Ticaret ve Şirketler Hukuku

Torbalı Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı

Şirketlerin ticari faaliyetlerinde sözleşme hazırlanması, incelenmesi, hukuki olarak düzenlenmesi, işyeri işleyişinin hukuka uygun hale getirilmesi, ticari her türlü davanın yürütülmesi gibi ticaret hukukuna giren birçok dava ile ilgili bir Ticaret Avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Ticari Sözleşmeler ve İşlemler
 • Şirket Yöneticilerine işçi-işveren İlişkileri Hakkında Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması.
 • Konkordato İşlemleri İçin Hukuki Hizmet Verilmesi.
 • Yurt Dışı Kaynaklı Ticari İşlere İlişkin İngilizce Sözleşmelerin Hazırlanması, Çevirilmesi, Yorumlanması ve Hukuki Olarak Düzenlenmesi
 • Her Türlü Ticari Davanın Açılması, Yürütülmesi ve Sonlandırılması
 • Şirket Alacaklarının Borçlu Tüzel ve Gerçek Kişilerden Alınmasına Yönelik Dava ve İcra Takibi Açılması , Yürütülmesi ve Sonlandırılması
 • Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Yapılması
 • Özsermaye Tespiti Davası Açılması ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi
 • Şirket Yöneticilerine Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Hakkında Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması
 • Haksız Rekabet Davalarının Açılması ve Takibi
 • Sermaye Artışı veya Azalışı İşlemleri Hakkında Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması.
 • Şirket Tasfiyesi Sürecinde Hukuki Bilgilendirme