Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir? Nasıl Açılır? Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de hukuki geçerlilik kazanması amacıyla açılan bir davadır. Türk yasalarına göre, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’de hukuki sonuç doğurabilmesi için tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Tanıma, yabancı mahkeme kararının Türk mahkemeleri tarafından geçerli kabul edilmesidir. Tenfiz ise tanınan yabancı mahkeme kararının icra edilebilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılması anlamına gelir. Yani tanıma, kararın hukuki geçerlilik kazandığı anlamına gelirken, tenfiz, kararın icra edilebilmesi için gerekli olan prosedürlerin yerine getirilmesini ifade eder.

Türk yasalarına göre, bir yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiş olan prosedürler izlenir. Tanıma ve tenfiz davası, kararın verildiği ülkenin yetkili mahkemesine başvurarak orada ilgili süreçleri tamamladıktan sonra Türkiye’de açılır. Bu davada, ilgili mahkemeden yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfiz edilmesi talep edilir. Mahkeme, davanın gerekliliklerini değerlendirerek kararını verir.

Tanıma ve tenfiz davaları çoğunlukla ticari, aile, miras, boşanma ve icra gibi konularda açılan davalardır. Yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfiz edilmesiyle, söz konusu karar Türkiye’de hukuki güç kazanır ve icra edilebilir hale gelir.

Ancak, Türk mahkemesi yabancı mahkeme kararını tanımak ve tenfiz etmek için belirli koşulları göz önünde bulundurur. Örneğin, kararın Türk kamu düzenine aykırı olmaması, verilen kararın Türk mahkemesinde yeniden yargılamaya konu edilmemiş olması gibi koşullar aranabilir. Mahkeme, bu ve diğer hususları dikkate alarak kararını verir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nedir?

Türk hukukuna göre boşanma tanıma tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve geçerli hale getirilmesi için açılan bir hukuk davasıdır.

Türkiye’de ya da yabancı bir ülkede evlenmiş olan çiftlerden biri, boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını ve buradaki hukuki sonuçları doğurmasını istediğinde, boşanma kararının tanınması ve tenfizi için Türk mahkemelerinde bu dava açılabilir.

Boşanma kararının tanınması, Türk mahkemesinin yabancı bir ülkede verilen boşanma kararının hukuki geçerliliğini ve uygunluğunu incelemesini gerektirir. Bu kapsamda, Türk mahkemesi, yabancı mahkemenin yetkisini, usulünü ve hukuki şartlarını değerlendirir. Tanıma davası sırasında, çiftlerin evliliklerine dair belgeler, boşanma kararı ve diğer gerekli belgeler sunulmalıdır.

Tanıma tenfiz davası sonucunda, Türk mahkemesi yabancı ülkede verilen boşanma kararını uygun bulursa, bu kararı Türkiye’de tanır. Bu durumda, boşanma kararı Türkiye’de de hukuki sonuçlar doğurur ve çiftlerin Türkiye’de medeni hukuk ilişkileri sona ermiş olur.

Boşanma tanıma tenfiz davası, yabancı bir ülkede verilen boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak için önemli bir yoldur. Ancak, bu davayı açmadan önce bir avukattan hukuki danışmanlık almak ve süreci doğru bir şekilde takip etmek önemlidir.

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Neden Gereklidir?

Boşanmanın tanınması ve tenfizi, Türk hukukunda boşanma kararının yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olması durumunda, bu kararın Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir hale getirilmesini sağlayan bir süreçtir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de hukuki etkilerini doğurabilmesi için gereklidir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi, Türkiye’de yerleşik olan veya Türk vatandaşı olan bir tarafın, yabancı bir ülkede boşanma davası açması ve bu ülkede boşanma kararı alması durumunda söz konusu olabilir. Bu durumda, boşanma kararı Türkiye’deki resmi merciler tarafından tanınmalı ve bu kararın hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için tenfiz edilmelidir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi, Türkiye’deki mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Tenfiz talebinde bulunan taraf, yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve uygulanması için ilgili mahkemeye başvurur. Mahkeme, talebin uygunluğunu değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Bu incelemeler sonucunda, başka bir ülkede verilmiş boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı ve hukuki şartları taşıdığı tespit edilirse, boşanmanın tanınması ve tenfizine kararı verilir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi kararı, yabancı boşanma kararının Türkiye’de aynı etkiyi doğurmasını sağlar. Bu kararın alınmasıyla birlikte, boşanma kararı Türkiye’de resmi olarak tanınır ve taraflar Türkiye’deki haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ayrıca, tenfiz kararı sayesinde, boşanma kararı Türkiye’deki kamu kurumları, mahkemeler ve diğer ilgili kişiler tarafından da kabul edilir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi, Türk hukukunda önemli bir süreçtir çünkü yabancı bir ülkede verilen boşanma kararının Türkiye’de hukuki sonuçlarını doğurabilmesini sağlar. Bu süreç, tarafların haklarını korur ve hukuki güvence sağlar. Ayrıca, uluslararası hukuk kurallarının uygulanması ve yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sistemiyle uyumlu hale getirilmesini amaçlar.

Boşanma Tanıma Tenfiz Şartları Nelerdir?

Boşanma Tanıma Tenfiz Şartları Nelerdir?

Boşanma Tanıma Tenfiz Şartları Nelerdir?

Boşanmanın tanınması ve tenfizi için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Yetkili Mahkeme: Boşanma kararını veren yabancı mahkemenin, Türk hukukuna göre yetkili mahkeme olması gerekmektedir. Yetkili mahkeme, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya boşanmanın gerçekleştiği yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tanıma ve Tenfiz Yolu: Boşanma kararının tanınması ve tenfizi, Türk hukukuna göre öngörülen tanıma ve tenfiz yoluna uygun şekilde yapılmalıdır. Tanıma ve tenfiz talebi, Türkiye’deki yetkili mahkemeye yapılır ve bu talep, hukuki sürecin başlatılmasını sağlar.
 3. Tanıma Nedenlerinin Olmaması: Boşanma kararının Türk kamu düzenine aykırı olmaması gerekmektedir. Kamu düzenine aykırı olan hükümler, Türk hukukunun temel değerlerine, anayasal düzenlemelere veya evrensel hukuk normlarına açıkça aykırı olan hükümlerdir. Kamu düzenine aykırı hükümler bulunduran boşanma kararları, tanınma ve tenfiz edilemez.
 4. Hukuki Şartların Varlığı: Boşanma kararının, ilgili yabancı hukuk kurallarına uygun olarak verilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda, gerekli prosedürlerin izlenmesi, tarafların yeterli şekilde temsil edilmesi, hakim tarafından gerekli incelemelerin yapılmış olması gibi hukuki şartların yerine getirilmiş olması önemlidir.
 5. Kararın Kesinleşmiş Olması: Boşanma kararının, yabancı mahkeme nezdinde kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yani, kararın temyiz süreci tamamlanmış ve itiraz edilemez hale gelmiş olması gerekmektedir. Kesinleşmemiş boşanma kararları, tanıma ve tenfiz işlemine tabi tutulamaz.

Bu şartlar, boşanmanın tanınması ve tenfizi için geçerli olan genel prensipleri yansıtmaktadır. Ancak, her durumun kendine özgü faktörleri ve ayrıntıları bulunabileceğinden, bu şartların tamamının yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için her durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Boşanma Kararının Tanınması – Tenfiz ve Tanıma Avukatı

Boşanma kararının tanınması, yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararının başka bir ülkede, Türkiye’de geçerli ve bağlayıcı hale getirilmesini ifade eder. Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı Türkiye’de hukuki etkiler doğurabilmesi için tanınma işlemi gereklidir.

Boşanma kararının tanınması için Türk hukukunda belirli adımlar izlenir. Tanıma işlemi, yetkili Türk mahkemesine başvuru yapılmasıyla başlar. Başvuruyu yapan taraf, yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınmasını ve hukuki etkilerinin doğmasını talep eder.

Türk mahkemesi, tanıma talebini değerlendirir ve aşağıdaki unsurları dikkate alır:

 1. Yetkili Mahkeme: Boşanma kararını veren yabancı mahkemenin yetkili olması gerekmektedir. Yabancı mahkemenin yetkisi, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya boşanmanın gerçekleştiği yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tanıma ve Tenfiz Yolu: Yabancı boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için Türk hukukunda belirlenmiş olan tanıma ve tenfiz yoluna uygun bir başvuru yapılması gerekmektedir. Bu, belirli belgelerin sunulması ve gerekli prosedürlerin takip edilmesini içerir.
 3. Kamu Düzenine Aykırılık: Boşanma kararı Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Kamu düzenine aykırı olan hükümler, Türk hukukunun temel değerlerine veya anayasal düzenlemelere açıkça aykırı olan hükümlerdir. Kamu düzenine aykırı hükümler içeren boşanma kararları tanınma işlemine tabi tutulamaz.
 4. Kesinlik: Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yani, kararın temyiz süreci tamamlanmış ve itiraz edilemez hale gelmiş olmalıdır. Kesinleşmemiş boşanma kararları tanınma işlemine tabi tutulamaz.

Türk mahkemesi, yukarıdaki unsurları değerlendirerek tanıma talebini kabul veya reddeder. Boşanma kararı tanınma ve tenfiz edildiğinde, Türkiye’de hukuki geçerliliği olan bir karar haline gelir. Bu durumda, taraflar Türkiye’deki hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Boşanma kararının tanınması, yabancı boşanma kararının Türkiye’de hukuki etkilerini doğurabilmesi için önemli bir adımdır. Tanıma işlemi, tarafların haklarını koruma ve hukuki güvence sağlama amacını taşır. Ayrıca, yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sistemiyle uyumlu hale getirilmesini sağlar.

Nafaka Kararının Tenfizi

Nafaka kararının tenfizi, yabancı bir ülkede verilen nafaka kararının Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani, nafaka alacaklısının yabancı mahkeme tarafından verilen nafaka kararındaki haklarını Türkiye’de kullanabilmesi için tenfiz işlemi gereklidir.

Nafaka kararının tenfizi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yetkili Mahkeme: Tenfiz işlemi, nafaka kararını veren yabancı mahkemenin yetkili olduğu bir Türk mahkemesine başvuru yapılmasıyla başlar. Yabancı mahkemenin yetkisi, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya nafakanın ödeneceği yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tenfiz Talebi: Nafaka alacaklısı veya vekili, yetkili Türk mahkemesine tenfiz talebinde bulunur. Talep, nafaka kararının tenfizi için gerekli belgelerin ve bilgilerin sunulmasıyla birlikte yapılır.
 3. Belgelerin İncelenmesi: Türk mahkemesi, tenfiz talebini değerlendirir ve nafaka kararının geçerli olup olmadığını ve tenfizine uygunluğunu incelemeye tabi tutar. Bu süreçte, nafaka kararının yabancı mahkemece yetkili şekilde verildiği, kesinleştiği ve kamu düzenine aykırı olmadığı kontrol edilir.
 4. Mahkeme Kararı: Türk mahkemesi, nafaka kararının tenfizine karar verirse, tenfiz kararı çıkarır. Bu karar, yabancı nafaka kararının Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir hale geldiğini belirtir. Kararın alınmasının ardından, nafaka alacaklısı Türkiye’de nafaka hakkını kullanabilir ve nafaka borçlusundan nafakayı talep edebilir.

Nafaka kararının tenfizi, nafaka alacaklısının haklarını koruma ve yabancı nafaka kararının Türkiye’de etkili olabilmesini sağlama amacını taşır. Tenfiz kararı, nafaka alacaklısına Türkiye’deki yetkili mercilerin desteğini sağlar ve nafaka borçlusunu yasal olarak bağlar.

Velayet Kararının Tenfizi

Velayet kararının tenfizi, yabancı bir ülkede verilen velayet kararının Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani, velayet hakkını kazanan tarafın, yabancı mahkeme tarafından verilen velayet kararındaki haklarını Türkiye’de kullanabilmesi için tenfiz işlemi gereklidir.

Velayet kararının tenfizi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yetkili Mahkeme: Tenfiz işlemi, velayet kararını veren yabancı mahkemenin yetkili olduğu bir Türk mahkemesine başvuru yapılmasıyla başlar. Yabancı mahkemenin yetkisi, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya velayetin uygulanacağı yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tenfiz Talebi: Velayet hakkını kazanan taraf veya vekili, yetkili Türk mahkemesine tenfiz talebinde bulunur. Talep, velayet kararının tenfizi için gerekli belgelerin ve bilgilerin sunulmasıyla birlikte yapılır.
 3. Belgelerin İncelenmesi: Türk mahkemesi, tenfiz talebini değerlendirir ve velayet kararının geçerli olup olmadığını ve tenfizine uygunluğunu incelemeye tabi tutar. Bu süreçte, velayet kararının yabancı mahkemece yetkili şekilde verildiği, kesinleştiği ve kamu düzenine aykırı olmadığı kontrol edilir.
 4. Mahkeme Kararı: Türk mahkemesi, velayet kararının tenfizine karar verirse, tenfiz kararı çıkarır. Bu karar, yabancı velayet kararının Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir hale geldiğini belirtir. Kararın alınmasının ardından, velayet hakkını kazanan taraf Türkiye’de velayet hakkını kullanabilir ve çocuğun eğitimi, sağlığı ve refahıyla ilgili kararları alabilir.

