Velayeti annede olan çocuğun babasının hakları” konusu, Türkiye hukuk sistemi içerisinde Medeni Kanun ve ilgili yargı kararları ile düzenlenmektedir. Ancak, hukuk sürekli değişen bir yapıya sahip olduğundan, her zaman güncel mevzuatı ve yargı kararlarını takip etmek önemlidir. 2022 yılı itibarıyla, velayeti annede olan çocuğun babasının hakları şu şekildedir:

 1. Görüşme Hakkı: Velayeti annede olan bir çocuğun babası, belirlenen zamanlarda çocukla görüşme hakkına sahiptir. Bu görüşme süreleri ve sıklığı mahkeme tarafından belirlenir.
 2. Bilgi Alma Hakkı: Baba, çocuğun eğitim, sağlık gibi temel konularda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Çocuğun okuduğu okul, sağlık durumu, gelişimi vb. konularda annenin babayı bilgilendirmesi gerekir.
 3. Katılma Hakkı: Çocuğun eğitimi, sağlık durumu ve diğer önemli konularda karar alınırken babanın da görüşü alınabilir.
 4. Mali Yükümlülükler: Velayeti annede olan bir çocuğun babası, çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda nafaka ödemekle yükümlü olabilir. Nafakanın miktarı ve süresi mahkeme tarafından belirlenir.
 5. Ortak Velayet Durumları: Bazı durumlarda, anne ve baba arasında ortak velayet kararı verilebilir. Bu durumda, çocuğun eğitimi, sağlık durumu vb. önemli konularda kararlar ortaklaşa alınır.

Mahkeme Kararlarına Göre Babanın Çocuğunu Görme Zamanları ve Sıklığı

Velayeti annede olan çocuğun babasının hakları, çocuğun üstün yararını gözetmek amacıyla belirlenir. Çocuğun üstün yararı, tüm hukuki süreçlerde öncelikli olarak dikkate alınır. Ayrıca, çocuğun babasıyla olan ilişkisinin kesilmemesi, psikolojik ve sosyal gelişimi açısından da önemlidir.

Ancak, bu genel bilgilerin yanı sıra, her aile ve çocuğun durumu farklıdır. Bu nedenle, özel bir durum ya da konu hakkında bilgi almak isteniyorsa, bir aile hukuku avukatına danışmak en doğrusu olacaktır.

Babanın çocuğu görme hakkı, boşanma durumunda gündeme gelen önemli konulardan biridir. Çocukların her iki ebeveyniyle de ilişkisinin devam etmesi genellikle çocuğun yüksek yararı açısından olumlu kabul edilir. Ancak her ülkenin bu konuda yasal düzenlemeleri farklı olabilir. Türkiye’de bu konu Türk Medeni Kanunu (TMK) ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir.

Birkaç önemli nokta şunlardır:

 1. Velayet Kimdeyse: Eğer çocuğun velayeti annede ise baba, velayet babadaysa anne, çocuğu belirli zamanlarda ve şartlarda görmeye hakkı vardır. Bu hak “kişisel ilişki kurma hakkı” olarak da adlandırılır.
 2. Kişisel İlişki Kurma Hakkı: Babanın çocuğunu belirli periyodlarda görmesi, onunla vakit geçirmesi, tatillerde veya hafta sonlarında birlikte olması gibi hakları içerir. Bu haklar, çocuğun yüksek yararı gözetilerek mahkeme kararıyla belirlenir.
 3. Arazi Varlığı Durumu: Eğer çocuğun veya ebeveynin yaşadığı coğrafi konum, diğer ebeveynle düzenli ilişki kurmayı zorlaştırıyorsa, mahkeme bu durumu dikkate alır ve uygun bir kişisel ilişki kurma düzenlemesi yapabilir.
 4. Anlaşmazlıklar: Ebeveynler arasında çocuğun kişisel ilişki kurma hakkı konusunda anlaşmazlık yaşanıyorsa, bu durumu mahkemeye taşıyabilirler. Mahkeme, çocuğun yüksek yararını gözeterek bir karar verir.
 5. Hakkın Kötüye Kullanılması: Eğer bir ebeveyn, çocuğu görme hakkını kötüye kullanıyor veya çocuğun psikolojik veya fiziksel sağlığını tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyorsa, diğer ebeveyn bu durumu mahkemeye taşıyarak hakkın kısıtlanmasını veya iptalini talep edebilir.

Son olarak, ebeveynlerin çocukla kişisel ilişki kurma hakkı ve velayet meselelerinde, çocuğun yüksek yararının her zaman öncelikli olduğunu unutmamak önemlidir. Her iki ebeveynin de bu ilkeyi gözeterek hareket etmesi, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunacaktır.

Boşanmış Babalar için Çocukla İletişimin Rolü ve Sınırları

Boşanma durumunda ebeveynlerden birinin velayet hakkını alması, diğer ebeveynin çocuğuyla ilişkisinin tamamen kesileceği anlamına gelmez. Boşanma sonrasında çocuğun her iki ebeveyniyle de düzenli ve sürekli bir ilişkisi olması, çocuğun psikolojik ve duygusal gelişimi için çok önemlidir.

Birçok ülkede, boşanma sonrasında velayeti almayan ebeveynin çocuğuyla ilişkisini sürdürebilmesi için “kişisel ilişki kurma hakkı” bulunmaktadır. Türkiye’de de bu hak “kişisel ilişki kurma hakkı” olarak adlandırılır ve Medeni Kanun’da düzenlenmiştir.

Kişisel İlişki Kurma Hakkı Nedir?

 • Bu hak, velayeti almayan ebeveynin çocuğuyla belirli periyodlarda görüşmesini, zaman geçirmesini ve onunla iletişimde bulunmasını sağlar.
 • Velayeti almayan ebeveyn, çocuğunu belli aralıklarla ziyaret edebilir, tatillerde ve özel günlerde yanında kalabilir.
 • Bu hak, çocuğun üstün yararı gözetilerek düzenlenir. Yani çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik gelişimine zarar vermemesi için belirli kurallar ve sınırlamalar getirilebilir.

Boşanma davalarında mahkeme, çocuğun menfaatini gözeterek bu hakkın nasıl kullanılacağını belirler. Eğer ebeveynler arasında anlaşmazlık olursa veya velayeti almayan ebeveynin çocuğuyla ilişkisi çocuğun yararına olmayacak şekilde engellenirse, mahkeme devreye girebilir ve duruma müdahale edebilir.

Son olarak, bu hak, çocuğun menfaati gereği sınırlandırılabilir ya da kaldırılabilir. Örneğin, çocuğun fiziksel ya da psikolojik zarar görmesi durumunda mahkeme, kişisel ilişki kurma hakkını geçici ya da kalıcı olarak kaldırabilir.

Her durumda, çocuğun üstün yararı esas alınmalıdır. Boşanma sonrası dönemde çocuğun her iki ebeveyniyle de sağlıklı bir ilişkisi olmasının, onun duygusal ve psikolojik gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu unutmamak gerekir.

Boşanma Sonrası Babaların Çocuklarına Olan Yükümlülükleri

Boşanma davalarında, çocukların velayeti genellikle bir ebeveyne verilirken diğer ebeveynin de ziyaret hakları ve bazen maddi destek sorumluluğu olabilir. Çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü “nafaka” olarak adlandırılır.

Babanın çocuğun ihtiyaçlarını karşılama hakkı ve yükümlülüğü şu şekillerde karşımıza çıkar:

 1. Nafaka Yükümlülüğü: Velayet annede olan çocuk için, baba genellikle maddi destekte bulunmak zorundadır. Nafakanın miktarı, babanın gelirine, çocuğun yaşına, eğitim durumuna, sağlık ihtiyaçlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenebilir.
 2. Ziyaret Hakkı: Velayeti almayan ebeveynin (genellikle baba) çocuğunu belirli periyodlarla görmesi, onunla vakit geçirmesi ve bazı durumlarda tatile çıkması gibi hakları olabilir. Bu ziyaretler sırasında baba, çocuğun günlük ihtiyaçlarını (yemek, giyim, eğlence vb.) karşılar.
 3. Eğitim ve Sağlık Giderleri: Boşanma sonrası her iki ebeveyn de çocuğun eğitim ve sağlık giderlerine katkıda bulunabilir. Bu katkıların miktarı ve paylaşımı mahkeme kararıyla belirlenir.
 4. Birlikte Karar Alma Hakkı: Velayet annede olsa bile, bazı durumlarda çocuğun eğitimi, sağlıkla ilgili kararları veya diğer önemli meselelerde baba da söz sahibi olabilir.

Önemli olan husus, her durumda çocuğun en iyi çıkarlarının gözetilmesidir. Yani boşanma sürecinde ve sonrasında alınan kararların, çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması hedeflenir.

Son olarak, her ülkenin ve bölgenin kendi iç hukuki düzenlemeleri bulunmaktadır. Türkiye’de ya da başka bir ülkede bu süreçleri tam olarak öğrenmek ve hukuki destek almak için bir avukata başvurmanız önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir