Van Boşanma Avukatı , Van Boşanma Avukatı Ücreti, Van Boşanma Davası, Van Boşanma Avukatı Ücreti, Van En iyi boşanma avukatı, van boşanma avukatı tavsiye, van boşanma avukatı yorum, van anlaşmalı boşanma davası, van çekişmeli boşanma davası

Van Boşanma Avukatı, Anlaşmalı-Çekişmeli Boşanma Davası

Van boşanma avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları hakkında bilgi sahibi olup müvekkilinin menfaatini gözetir. Hukuki süreci öncesinde öngörerek müvekkilini aydınlatır. Risklere karşı önlemler alır.  Dava stratejisini doğru belirler. Müvekkili adına pratik şekilde süreci çözümlemek için uğraşır.

Van Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi sürecidir. Bu süreç, taraflar arasındaki anlaşma durumuna bağlı olarak iki şekilde gerçekleşebilir: anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları. Van ilinde de boşanma süreçleri, bu iki temel kategori altında ele alınır. Ayrıca, boşanma davalarında önemli rol oynayan nafaka, velayet ve boşanma dava ücreti gibi konular da değerlendirilir.

Van En iyi Boşanma Avukatı Telefon Numarası

  1. İnternet Araştırması: İnternet üzerinde Van ilinde çalışan avukatları araştırarak, boşanma avukatlarının hizmet verdiği hukuk bürolarını ve iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.
  2. Van Barosu: Van Barosu’nun resmi web sitesini ziyaret ederek, kayıtlı avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
  3. Arkadaş ve Aile Tavsiyeleri: Çevrenizde boşanma süreci yaşamış kişilerden, güvenilir ve deneyimli boşanma avukatları hakkında tavsiyeler alabilirsiniz.

 

VAN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

Anlaşmalı Boşanma Davası: Hızlı ve Pratik Çözümler

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların evliliklerini karşılıklı olarak düzenlediği ve çözüme odaklandığı davalardır. Taraflar, boşanma nedenleri, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda anlaşmaya vararak mahkemeye başvururlar. Van ilinde bu tür davalar, çekişmeli boşanma davalarına göre daha hızlı sonuçlanma eğilimindedir. Van boşanma avukatı size boşanma süreci ile ilgili yardımcı olacaktır. Ayrıca, anlaşmalı boşanma davaları taraflar arasında gereksiz gerginlik ve maddi külfetin önüne geçerek daha uyumlu bir ayrılık sürecine imkan tanır. Unutmamak gerekir ki medeni şekilde başlayan bir evliliğin bitirilmesinde de taraflar saygı sınırlarını koruyarak güzellikle evliliğini bitirebilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası: Taraflar Arasında Uyuşmazlık

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların anlaşma sağlayamadığı veya uyuşmazlık yaşadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu tür davalarda, boşanma sebepleri, mal paylaşımı, nafaka ve çocukların velayeti gibi konularda taraflar arasında anlaşmazlık söz konusudur. Van boşanma avukatı, yaşanan uyuşmazlıkta tarafların haklarını anlatarak müvekkilini aydınlatır. Avukatın, hukuki desteği sonrasında dava sonu oluşabilecek durumlar öncesinde öngörülecektir. Mahkeme, tarafların savunmalarını dinler ve delilleri değerlendirerek adil bir karar verir. Ancak çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun sürebilir ve maddi açıdan daha yorucu olabilir.

Nafaka – Van Boşanma Avukatı

Boşanma sonrasında, gelir düzeyi ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ekonomik olarak daha zayıf durumda olan eşe, nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir. Türk Medeni Kanunu 175. maddesinde nafakayla ilgili yoksulluğa düşecek eşe belirli şartlarda nafaka ödenmesi hükmü yer almaktadır. Nafaka, boşanma sürecinin bir parçası olarak, geçici veya sürekli olarak ödenebilir. Van ilinde nafaka miktarı, mahkeme tarafından çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Velayet: Çocukların Üstün Yararı

Boşanma durumunda çocukların velayeti, onların en iyi refahını sağlayacak şekilde düzenlenir. Çocukların sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından karar verilen velayet, genellikle anlaşmalı boşanma davalarında daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşabilir. Ancak çekişmeli boşanma durumunda, velayet konusu daha hassas ve uzun sürebilir.

Van Boşanma Avukatı – Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası hangi mahkemede açılır?

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma davaları, Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin görev alanına giren boşanma davalarının yanlış mahkemede açılması sürecin uzamasına neden olacaktır. Ayrıca, boşanma davası için bir avukatın danışmanlığından yararlanmak da faydalı olacaktır.

Boşanma Avukatının Faydaları nelerdir ?

Boşanma avukatı, boşanma sürecinde müvekkilini hukuki açıdan temsil eden ve danışmanlık sağlayan uzman bir avukattır. Müvekkilin haklarını korumak, dava sürecini yönetmek ve adil bir sonuç elde etmek için çalışır. Boşanma avukatı, müvekkile hukuki danışmanlık sunarak sürecin yasal yönlerini açıklar ve gereken belgeleri düzenler. Mahkemede müvekkili adına konuşma hakkına sahip olarak, duruşmalarda ve müzakerelerde temsil eder. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanmalarda taraflar arasında uzlaşma sağlamak için çaba gösterir. Hukuki mevzuatı takip eder ve müvekkilin çıkarlarını koruyacak stratejiler oluşturur. Boşanma avukatı, müvekkilin duygusal desteğini sağlamak ve süreci daha az stresli hale getirmek için de önemli bir rol üstlenir.

VAN BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

VAN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE / ERCİŞ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : İSİM SOYİS,M. – TC.

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU:Davalının kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak ayrı ayrı 1.500,00 TL olmak üzere toplamda 3.000,00 TL tedbir nafakasının dava süresince, kararın kesinleşmesi sonrasında ise her ay aynı tutarın iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, müşterek çocukların velayetinin müvekkilime verilmesine karar verilmesi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1-Taraflar …/…/… tarihinde nikah evlilik akdini imzalamışlardır. Bu evlilikten dünyaya gelen üç tane çocukları bulunmaktadır. Çocuklardan ikisi reşit olmamakla birlikte anne-babanın bakımına muhtaçtır.

2- Davalının kusurlu eylemleri neticesinde müvekkilimin evliliğe duyduğu inancı tükenmiştir. Evlilik birlikteliğinin yüklediği görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket eden müvekkilim, büyük bir sabırla davalı tarafın bir takım davranışlarına katlanmış, kendisine düşen tüm fedakarlıkları eksiksiz yerine getirmiştir. Davalı tarafın evlilik süresince sinirli ve geçimsiz tutumu, evliliklerinde geçimsizliğe yol açmış, yerine göre de bu geçimsizlik psikolojik  şiddete dönüşmüştür.

3-Müvekkil, tayin olduğu Van ili Erciş İlçesi’nde ailesinden uzak kalmıştır. Aile olarak sadece yanında eşi ve çocukları olmuştur. Davalıdan yeterli desteği göremeyen müvekkilim kendisini yalnızlaşmış hissetmiştir. Bir aileyi besleyen en önemli unsur sevgi ve saygıdır. Davalı, müvekkilime karşı ilgisiz ve müvekkilimin sorunlarına karşı umursamaz tavırlar segilemiştir. Davalı, müvekkilimin haklı taleplerini görmezden gelmiş ve bu durumları birer tartışma ortamına çevirmiştir. Davalı kusurlu eylemleri ile aile birliğini bozmuş ve evlilik birliğini temelinden sarmıştır.

4-Davalı taraf müvekkili evlilikleri süresince olumsuz eleştirilere maruz bırakmış, her konuda bastırmış, kendisini hiçbir başarısında takdir etmemiştir. Her konuda “sen başaramazsın” , “sen yapamazsın” gibi söylemlerde bulunup müvekkilin özgüvenini zedelemiş, kendine olan saygısını kaybettirmiştir.

5-Sonuç olarak, davalı taraf normal aile hayatına uyum sağlayamamış, evlilik süresince bulunmuş olduğu tutum ve davranışlarla ortak yaşamı çekilmez duruma getirmiştir. Boşanma davasının neticesinde müvekkilim hayatını normal şekilde yaşayabilecek ve mutsuz yaşantısını terkedebilecektir. Davalının kusurlu eylemleri çocukları da kötü  etkilemektedir. Gergin ve mutsuz bir ortamda büyüyen çocukların okul dersleri kötüye gitmektedir. Çocukların psikolojileri içinde iş bu boşanmanın sağlanması hayati önen arz etmektedir.

 

7-Yukarıda izah olunduğu ve mahkemenin de takdir edeceği üzere Davalının kusurları nedeniyle iş bu evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Evliliğin kurtarılması mümkün olmamakla birlikte daha öncesinde defalarca kez şans verilmiş ve herhangi bir sonuç alınmamıştır. Evlilik birliğinin devamı mümkün olmadığından iş bu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK , diğer ilgili mevzuat
hükümleri
DELİLLER :Nüfus kayıtları, tarafların sosyal ve ekonomik
durumunu belgeleyen kayıtlar, tanık beyanları, yemin

SONUÇ :Açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle, Davalının kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak ayrı ayrı 1.500,00 TL olmak üzere toplamda 3.000,00 TL bedelin dava aşamasında tedbir nafakası olarak kararın kesinleşmesi sonrasında ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline, müşterek çocukların velayetinin müvekkilime verilmesine, yargılama giderleriyle, vekâlet ücretinin davalı tarafın uhdesinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ
Av. Aydın AYTUĞ

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2023

Boşanma davalarında, mahkeme süreci için belirlenen bir dava ücreti ödenir. Bu ücret, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişebilir. Van ilinde, mahkeme tarafından belirlenen boşanma dava ücreti, adil bir hizmet için gerekli olan mali yükümlülüktür. Boşanma davaları için Türkiye Barolar Birliğinin öngördüğü Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi 9.200 TL’dir. Boşanma davalarının her biri kendine münhasırdır. Bu sebeple öncelikle olayın dinlenmesi, sonrasında harcanacak mesaiye göre uygun bir ücret takdir edilmesi daha doğru olacaktır.

**Sonuç olarak, Van ilindeki boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olabilir. Taraflar, nafaka, velayet ve maddi-manevi tazminat gibi konularda adil bir şekilde hüküm almak için mahkeme sürecini izlemelidir. Boşanma sürecinde uzman bir boşanma avukatıyla çalışmak, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları minimize ederek daha hızlı ve uyumlu bir ayrılık süreci sağlayabilir. Boşanma sürecinizde uzman desteği almak için avukatımızı arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir