Yoksulluk nafakası, bazı ülkelerde geçerli olan bir hukuki kavramdır ve genellikle boşanma veya ayrılık sonucu ekonomik olarak kendi kendine yetemeyen eşe ödenen bir tür mali destektir. Temel amacı, evlilik sırasında sahip olduğu yaşam standardını sürdürmesine yardımcı olmaktır.

Yoksulluk nafakasının ödenme koşulları, süresi ve miktarı genellikle ulusal yasalarla düzenlenir. Ancak genel olarak şu koşullarda yoksulluk nafakası talep edilebilir:

 1. Talep eden eşin kendi geçimini sağlayamayacak kadar gelire veya mala sahip olmaması.
 2. Talep eden eşin, evlilik sırasındaki yaşam standardını sürdürebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyması.
 3. Talep eden eşin, evlilikten doğan çocuğun bakımı nedeniyle çalışamıyor olması.

Yoksulluk nafakasının süresi, talep eden eşin ekonomik bağımsızlığını kazanması veya başka belirli koşulların yerine getirilmesiyle sona erebilir. Örneğin, bazı yargı bölgelerinde talep eden eşin yeniden evlenmesi halinde yoksulluk nafakası sona erebilir.

Yoksulluk nafakası, eşler arasındaki ekonomik dengesizlikleri gidermeye çalışan bir araçtır. Ancak, bu nafakanın nasıl işlediği ve hangi koşullarda verildiği konusunda kesin bilgi almak için ilgili ülkenin veya bölgenin hukuk sistemine başvurulmalıdır. Türkiye’de yoksulluk nafakası konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için Türk Medeni Kanunu’na göz atılabilir.

Yoksulluk Nafakasının Hukuki Dayanakları

Yoksulluk nafakasının hukuki dayanakları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ancak, Türkiye örneği üzerinden yoksulluk nafakasının hukuki dayanaklarına değinirsek:

 • Türk Medeni Kanunu (TMK): Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Özellikle TMK’nın 175. maddesi yoksulluk nafakasını düzenler. Bu madde, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen ve çalışma gücü, yaş, sağlık durumu gibi nedenlerle çalışamayan eşin diğer eşten nafaka talep edebileceğini belirtir.
 • Yargıtay Kararları: Türkiye’de Yargıtay, yoksulluk nafakasıyla ilgili davalarda bazı içtihatlar oluşturmuştur. Bu içtihatlar, nafakanın miktarı, süresi ve diğer koşulları hakkında rehberlik sağlar.
 • İlgili Mevzuat ve Kanunlar: Yoksulluk nafakasıyla ilgili davalarda, TMK dışında başka kanunlar ve yönetmelikler de (örneğin, İcra ve İflas Kanunu) bazen uygulama alanı bulabilir. Bu kanunlar, nafakanın tahsili, değiştirilmesi ya da kaldırılmasıyla ilgili süreçleri düzenler.

Yoksulluk nafakasının hukuki dayanakları ve uygulanması, davanın özelliklerine, eşlerin maddi ve sosyal durumlarına, çocukların varlığına ve diğer birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bir hukuk uzmanına danışmak faydalı olacaktır.

Her ülkenin yasaları farklılık gösterebilir; ancak, genel olarak yoksulluk nafakası hükümlerini ve bu nafakanın belirlenmesini ele alalım. Türkiye örneği üzerinden bu konuya değinelim.

Yoksulluk Nafakasının Şartları (Türkiye örneği)

 • Boşanma: Yoksulluk nafakası talep edebilmek için eşlerin boşanmış olması gerekir.
 • Maddi İhtiyaç: Talep eden tarafın maddi olarak yoksulluk içinde olması ve kendi geçimini sağlama imkanının olmaması gerekmektedir.
 • Maddi İmkan: Nafaka ödeyecek olan eşin maddi imkanlarının yeterli olması beklenir.
 • Kusur Durumu: Yoksulluk nafakası genellikle kusurlu olmayan ya da daha az kusurlu olan tarafa verilir. Boşanmada kusurlu olan tarafın yoksulluk nafakası talebinde bulunması genellikle kabul edilmez.

Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesi

 • Tarafların Maddi Durumu: Hem nafaka talep eden eşin hem de nafaka ödeyecek olan eşin gelir, mal varlığı, yaşam standardı gibi maddi durumları göz önünde bulundurulur.
 • Boşanmanın Nedeni: Boşanma davasında hangi tarafın kusurlu olduğu, yoksulluk nafakasının belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 • Tarafların Yaşı ve Sağlık Durumu: Nafaka talep eden eşin yaşı, sağlık durumu, iş bulma kapasitesi gibi faktörler de göz önünde bulundurulabilir.
 • Evlilik Süresi: Uzun süreli evliliklerde yoksulluk nafakasının miktarı ve süresi, kısa evliliklere göre daha farklı olabilir.
 • Çocukların Varlığı ve Velayet Durumu: Çocukların varlığı, hangi eşe verildiği ve çocukların maddi ihtiyaçları, yoksulluk nafakasının belirlenmesinde etkili olabilir.
 • Davanın Uzunluğu ve Diğer Özel Durumlar: Boşanma davasının uzunluğu, tarafların avukat masrafları gibi dava ile ilgili özel durumlar da göz önünde bulundurulabilir.

Bu bilgiler Türkiye örneği üzerinden sunulmuştur. Farklı ülkelerde yoksulluk nafakasıyla ilgili düzenlemeler farklılık gösterebilir. Özellikle bu tür hukuki konularda bilgi alırken bir hukuk uzmanına danışmanızda fayda vardır.

Yoksulluk Nafakası ve Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık sonrasında ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duramayan tarafın geçimini sağlaması amacıyla diğer taraftan talep edilebilen bir nafaka türüdür. Boşanma veya ayrılık davasının sonuçlanmış olması gerekmektedir bu tür bir nafaka talebinde bulunabilmek için. Talep edecek olan tarafın maddi olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Talebin doğru merciye, yani genellikle boşanmanın gerçekleştiği aile mahkemesine sunulması şarttır. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almak, işlemlerin daha doğru ve hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.

Eğer yoksulluk nafakası alan tarafın maddi durumu iyileşirse ya da nafaka veren tarafın maddi durumu kötüleşirse, nafakanın kaldırılması için dava açılabilir. Kaldırma davasında, nafakanın kaldırılması için gerekçeler net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, nafaka alan tarafın evlenmesi, düzenli bir gelire sahip olması ya da başka bir nedenle maddi olarak rahatladığını gösteren deliller sunulabilir. Bu dava da yoksulluk nafakası talebinde bulunulduğu gibi aile mahkemesinde açılır. Bu süreçte de, davanın sağlıklı ilerlemesi için bir avukattan hukuki destek alınması önerilir.

Yoksulluk Nafakası ve Kaldırılması Davasında Karşılaşılan Sorunlar

Yoksulluk nafakası, boşanma ya da ayrılık sonucunda maddi olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşen eşin diğer eşten talep edebileceği bir nafaka türüdür. Türkiye’de Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Ancak bu nafakanın talep edilmesi ve kaldırılması süreçlerinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Yoksulluk nafakasının talep edilme gerekçeleri konusunda belirsizlikler olabilmektedir. Yani, bir eşin maddi olarak yoksun durumda olup olmadığına nasıl karar verileceği konusunda somut kriterler eksikliği nedeniyle mahkemeler farklı yorumlara gidebilmektedir.

Yoksulluk nafakasının talep edilmesi durumunda, bu nafakanın miktarı konusunda uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Her iki tarafın ekonomik durumu, yaşam standardı, çocukların varlığı gibi etkenler göz önünde bulundurulsa da, belirlenen miktarın adil olup olmadığı konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

Yoksulluk nafakasının kaldırılması davalarında da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle nafaka alan eşin ekonomik durumunun iyileşip iyileşmediği, yeni bir evlilik ya da iş hayatına atılma gibi durumları göz önünde bulundurularak nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilmektedir. Ancak bu durumların tespiti ve değerlendirilmesi sırasında objektif kriterlerin eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanabilmektedir.

Nafaka ödemelerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin denetim ve takip mekanizmalarının yetersiz olması, taraflar arasında anlaşmazlıklara ve hukuki süreçlere neden olabilmektedir.

Yoksulluk nafakasının sosyal ve kültürel etkileri de göz ardı edilmemelidir. Toplumda, nafaka alan ya da ödeyen eşlere yönelik önyargılar ve yanlış bilgilendirmeler nedeniyle bu konuda yanıltıcı algılar oluşabilmektedir.

Bu sorunların aşılabilmesi için yasal düzenlemelerin yanı sıra, toplumsal bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının da önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir