Ceza Hukuku - Ceza Avukatı

Torbalı Ceza Hukuku - Ceza Avukatı

Ceza Hukuku Alanında Hangi Davalara Bakıyoruz?

 • Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan ceza davaları,
 • Tutuklamanın kaldırılmasına yönelik hukuki başvuru,
 • Soruşturma evresinde şüpheli müdafiiliği,
 • Tahliyeye yönelik savunma hazırlanması ve mahkemeye başvuru yapılması,
 • Kovuşturma aşamasında sanık müdafiiliği,
 • El Koyma, yakalama, gözaltı ve arama kararlarına itirazda bulunma,
 • Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan ceza davaları,
 • İnfaz Hukuku anlamında yaşanan sorunlara yönelik başvuru,
 • İstinaf , Yargıtay ve Karar Düzeltme başvurularının yapılması,
 • Cezaevi ile ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki başvurularda bulunmak,
 • Soruşturma veya Kovuşturma aşamasında müşteki vekilliği,

Ceza Davasının Kaç Aşaması Vardır?

Ceza davası genel hatlarıyla üç aşamadan oluşur.

İlk aşama soruşturma aşamasıdır.Soruşturma aşamasında yetkili mercii savcılıkdır.Savcı soruşturma aşamasında olaya ilişkin delilleri toplamak ve sonucunda bir değerlendirme yapmakla görevlidir.Savcı delilleri adli kolluk marifetiyle toplar.Savcı soruşturma evresinin sonunda yeterli şüphe olduğu kanaatine varırsa iddianame düzenler ve ilgili mahkemesine iddianameyi sunar.

İkinci aşama kovuşturma evresidir.Cmk 175/1 maddesine göre iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış kabul edilir.Kovuşturma evresi iddianamenin kabulü ile başlar.Hükmün kesinleşmesi ile birlikte sona erer.

Üçüncü aşama ise infaz sürecidir.Kovuşturma aşamasının sonunda sanığın ceza alması yönünde hüküm kurulması gerekmektedir.Hükmün kesinleşmesiyle birlikte karar Cumhuriyetbaşsavcılığına gönderilir.Hükümlüye cezanın infazına ilişkin çağrı kağıdı gönderilir.Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlnenen suçlarda ise 5 yıl ve üzeri hüküm alanlar için derhal yakalama emri çıkarılır. infaz süreci hükmün kesinleşmesiyle başlar ve hükmün gerekleri tamamen yapılmasıyla sona erer.

Hangi Mahkemelerde Ceza Davaları Görülür?

 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Davasında Görülen Davalar Nelerdir?

5235 Sayılı Kanunun Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlığı Madde 12 gereği sayılan kriterleri sağlayan suçlar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülür.İstisnai haller saklı kalmak kaydıyla alt sınırı 10 Yıl ve üzeri suçlar , müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezası gerektiren suçların yargılaması Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür.

Asliye Ceza Davasında Görülen Davalar Nelerdir ?

5235 Sayılı Kanunun Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi başlığı Madde 11 gereği ‘’ Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

Ceza Davasına konu suçun cezası unsurları bakımından Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüyorsa görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.

Sulh Ceza Hakimliğinin Görevli Olduğu Davalar?

Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hakimliği kurulmuştur.Soruşturma aşamasında tutuklama kararını sulh ceza hakimlikleri verir.Soruşturma aşamasında savcının istemi ve sulh ceza hakimin kararı gereken uygulamalar vardır.Yanlış uygulanmasıya büyük hak kayıplarına uğranılabilecek bu durumlarda kanunkoyucu bir denetleme mekanizması olarak sulh ceza hakimliğinin onayını istemiştir.Bunlardan bazıları tutuklama kararı, tutukluluk halinin devamına ilişkin inceleme, ev araması, telefon dinlemesi gibi uygulamalardır.

Ceza yargılamasında avukatın rolü büyüktür.Ceza davasının her aşamasında hukuki sürecin takibi sağlanmalı, kanunların sağlamış olduğu haklar iyi değerlendirilmeli ve yargılama için önemli olan noktaların üzerinde durulmalıdır.Aksi durumda hukuksuzlukla hak kayıpları oluşması muhtemeldir.Adaletin daha kısa sürede tecelli edebilmesi ve haklılığın ortaya koyulabilmesi için doğru yerlere doğru başvuruların yapılmasında fayda vardır.Bu sebeple muhakkak ceza hukuku alanında eğitim almış ceza davalarında yetkin bir avukatın hukuki desteğinin alınması gerekmektedir.Hukuk ofisimiz olarak Ceza Avukatı ihtiyacına yönelik hukuki hizmet sağlamaktayız.Ceza davasının her aşamasında müvekkillerimizin haklarını gözetilmesini sağlıyoruz.

Ceza davanızın herhangi bir aşamasıyla ilgili hukuki destek almak isterseniz bizimle irtibat kurun kısmından veya telefon numaralamızdan iletişime geçebilirsiniz.