Velayet kararının tenfizi, velayet hakkını kazanan tarafın haklarını koruma, çocuğun çıkarlarını güvence altına alma ve yabancı velayet kararının Türkiye’de etkili olabilmesini sağlama amacını taşır. Tenfiz kararı, Türkiye’de yetkili mercilerin desteğini sağlar ve velayet kararının yasal olarak bağlayıcı hale gelmesini sağlar.

Tazminat Kararının Tenfizi

Tazminat kararının tenfizi, yabancı bir ülkede verilen tazminat kararının Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani, tazminat alacaklısının, yabancı mahkeme tarafından verilen tazminat kararındaki haklarını Türkiye’de kullanabilmesi için tenfiz işlemi gereklidir.

Tazminat kararının tenfizi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yetkili Mahkeme: Tenfiz işlemi, tazminat kararını veren yabancı mahkemenin yetkili olduğu bir Türk mahkemesine başvuru yapılmasıyla başlar. Yabancı mahkemenin yetkisi, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya olayın gerçekleştiği yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tenfiz Talebi: Tazminat alacaklısı veya vekili, yetkili Türk mahkemesine tenfiz talebinde bulunur. Talep, tazminat kararının tenfizi için gerekli belgelerin ve bilgilerin sunulmasıyla birlikte yapılır. Talepte, tazminat miktarı, nedenleri, ödeme koşulları ve diğer önemli detaylar da belirtilir.
 3. Belgelerin İncelenmesi: Türk mahkemesi, tenfiz talebini değerlendirir ve tazminat kararının geçerli olup olmadığını ve tenfizine uygunluğunu incelemeye tabi tutar. Bu süreçte, tazminat kararının yabancı mahkemece yetkili şekilde verildiği, kesinleştiği ve kamu düzenine aykırı olmadığı kontrol edilir.
 4. Mahkeme Kararı: Türk mahkemesi, tazminat kararının tenfizine karar verirse, tenfiz kararı çıkarır. Bu karar, yabancı tazminat kararının Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir hale geldiğini belirtir. Kararın alınmasının ardından, tazminat alacaklısı Türkiye’de tazminat miktarını talep edebilir ve gerekli yasal işlemleri başlatabilir.

Tazminat kararının tenfizi, tazminat alacaklısının haklarını koruma ve yabancı tazminat kararının Türkiye’de etkili olabilmesini sağlama amacını taşır. Tenfiz kararı, tazminat alacaklısına Türkiye’deki yetkili mercilerin desteğini sağlar ve tazminat borçlusunu yasal olarak bağlar.

Mal Paylaşımı Kararının Tenfizi

Mal paylaşımı kararının tenfizi, yabancı bir ülkede verilen mal paylaşımı kararının Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani, mal paylaşımı hakkını kazanan tarafın, yabancı mahkeme tarafından verilen mal paylaşımı kararındaki haklarını Türkiye’de kullanabilmesi için tenfiz işlemi gereklidir.

Mal paylaşımı kararının tenfizi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Yetkili Mahkeme: Tenfiz işlemi, mal paylaşımı kararını veren yabancı mahkemenin yetkili olduğu bir Türk mahkemesine başvuru yapılmasıyla başlar. Yabancı mahkemenin yetkisi, tarafların yerleşim yeri, vatandaşlık durumu veya malın bulunduğu yer gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.
 2. Tenfiz Talebi: Mal paylaşımı hakkını kazanan taraf veya vekili, yetkili Türk mahkemesine tenfiz talebinde bulunur. Talep, mal paylaşımı kararının tenfizi için gerekli belgelerin ve bilgilerin sunulmasıyla birlikte yapılır. Talepte, mal paylaşımı kararının içeriği, mal varlığına ilişkin detaylar ve diğer önemli bilgiler yer alır.
 3. Belgelerin İncelenmesi: Türk mahkemesi, tenfiz talebini değerlendirir ve mal paylaşımı kararının geçerli olup olmadığını ve tenfizine uygunluğunu incelemeye tabi tutar. Bu süreçte, mal paylaşımı kararının yabancı mahkemece yetkili şekilde verildiği, kesinleştiği ve kamu düzenine aykırı olmadığı kontrol edilir.
 4. Mahkeme Kararı: Türk mahkemesi, mal paylaşımı kararının tenfizine karar verirse, tenfiz kararı çıkarır. Bu karar, yabancı mal paylaşımı kararının Türkiye’de geçerli ve uygulanabilir hale geldiğini belirtir. Kararın alınmasının ardından, mal paylaşımı hakkını kazanan taraf Türkiye’de mal varlığını talep edebilir ve gerekli yasal işlemleri başlatabilir.

Mal paylaşımı kararının tenfizi, mal paylaşımı hakkını kazanan tarafın haklarını koruma ve yabancı mal paylaşımı kararının Türkiye’de etkili olabilmesini sağlama amacını taşır. Tenfiz kararı, mal paylaşımı hakkını kazanan tarafa Türkiye’deki yetkili mercilerin desteğini sağlar ve mal paylaşımı kararının yasal olarak bağlayıcı hale gelmesini sağlar.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Boşanma kararının tanıma ve tenfiz davası, Türk Medeni Kanunu’na göre Aile Mahkemesinde açılır. Bu durumda, boşanma kararının tanınması ve tenfizi için yetkili  Aile Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Yetkili mahkeme, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku’na ilişkin düzenlemeler doğrultusunda belirlenir. Tarafların yerleşim yeri veya Türkiye’de ikametgahı bulunan mahkeme, ikametgahı yoksa sakin olarak bulunduğu mahkeme, sakin olarak bulunduğu yer yoksa İzmir,Ankara yahut İstanbul Mahkemelerinden birinde açmak zorundadır. Ancak, özel durumlarda veya belirli koşullar altında yetkili mahkeme farklılık gösterebilir.

Boşanma kararının tanınma ve tenfiz davasının açılacağı mahkeme, Türkiye’deki yetkili Aile Mahkemesidir. Davanın hangi mahkemede açılacağı, olayın niteliği, tarafların yerleşim yeri, dava konusunun değeri ve diğer hususlara bağlı olarak belirlenir.

Dolayısıyla, boşanma kararının tanınma ve tenfiz davası Türkiye’de, ilgili yerel mahkemede açılır. Taraflar, Türk hukuk sisteminin yetkili makamlarına başvurarak boşanma kararının tanınma ve tenfiz sürecini başlatabilirler.

Boşanma Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

Boşanma kararının tanınması ve tenfizi için genellikle aşağıdaki belgeler gereklidir. Ancak, süreç ve belge gereklilikleri ülkeye ve yargı sistemine göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’deki boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi için aşağıdaki belgelerin sunulması genellikle gerekmektedir:

 1. Yabancı Boşanma Kararı: Yabancı mahkeme tarafından verilen ve tanınma ve tenfiz talebinin temelini oluşturan boşanma kararının orijinal veya resmi bir sureti gereklidir. Kararın tercümesi de talep edilebilir. Kararın yetkili ve kesinleşmiş olduğunu gösteren belgelerin de sunulması önemlidir.
 2. Apostil veya Konsolosluk Onayı: Yabancı boşanma kararının geçerli olduğunu ve doğruluğunu kanıtlamak için apostil veya konsolosluk onayı gerekebilir. Apostil, Hague Apostille Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerden birinde yapılan bir onaydır. Konsolosluk onayı ise yabancı ülkenin konsolosluğu veya büyükelçiliği tarafından sağlanır.
 3. Tercüme Belgeler: Yabancı dildeki boşanma kararının Türkçe’ye tercüme edilmiş bir kopyası gereklidir. Tercüme işleminin noter onaylı veya yeminli tercüman tarafından yapılmış olması genellikle istenir.
 4. Taraflara İlişkin Kimlik Belgesi: Boşanma davasında yer alan tarafların kimliklerini gösteren belgeler, genellikle nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik kartı gibi belgelerin kopyaları talep edilir.
 5. Evlilik Belgesi: Boşanma kararının temelini oluşturan evliliği kanıtlamak için evlilik belgesinin kopyası gereklidir. Evlilik belgesinin tercüme edilmiş ve onaylanmış bir kopyası da sunulabilir.
 6. Diğer İlgili Belgeler: Mahkeme tarafından talep edilebilecek diğer belgeler de olabilir. Bu belgeler, mal paylaşımı kararı, nafaka kararı, velayet kararı gibi ek hükümleri içerebilir.

Yukarıda belirtilen belgeler genel bir referans olarak sunulmuştur. Boşanma kararının tanınması ve tenfizi sürecinde, yerel mahkemenin talep ettiği spesifik belgeler ve gereklilikler de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, işlemi gerçekleştireceğiniz ülkenin ilgili yasal düzenlemelerine ve yerel mahkeme prosedürlerine danışmanız önemlidir.

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Ne Kadar Sürer?

Boşanmanın tanınması ve tenfizi süreci, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve kesin bir süre belirtmek zordur. Süreç, başvurunun yapıldığı mahkeme yoğunluğu, belge hazırlığı, tarafların işbirliği ve diğer faktörler gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir. Tanıma ve tenfiz sürecine ilişkin yasal prosedürlerin süresini tahmin etmek zordur.

Genel olarak, boşanmanın tanınması ve tenfizi süreci 3-4 ay ile birkaç yıl arasında değişebilir. Bu süre zarfında, mahkeme başvurunun kabul edilebilirliğini değerlendirecek, gerekli belgeleri inceleyecek ve tarafların haklarını korumak amacıyla gerekli adımları atacaktır. Süreç, gereken belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulmasına, mahkeme takvimine ve yerel yargı sisteminin hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta, uluslararası tanıma ve tenfiz sürecinin karmaşık olabileceğidir. Farklı ülkeler arasındaki yasal sistemlerin farklılıkları, dil bariyerleri, belge uyumluluğu ve mahkeme prosedürleri gibi faktörler süreci etkileyebilir. Bu nedenle, tanıma ve tenfiz sürecine başvurmadan önce yerel hukuki danışmanlık almak ve ilgili ülkenin yasal prosedürlerine hakim olmak önemlidir.

Tanınma ve Tenfiz Konusunda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Boşanmanın tanınması ve tenfizi sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Yerel Hukuki Danışmanlık: Uluslararası hukuk ve yerel yasal düzenlemeler konusunda uzmanlaşmış bir yerel hukuk danışmanından destek almak önemlidir. Bu, süreci anlamanıza, doğru belgeleri hazırlamanıza ve yerel mahkeme prosedürlerine uygun hareket etmenize yardımcı olacaktır.
 2. Belgelerin Doğruluğu: Tanıma ve tenfiz başvurusunda sunacağınız belgelerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Boşanma kararının orijinal veya resmi bir sureti, tercüme belgeleri, kimlik belgeleri ve diğer gereken belgelerin doğru şekilde sunulması gerekmektedir. Belgelerin tarihleri, imzaları ve diğer bilgileri üzerinde herhangi bir hata veya yanlışlık olmamasına dikkat etmelisiniz.
 3. Apostil veya Konsolosluk Onayı: Yabancı boşanma kararının geçerliliğini kanıtlamak için apostil veya konsolosluk onayı gerekebilir. Bu belgelerin doğru bir şekilde alınması ve sunulması önemlidir. İlgili ülkenin yasal sürecine ve gerekliliklerine uygun olarak bu onayları almanız gerekmektedir.
 4. Tercüme Belgeleri: Yabancı dildeki belgelerin Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme işleminin doğruluğunu ve doğru bir şekilde yapıldığını teyit etmek için yeminli tercümanlar veya noter onaylı tercüme bürolarından hizmet almanız önemlidir.
 5. İşbirliği ve İletişim: Süreç boyunca, yerel mahkeme ve yetkililerle etkili iletişim kurmak önemlidir. Talep edilen ek belgeleri zamanında sunmak, mahkemenin taleplerine uygun şekilde yanıt vermek ve sürece aktif bir şekilde katılmak önemlidir. İşbirliği ve iletişim, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olacaktır.
 6. Sabır: Boşanmanın tanınması ve tenfizi süreci zaman alabilir ve beklenmedik gecikmelere yol açabilir. Sabırlı olmak ve sürecin doğal seyrini takip etmek önemlidir. Bu süreçte taraflar arasında anlaşmazlıklar veya zorluklar ortaya çıkabilir, bu nedenle sakin kalmak ve hukuki danışmanınızın rehberliğiyle hareket etmek önemlidir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Yetkili Mahkeme

Boşanma kararının tanınması ve tenfizi için görevli mahkeme, Aile Mahkemesi’dir. Bu mahkemeler, yabancı boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale getirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili işlemleri yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir