İzmir Bilişim Avukatı

İzmir Bilişim Avukatı

Bilişim Hukuku, bilgisayarlar, internet, dijital cihazlar ve yazılımlar gibi bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili yasal ve etik konuların bütünüdür. Bilişim teknolojileri hızla geliştiği için Bilişim Hukuku da sürekli olarak güncellenmekte ve genişlemektedir.

Bilişim Hukuku, kişisel verilerin korunması, telif hakları, siber suçlar, siber saldırılar, dijital imza, elektronik ticaret, domain isimleri, internet yönetimi ve internet servis sağlayıcıları gibi konuları kapsar.

Bilişim Hukuku, bilişim teknolojileri alanındaki yasal düzenlemeleri belirler ve bu teknolojilerin kullanımına ilişkin hukuki yükümlülükleri tanımlar. Bilişim Hukuku ayrıca, siber suçlar ve siber saldırılar gibi dijital dünyada gerçekleşen suçların önlenmesi ve cezalandırılması için yasal düzenlemeler de yapar.

Bilişim Hukuku, günümüzde işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler için son derece önemlidir. Çünkü hemen hemen tüm faaliyetlerimiz artık dijital ortamda gerçekleşmektedir ve bu nedenle de bilişim teknolojilerine ilişkin yasal düzenlemelerin doğru ve etkili bir şekilde uygulanması, kişisel verilerin korunması, telif hakları gibi konuların çözümlenmesi için oldukça önemlidir.

Bilişim Avukatı Nedir, Kime Nedir?

Bilişim Avukatı, bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Bilişim avukatları, bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili yasal konular hakkında müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar.

Bilişim avukatları, siber suçlar, siber saldırılar, telif hakları, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital imza, domain isimleri, internet yönetimi ve internet servis sağlayıcıları gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar.

Bilişim Avukatları, müvekkillerinin bilişim teknolojileri ile ilgili yasal yükümlülüklerini anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olurlar. Ayrıca, müvekkillerinin kişisel verilerinin korunması ve güvenliği konusunda da danışmanlık yaparlar.

Bilişim Avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için mahkeme işlemlerinde de temsil hizmetleri sunarlar. Örneğin, siber saldırılar veya diğer dijital suçlar durumunda, Bilişim Avukatları müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil edebilirler.

Bilişim Avukatları, işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler için önemlidir. Çünkü hemen hemen herkesin bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili yasal yükümlülükleri vardır. Bu nedenle, Bilişim Avukatları, müvekkillerinin bu yükümlülükleri anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olarak, müvekkillerinin bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili yasal konularda karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerine yardımcı olurlar.

İzmir Siber Suçlar Avukatı

İzmir Siber Suçlar Avukatı

Siber Suç / Bilişim Avukatı Hizmet Kapsamı

Siber suç avukatları, siber suçlar ve bilişim teknolojileri ile ilgili yasal konular hakkında hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. bilişim avukatlarının hizmet kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

 1. Hukuki Danışmanlık: Bilişim Avukatları, müvekkillerine siber suçlar ve bilişim teknolojileri ile ilgili yasal konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu danışmanlık hizmeti, müvekkillerin bilişim teknolojileri ve internet üzerinde gerçekleştirilen işlemler konusunda yasal yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olur.
 2. Kişisel Verilerin Korunması: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin kişisel verilerinin korunması konusunda danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu danışmanlık hizmeti, müvekkillerin kişisel verilerini korumak için alınması gereken yasal önlemler hakkında bilgi verir.
 3. Siber Suçlar ve İhlaller: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin siber suçlar ve ihlaller ile karşılaşması durumunda, hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Bu hizmetler arasında, siber saldırılar, bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımları ve diğer siber suçlar için hukuki işlemler yer alır.
 4. Mahkeme İşlemleri: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin mahkeme işlemlerinde temsil ederler. Bu işlemler arasında, siber suçlar ve ihlaller ile ilgili davalarda müvekkillerin haklarını korumak yer alır.
 5. Sözleşmeler: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin sözleşmelerini hazırlar ve müzakere ederler. Bu sözleşmeler, yazılım lisans sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmeleri içerebilir.
 6. Eğitim ve Seminerler: Bilişim Avukatları, müvekkillerine bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili yasal konular hakkında eğitim ve seminerler de sunarlar. Bu eğitimler, müvekkillerin yasal yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olur ve siber suçlara karşı korunmalarını sağlar.

Bilişim Avukatı Ne Tür Davalara Bakar?

Bilişim Avukatları, bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili yasal konulara ilişkin birçok farklı dava türünde müvekkillerine hizmet sunarlar. Bilişim Avukatları, aşağıdaki gibi davalara bakabilirler:

 1. Telif Hakkı İhlali Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin telif haklarına ilişkin ihlalleri tespit ederek, bu ihlalleri durdurmak ve haklarını korumak için hukuki mücadele verebilirler.
 2. Kişisel Verilerin Korunması Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin kişisel verilerinin yasa dışı şekilde toplanması, kullanımı ve paylaşımı durumunda, müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki mücadele verebilirler.
 3. Domain İsimi Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin domain isimleri ile ilgili yasal konularda danışmanlık yapabilir ve müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki mücadele verebilirler.
 4. Siber Suç Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin siber suçlar ve ihlaller ile karşılaşması durumunda, müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil edebilirler.
 5. Elektronik Ticaret Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin elektronik ticaret işlemleri ile ilgili yasal konularda danışmanlık yapabilir ve müvekkillerinin haklarını korumak için hukuki mücadele verebilirler.
 6. İnternet İçerikleri ile İlgili Davalar: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin internet üzerinde yayınlanan içeriklerle ilgili haklarını korumak için hukuki mücadele verebilirler. Bu içerikler, hakaret, iftira, kötüye kullanım ve özel hayatın gizliliği ihlallerini içerebilir.
 7. Bilgisayar Korsanlığı Davaları: Bilişim Avukatları, müvekkillerinin bilgisayar korsanlığı ve diğer siber saldırılarla karşılaşması durumunda, müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil edebilirler.

Bilişim Avukatları, bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili birçok farklı dava türünde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunabilirler.

Bilişim Hukuku Nedir

Bilişim Hukuku Nedir

Bilişim Avukatı Dava Sürecinde Nasıl Rol Oynar?

Bilişim avukatları, bilişim suçları, siber güvenlik, veri koruma ve diğer bilişim hukuku konularında müvekkillerini temsil ederler. Bilişim avukatları, dava sürecinde müvekkillerine birçok konuda yardımcı olurlar ve birçok rol oynarlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 1. Müvekkil Danışmanlığı: Bilişim avukatları, müvekkillerinin bilişim hukukuna uygun hareket etmesi için danışmanlık yaparlar. Bilişim avukatları, müvekkillerinin işletmelerindeki bilişim teknolojileri ve dijital verilerin korunması için gerekli önlemleri almasına yardımcı olur.
 2. Dava Öncesi Hazırlık: Bilişim avukatları, müvekkillerinin dava sürecine hazırlanmasına yardımcı olurlar. Bu hazırlık aşaması, delillerin toplanması, bilgi taleplerinin hazırlanması ve gerekli diğer belgelerin toplanması gibi konuları içerir.
 3. Dava Yürütme: Bilişim avukatları, müvekkillerinin bilişim suçları, siber güvenlik, veri koruma ve diğer bilişim hukuku konularındaki davalarını yürütürler. Bu süreçte, avukatlar, mahkemede müvekkillerinin haklarını savunmak ve en iyi sonucu elde etmek için çalışırlar.
 4. Delil Toplama: Bilişim avukatları, müvekkillerinin davasında kullanılabilecek delilleri toplarlar. Bu deliller, dijital veriler, belgeler, bilgisayar kayıtları ve diğer materyaller olabilir.
 5. Uzmanlık Sağlama: Bilişim avukatları, davalarında uzmanlık sağlamak için diğer uzmanlardan destek alabilirler. Örneğin, bir bilişim suçu davası durumunda, bir dijital forensik uzmanı veya bir siber güvenlik uzmanı, avukatlara danışmanlık ve delil sunma konusunda yardımcı olabilir.
 6. Anlaşmazlık Çözümü: Bilişim avukatları, müvekkillerinin anlaşmazlıklarını çözmek için alternatif anlaşmazlık çözümü yöntemlerini kullanabilirler. Bu yöntemler arasında arabuluculuk ve tahkim gibi yöntemler yer alabilir.

Bilişim avukatları, müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için her aşamada aktif bir rol oynarlar. Bu nedenle, bilişim suçları, siber güvenlik ve veri koruma gibi konularda uzmanlaşmış bir bilişim avukatı, bir dava sürecinde büyük bir yardımcı olabilir. Bilişim avukatı, müvekkilinin durumunu analiz eder ve müvekkilinin hukuki haklarını ve mevcut yasal düzenlemeleri değerlendirir. Buna ek olarak, bilişim avukatı, müvekkilinin hukuki pozisyonunu değerlendirmek için gereken tüm delilleri toplar ve inceler.

Dava sürecinde, bilişim avukatı, müvekkilinin davasını mahkeme önünde savunmak için gerekli yasal belgeleri hazırlar ve gerekirse delilleri sunar. Ayrıca, bilişim avukatı, müvekkilinin durumunu diğer hukuk dallarıyla ilgili uzmanlarla değerlendirerek, müvekkilinin en iyi çıkarına olan tüm seçenekleri belirler. Dava sonrasında, bilişim avukatı, müvekkilinin aldığı karara ve sonuca uygun olarak hareket etmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, bilişim avukatları, müvekkillerinin bilişim suçları, siber güvenlik, veri koruma ve diğer bilişim hukuku konularındaki davalarında müvekkilinin haklarını ve çıkarlarını korumak için önemli bir rol oynarlar.

Bilişim Suçu veya Siber Suçlar Nelerdir?

Bilişim suçları veya siber suçlar, bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen suç eylemleridir. Bu suçlar, dijital dünya üzerinde gerçekleşir ve çeşitli şekillerde olabilir. Siber suçların birkaç örneği şunlardır:

 1. Bilgisayar Korsanlığı: Başka bir kişinin bilgisayarına izinsiz olarak girme veya bilgisayarı ele geçirme eylemidir.
 2. Fidye Yazılımları: Bilgisayara bulaşan bir yazılım aracılığıyla, kullanıcının dosyalarını şifreleyerek dosyalara erişimi engeller ve kullanıcıdan para talep eder.
 3. Kimlik Hırsızlığı: Başka bir kişinin kişisel bilgilerini çalarak, bu bilgileri kullanarak sahte hesaplar açma veya finansal dolandırıcılık gibi suçlar işleme eylemidir.
 4. Siber Zorbalık: İnternet veya diğer dijital platformlar üzerinden bir kişinin, grup veya kurumun maruz kaldığı tehdit, hakaret, şantaj veya saldırı gibi davranışlar.
 5. Siber Casusluk: Bir kurum veya ülkenin gizli bilgilerini ele geçirme veya izleme eylemidir.
 6. Şifre Kırma: Başka bir kişinin şifrelerini veya güvenlik sistemlerini kırmak suretiyle bilgisayarları veya diğer dijital cihazları ele geçirme veya erişme eylemidir.
 7. Siber İntihar: İnternet ortamında bir kişinin intihar etmesini veya intihara teşvik etme eylemidir.

Bu gibi eylemler, hem bireyler hem de şirketler için ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, siber güvenlik ve dijital güvenlik önlemleri almak son derece önemlidir. Ayrıca, bu tür suçların önlenmesi ve cezalandırılması için de siber suçlarla mücadele konusunda uzmanlaşmış avukatlardan destek almak önemlidir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçları

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, bilişim suçlarına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü maddesinde “Bilişim sistemine girme” başlığı altında düzenlenmiştir. Ayrıca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi diğer yasal düzenlemeler de bilişim suçlarını kapsar.

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bazı bilişim suçları şunlardır:

 1. Bilişim Sistemine Girme (Madde 243): Başka bir kişinin izni olmadan bilişim sistemine veya bilişim sistemini yöneten bir kişinin hesabına girmek suçtur.
 2. Verileri Yok Etme, Değiştirme veya Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme (Madde 244): Başka bir kişinin verilerini yok etmek, değiştirmek veya hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçtur.
 3. Bilgi Sistemi Sabotajı (Madde 244/A): Bilişim sistemlerine zarar vermek, bilişim sistemlerinin işleyişini engellemek veya bilişim sistemlerinin çalışmasını engelleyici araçlar kullanmak suçtur.
 4. Dolandırıcılık (Madde 157): Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapmak suçtur.
 5. İnternet Ortamında Sahtecilik (Madde 58): İnternet ortamında sahte kimlik, belge veya bilgi kullanarak suç işlemek suçtur.
 6. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşleme (KVKK Madde 138): Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya işlemek suçtur.
 7. Bilgi Edinme ve İfşa Etme (KVKK Madde 139): Kişisel verileri hukuka aykırı olarak edinmek veya ifşa etmek suçtur.

Bu gibi bilişim suçlarına karşı mücadele edilmesi ve bu suçları önlemek için siber güvenlik ve dijital güvenlik önlemleri alınması son derece önemlidir. Ayrıca, bu tür suçların önlenmesi ve cezalandırılması için de siber suçlarla mücadele konusunda uzmanlaşmış avukatlardan destek almak önemlidir.

Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu, bir bilişim sistemine veya bilişim sistemini yöneten bir kişinin hesabına izinsiz olarak girmek veya izinsiz olarak sistemin kullanımına devam etmek suçudur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 243’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu, özellikle şirketler ve diğer kurumlar için büyük bir tehdit oluşturur. Bu suç, bir kişinin bilişim sistemine izinsiz olarak erişerek, sisteme zarar vermesine veya sistemi kullanarak başka suçlar işlemesine olanak tanır.

Bu suç, cezai yaptırımı olan bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu’na göre suçlunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezasıdır. Bu suçun cezası, suçun niteliği, suçun işlenme şekli, suçun kapsamı ve suçun mağdurlarına verilen zararın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Bu suçu önlemek için, kurumlar ve bireyler, bilişim sistemlerinin güvenliğini artırmak ve izinsiz erişimlerin engellenmesi için siber güvenlik önlemleri almalıdır. Ayrıca, hukuka aykırı olarak bilişim sistemine giren veya sisteme izinsiz olarak giren kişilerin tespit edilmesi ve cezalandırılması için siber suçlarla mücadele konusunda uzmanlaşmış avukatlardan destek almak da önemlidir.

Bilişim Avukatı Ararken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bilişim avukatı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

 1. Tecrübe ve Uzmanlık: Bilişim avukatının, bilişim teknolojileri ve internet hukuku konusunda uzman olması ve deneyim sahibi olması önemlidir. Avukatın daha önce benzer davalarla ilgili çalışmalar yapmış olması da tercih edilir.
 2. İletişim Becerileri: Bilişim avukatıyla iyi bir iletişim kurabilmeniz ve avukatın sizi anlayabilmesi önemlidir. İyi bir bilişim avukatı, karmaşık hukuki konuları anlaşılır bir şekilde açıklayabilmeli ve müvekkillerine açık iletişim kanalları sağlamalıdır.
 3. Güncel Kalabilme: Bilişim hukuku ve teknolojileri sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. Bu nedenle, bilişim avukatının, değişen teknolojileri ve düzenlemeleri takip etmesi ve güncel kalmak için eğitim almaya istekli olması önemlidir.
 4. Referanslar: Bilişim avukatının önceki müvekkillerinin referanslarına sahip olması, avukatın kalitesi ve hizmetleri hakkında size daha fazla bilgi sağlayabilir.
 5. Maliyetler: Bilişim avukatının sunduğu hizmetlerin maliyeti, her zaman önemli bir faktördür. İyi bir bilişim avukatı, hizmetlerinin maliyeti hakkında net bir bilgi verebilmelidir.
 6. Gizlilik: Bilişim avukatının, müvekkilleriyle ilgili bilgileri gizli tutması, güvenilir bir avukat ararken dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür.
 7. İşbirliği: Bilişim avukatı, müvekkilinin diğer hukuk dallarında uzmanlaşmış avukatlarıyla işbirliği yapabilmesi için açık olmalıdır.

Bunlar, bilişim avukatı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı faktörlerdir. İyi bir bilişim avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve hukuki süreçlerde müvekkilinin yanında olmak için gerekli olan bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

İzmir Bilişim Avukatı Aydın Aytuğ