taşımacılık sektöründe yer alan kişiler ve benzer ticari faaliyeti bulunan kişilerin yaşadıkları trafik kazası sonrasında ticari kazanç kayıplarını talep edebilirler. Hukuki sürecin doğru ve etkin bir şekilde işletilmesi için uzman bir avukatla çalışılması önem arz etmektedir. Uzman avukatımızı arayarak ticari kazanç kayıplarınızı kolayca tazmin edebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır ?

Araç değer kaybını tazmin edebilmek için bir çok yol vardır. İcra takibi, Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmak, Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmak, Sigorta Tahkime Başvurmak, Sigortaya Başvuru yapmak, Karşı tarafla sulh yoluyla zararı tazmin etmek gibi yolları vardır. Her olaya göre izlenecek tazmin yolu değişebilmektedir. Araç değer kaybı avukatı, zararınızı tazmin edebilmeniz için en doğru yolu sizlere gösterecektir. Arabanızda oluşan değer kaybı zararlarınızla ilgili hızlı ve doğru bir süreç yürütülmesi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Araç değer kaybı başvurusu, kusurlu araç sigorta şirketine yapılır. Araç Değer Kaybı Başvurusu yapılırken onarıma ilişkin gerekli evraklar sigorta şirketine gönderilir. Kusurlu aracın sigorta poliçesinde kaza halinde ödeme yapılacak  teminat tutarı belirtilmektedir. Sigorta şirketi şayet onarım aşamasında teminat miktarı kadar ödeme sağlamışsa ayrıca aracın değer kaybından sorumlu olmayacaktır. Başvuru yaparken eksik evrak olmaması yahut sigorta şirketinin talep ettiği evrakların zaman kaybetmeden temin edilmesi sürecin hızlandırılmasına faydalı olacaktır.

Araç Değer Kaybında Görevli Mahkeme Hangisidir ?

Araç değer kaybında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi veya Asliye Ticaret Mahkemesi olabilir. Davalı tarafa göre görevli mahkeme değişkenlik gösterebilecektir.

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi ne kadardır ?

Araç Değer Kaybında zamanaşımı süresi vardır. Araç Değer Kaybında zamanaşımı süresi 2 yıl olarak kanunda belirtilmiştir. Dava zamanaşımı sonrasında yapılacak başvurular zamanaşımı nedeniyle reddedilecektir. Bu sebeple kazanın oluştuğu andan itibaren en kısa sürede yasal işlemlerin başlatılması oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.

Zamanaşımını kesen durumlar vardır. Arabuluculuk süreci, sigprtaya başvuru süreci zamanaşımını kesen olaylara örnektir. Bu süreçlerde geçen zaman zamanaşımı süresinin üzerine eklenerek hesaplama yapılmak zorundadır. Zamanaşımı defi ileri sürüldüğü takdirde hakim tarafından dikkate alınarak davanın reddedilme ihtimali ortaya çıkabilecektir. Bu sebeple yargılama masrafları ve karşı vekalet ücreti gibi ödemelerle karşı karşıya kalınmaması için uzman yardımı almakta fayda bulunmaktadır.

Güncel Araç Değer Kaybı Hesaplama nasıl yapılır ?

Aracın markası, modeli, kilometresi, geçmiş kaza durumu, geçmiş kazalarında değişen yahut tamir gören parçalarının durumu, aracın önemli noktalarında kaza olup olmaması, şase/podye kısımlarında hasar olup olmaması, aracın direklerinde yapılan işlemler, aracın kaportasındaki boya durumu, aracın airbag açması gibi birçok neden Güncel Araç Değer Kaybı Hesaplamasında dikkate alınır. Yazılı nedenlerin hepsi 2. el araç satış fiyatını etkileyen durumlardır.

Güncel Yargıtay kararları gereği aracın kazadan önceki halinin değeri ile kaza sonrası değerinin arasındaki farka Araç Değer Kaybı denir. Araç Değer Kaybı, yasal yollarla alınır. Araç Değer Kaybının eksik ödenmesi halinde bakiye kısım için arabuluculuk, dava yolu veya tahkim yolu tüketilmelidir. Araçta oluşan hasarın aracın değerine etkisi önemli olup bunun hesaplanması uzman kişilerce yapılmalıdır.

Araç Değer Kaybında Yetkili Mahkeme Neresidir ?

Araç değer kaybında yetkili mahkeme, kazanın olduğu yer mahkemesi veya davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Yetkili mahkemeler arasında seçim yapma hakkı davacıya verilmiştir. HMK gereği yetkili olmayan bir mahkemede davanın açılması halinde sürecin uzaması ihtimali oluşacaktır.

Araç Değer Kaybı KM sınırı var mıdır ?

Araç Değer Kaybı talep edebilmek için herhangi bir Km sınırı bulunmamaktadır. Geçmiş mevzuatlarda 165.000 km sınırı bulunmakla birlikte Anayasa Mahkemesinin 2020 tarihli kararı gereği km sınırı kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 2020 tarihli kararı ile birlikte “mini onarım” olarak adlandırılan plastik tampon, ufak parça onarımları, cam, teyp,  hava yastığı, jant,lastik, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar değer kaybı kapsamına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi kararında özetle kaza öncesi hali ve sonrasındaki hali arasındaki değer düşüklüğü Araç Değer Kaybı olacağı kanaatine varmıştır. Eski düzenlemede yer alan Ek-1 genel tabloya göre hesaplama yöntemi İptal kararıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Araç Değer Kaybı için Sigortaya Başvuru Zorunlu mu ?

Araç Değer Kaybının, dava yoluyla sigorta şirketinden tahsil edilebilmesi için arabuluculuk dava şartıdır. Arabuluculuk dava şartı yerine getirildikten sonra dava açılmalıdır. Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla değer kaybı tazmin edilmek istendiği takdirde arabuluculuk yoluna gidilmesi zorunlu olmayacaktır.

Araç Değer Kaybını Kim Öder ?

Araç değer kaybı bedelini haksız fiilden sorumlu olan kişi öder. Trafik kazalarında ise kazada kusurlu olan araç şoförü, kazada kusurlu olan araç ruhsat sahibi, kazada kusurlu olan araç işleteni de oluşan zarardan sorumlu olacaktır. Sigorta Poliçesi gereği sigorta şirketleri de belirli tutarlara kadar zarardan sorumludur.

Araç Değer Kaybı Avukatı İzmir

İzmir ilinde yaşanan trafik kazaları neticesinde bir çok araçta onarım bedeli zararı, ikame araç bedeli zararı ve değer kaybı oluşmaktadır. Kazaya karışan tarafların haklarını bilmemesi yahut hukuk sürecini aktif şekilde iletememelerinden kaynaklı mağduriyetler oluşabilmektedir. Haksız fiilden kaynaklı oluşan zararın tamamını karşılaması gereken sorumlular çoğu zaman kısmi ödemelerle anlaşmaya çalışmaktadır. Bu sebeple haklarınızı öğrenmek yahut zararlarınızı tazmin etmek istemeniz halinde ofis numaramızdan uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Tazminatı ve Avukatların Rolü – İZMİR

Araç sahipleri, kaza sonrası araç değer kaybı yaşadıklarında, sigorta şirketlerinden tazminat talep edebilirler. Ancak, sigorta şirketleri bu tazminat taleplerini genellikle azaltmaya veya reddetmeye çalışabilir. İşte bu noktada, İzmir’deki araç değer kaybı avukatları devreye girer.

İzmir’de araç değer kaybı avukatları, müvekkillerin haklarını savunarak adil bir tazminat alabilmeleri için hukuki destek sağlarlar. Avukatlar, müvekkillerinin zarar gören aracın kaza öncesi değerini tespit etmek için uzmanlarla çalışabilir ve sigorta şirketleriyle müzakere süreçlerini yöneterek adil bir tazminat anlaşmasına varmaya çalışırlar.

Aracın Tamir Bedelini Kim Öder ?

Aracın tamir bedelini veya araç değer kaybını kazada kusurlu olan taraf öder. Zararı tazmin etmekle yükümlü kişiler;  araç şoförü, aracın işleteni  yahut aracın ruhsat sahibidir. Kazada kusurlu olan taraf aracını sigorta ettirmiş olabilir. Mağdur, aracında oluşan zararını sigorta poliçesinde yazılı teminat tutarı kadar sigorta şirketinden talep edebilir.

 Sigorta Şirketlerinden Değer Kaybı Bedeli Nasıl Alınır ?

Sigortaya başvuru yoluyla değer kaybı bedeli alınabilir. Mahkeme aracılığıyla alınacak bir ilam icraya konulabilir. İcra yoluyla değer kaybı bedeli tahsil edilebilir. Arabuluculuk yoluyla sigorta şirketiyle yapılacak anlaşma sonucu değer kaybı bedeli tazmin edilebilir. Sigorta Tahkim Komisyonu aracılığıyla araçta oluşan değer kaybı bedeli tazmin edilebilir.

değer kaybı avukatı, izmir değer kaybı avukatı, izmir araç mahrumiyet bedeli avukatı, sigortaya değer kaybı başvurusu, değer kaybı avukat ücreti, değer kaybı en hızlı nasıl alınır, izmir sigorta avukatı, trafik kazası avukatı, trafik kazası tazminat, değer kaybı dava, değer kaybı başvuru dilekçesi, değer kaybı davası

Araçta Oluşan Hasar Bedeli Nasıl Alınır ?

Araçta oluşan hasar bedelinden karşı tarafın sigorta şirketi teminat tutarınca sorumludur. Kalan bakiye kısım için sorumlu olan diğer kişilere dava açılabilir. Trafik kazası sonucu oluşan zararlardan sorumlu olan kişiler ; araç şoförü, aracın işleteni  ve aracın ruhsat sahibidir. Sorumlu kişilerden zararın tamamını istemek de mümkün olmakla birlikte sigorta şirketinden tahsilat yapmak daha hızlı sonuca götürebilir.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti 2023 ?

Aracınızda oluşan hasar bedeli ve değer kaybı bedelinin tazmini için harcanacak emek ve mesaiye göre avukatlık ücretine takdir edilebilir. Avukatlık ücretinin yüzdelik anlaşılması halinde iş sahibi ayrıca bir ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Araç Değer Kaybı Avukatlık ücretinin detayları için ofisimizi arayabilirsiniz.

Sonuç

İzmir’de araç değer kaybı, araç sahipleri için önemli bir maddi kayıptır. Kaza sonrası tamir edilen araçların piyasada düşük bir değere sahip olması, araç sahiplerinin haklarını koruma konusunda dikkatli olmalarını gerektirir. İzmir’de araç değer kaybı avukatları, müvekkillerin adil bir tazminat alabilmeleri için önemli bir role sahiptir. Her araç sahibi, aracının değer kaybı durumunda hukuki danışmanlık alarak haklarını korumalı ve adil bir tazminat talep etmelidir. Trafik kazasından kaynaklı tüm zararlarınızın tazmini için 0532 498 64 73 numaralı ofis telefonumuzu arayabilirsiniz. Av. Aydın AYTUĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir