Velayet altındaki çocuğun yurt dışına çıkışı, özellikle boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında sıkça karşılaşılan bir problem haline gelebilir. Yurt dışı seyahatlerin çocuğun en iyi çıkarına olup olmadığı, hangi ebeveynin izin vermesi gerektiği gibi konular, velayet ve ziyaret hakları ile yakından ilişkilidir. Bu makalede, velayet altındaki bir çocuğun yurt dışı seyahati konusundaki temel ilkeleri inceleyeceğiz.

1. Hukuki Zemin

Birçok ülkenin aile hukuku mevzuatında, velayet altındaki çocuğun yurt dışına çıkışı için her iki ebeveynin de izin vermesi gerektiği belirtilir. Ancak pratikte, bu iznin nasıl alınacağı veya hangi durumlarda gerekli olacağı değişiklik gösterebilir.

2. Ebeveynlerin İzinleri

Velayet hakkı tek bir ebeveyne aitse, genellikle yurt dışı seyahat için bu ebeveynin izni yeterli olabilir. Ancak müşterek velayet durumunda, her iki ebeveynin de izni gerekmektedir. Ebeveynlerden biri, diğer ebeveynin izin vermemesi durumunda mahkemeye başvurabilir. Bu durumda mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek bir karar verir.

3. Seyahatin Süresi ve Amacı

Çocuğun yurt dışına çıkışının süresi ve amacı da oldukça önemlidir. Kısa süreli bir tatil planı ile uzun süreli bir yurt dışı yaşama planı arasında önemli farklar vardır. Seyahatin amacı ve süresi, izin alınması gerekip gerekmediğini etkileyebilir.

4. Çocuğun Menfaatleri

Çocuğun yurt dışı seyahatinin onun menfaatlerine olup olmadığına dikkat edilmelidir. Örneğin, eğitim amaçlı bir seyahat çocuğun geleceği için önemli olabilir. Ancak, çocuğun diğer ebeveyni ile ilişkisini kesme amacı taşıyan bir seyahat çocuğun menfaatine olmayabilir.

5. Kaçak Çocuk Riski

Bazı durumlarda, bir ebeveynin çocuğu kaçırma riski bulunabilir. Bu tür risklerin değerlendirilmesi, çocuğun yurt dışına çıkışına izin verilip verilmeyeceğini etkileyebilir.

Boşanmış Ebeveynler ve Çocuğun Yurt Dışına Çıkış Prosedürleri

Velayet altındaki çocuğun yurt dışı seyahati, dikkatli bir değerlendirme ve planlama gerektirir. Ebeveynlerin, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek birlikte çalışmaları esastır. Eğer anlaşmazlık yaşanırsa, mahkemeler çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar vermelidir. Ebeveynlerin çocukları için en iyi kararı vermeleri, uzun vadede tüm aile için en sağlıklı sonuçları doğuracaktır.

Türkiye’de başından boşanma geçmiş ebeveynlerden birinin çocuğuyla yurt dışına çıkış yapabilmesi için diğer ebeveynin izni gerekmektedir. Velayeti annede olan çocuğun yurt dışına çıkışında, çocuğun anneye refakat ettiği durumlar için babanın izni gerekmektedir.

Bazı temel noktalar şunlardır:

 1. Noter Onayı: Ebeveynlerden biri, çocuğuyla yurt dışına çıkmak istediğinde, diğer ebeveynin onayını noterden alması gerekmektedir. Bu onay belgesi, yurt dışına çıkış sırasında gümrük ve pasaport kontrol noktalarında gösterilmelidir.
 2. Mahkeme Kararı: Eğer ebeveynlerden biri çocuğun yurt dışına çıkışına izin vermiyorsa, yurt dışına çıkış izni için mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, çocuğun yararına en uygun kararı vermeye çalışacaktır.
 3. Geçici veya Sürekli İzin: Yurt dışına çıkış izni, belirli bir süre için (örneğin bir tatil için) veya süresiz olarak verilebilir. Süresiz izin, özellikle ebeveynlerden birinin yurt dışında sürekli yaşaması durumunda gerekebilir.
 4. İzin Olmadan Yurt Dışına Çıkış: Eğer bir ebeveyn, diğer ebeveynin izni olmadan çocukla yurt dışına çıkarsa, bu durum “çocuğun kaçırılması” olarak değerlendirilebilir ve uluslararası hukuki yaptırımlara neden olabilir.
 5. Uluslararası Sözleşmeler: Türkiye, çocuğun uluslararası düzeyde kaçırılmasını önlemeye yönelik bazı uluslararası sözleşmelere taraf olmuştur. Örneğin, Lahey Çocuğun Uluslararası Düzeyde Kaçırılmasının Hukuki Yönleri Hakkında Sözleşme, çocuğun yurt dışına kaçırılması durumunda çocuğun geri iade edilmesi için bir mekanizma sağlar.

Bu konuda atılacak adımlar ve gerekli prosedürler için bir avukattan danışmanlık almanız faydalı olacaktır.

18 Yaş Altı Çocuklar İçin Yurt Dışı Seyahatlerde Muvafakatname Rehberi

18 yaş altındaki bir çocuğun Türkiye’den yurt dışına çıkışında genellikle velisinden (veya yasal temsilcisinden) alınmış bir muvafakatname gerekmektedir. Muvafakatname, velinin veya yasal temsilcinin çocuğun yurt dışına çıkmasına izin verdiğini belgeleyen yazılı bir belgedir.

Muvafakatname ile ilgili temel bilgiler:

 1. Kimlerden Muvafakatname Gereklidir? Eğer çocuk sadece bir veli ile yurtdışına çıkacaksa, diğer velinin izni gerekmektedir. Eğer çocuk yalnız ya da üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa, her iki veliden de izin alınması gerekmektedir.
 2. Noter Onayı: Muvafakatname genellikle noter tarafından onaylanmalıdır. Bu, belgenin yasal geçerliliği ve diğer ülkelerde kabul görmesi için önemlidir.
 3. Dil: Eğer çocuk bir başka ülkeye gidecekse, muvafakatnamenin o ülkenin dilinde veya İngilizce olarak da hazırlanması faydalı olabilir.
 4. İçerik: Muvafakatnamede çocuğun tam ismi, doğum tarihi, pasaport numarası, seyahat tarihleri, gideceği ülkeler ve velinin/yasal temsilcinin tam bilgileri olmalıdır.
 5. Geçerlilik Süresi: Muvafakatnamenin geçerlilik süresi genellikle belirtilen seyahat süresi ile sınırlıdır. Ancak, bazı durumlarda belirli bir süre için genel bir muvafakatname de hazırlanabilir.
 6. Neden Gereklidir? Bu belge, çocuğun kaçırılma riskini engellemeye yönelik bir tedbirdir. Birçok ülke, yetişkin olmayan bireylerin sınırlarını geçerken bu tür bir belge talep edebilir.

Eğer bir çocuğun yurt dışına çıkışı planlanıyorsa, seyahat öncesi muvafakatname ile ilgili detaylı bilgi almak ve bu belgeyi hazırlamak için yerel bir noterle iletişim kurmak en iyisidir. Ayrıca, gidilecek ülkenin konsolosluğu veya büyükelçiliği ile de irtibata geçerek, o ülkenin muvafakatname ile ilgili özel gereksinimlerini öğrenmek faydalı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir