Uzaklaştırma kararı, bir kişinin diğer bir kişiye fiziksel veya psikolojik zarar verme tehlikesi bulunduğunda, potansiyel kurbanın korunması amacıyla alınan bir tedbirdir. Özellikle aile içi şiddet, cinsel saldırı, tehdit veya takip durumlarında, mağdurların korunmasını sağlamak için devreye giren bu mekanizma, hukukun bireyleri koruma altına almasının bir yansımasıdır.

Uzaklaştırma kararı alabilmek için belirli bir sürecin takip edilmesi gerekir. Bu süreç genellikle mağdurun, yaşadığı olayları belgelerle ya da tanık ifadeleriyle destekleyerek yetkili mahkemeye başvurmasını içerir. Mahkeme, başvuruyu değerlendirdikten sonra, tehlikenin acil bir şekilde engellenmesi gerektiğini düşünürse, geçici bir uzaklaştırma kararı verebilir. Daha sonra, tarafların ifadelerini alarak, uzaklaştırma kararının süresini ve şartlarını belirleyebilir.

Boşanma Süreçlerinde Uzaklaştırma ve Koruma Tedbirleri

Aile hayatının temel taşlarından biri olan evlilik, ne yazık ki her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Bazı durumlarda, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, tehditler veya fiziksel şiddet gibi sorunlar boşanma sürecine yol açabilir. Bu tür olumsuz durumların ortaya çıkmasıyla birlikte, mağdurların korunması amacıyla hukuki tedbirler devreye girmektedir. Boşanma süreçlerinde en sık başvurulan tedbirlerden ikisi “uzaklaştırma kararı” ve “koruma tedbiri”dir.

Bu tedbirler, aile içi şiddetin önlenmesi, mağdurun fiziksel ve psikolojik güvencesinin sağlanması ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla uygulanır. Genellikle, bir tarafın diğer tarafa fiziksel veya sözlü şiddet uygulaması, tehdit etmesi, rahatsız etmesi gibi durumlarda, mağdur olan tarafın korunması için bu tedbirler alınır.

Bu tedbirler, özellikle çocukların varlığında, onların da zarar görmemesi ve psikolojik olarak etkilenmemesi için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bu tür tedbirler, şiddet mağdurunun yaşamını normale döndürebilmesi, çalışma hayatına devam edebilmesi ve sosyal yaşantısını sürdürebilmesi için de hayati öneme sahiptir.

Özetle, boşanma süreçleri sırasında karşılaşılan olumsuzluklara karşı alınan uzaklaştırma kararı ve koruma tedbirleri, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik güvencesini sağlama amacını taşımaktadır.

Aile Hukukunda Koruma: Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Koruyucu ve önleyici tedbir kararları, aile hukuku kapsamında karşılaşılan bir dizi hukuki düzenlemeyi ifade eder. Bu tedbirler, aile bireylerinin fiziksel, psikolojik veya ekonomik zarar görmesini önlemek veya durdurmak amacıyla alınır. Özellikle aile içi şiddet, tehdit, taciz veya baskı gibi durumlarda bu tedbirlerin alınması söz konusu olabilir.

Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararlarına Örnekler:

 • Uzaklaştırma Kararı: Bu karar, şiddet uygulayan veya tehdit eden kişinin, mağdur olan kişiden belirli bir süre ve mesafe kadar uzak durmasını zorunlu kılar. Uzaklaştırma kararı alındığında, şüpheli kişinin mağdurun evine, iş yerine ya da okuluna yaklaşması yasaktır.
 • Yaklaşmama Kararı: Bu karar, belirli bir kişinin mağdura fiziksel veya elektronik olarak (telefon, e-posta vb.) yaklaşmamasını emreder.
 • Barınma Hakkı: Eğer evde şiddet tehlikesi varsa, mağdura veya çocuklara, evde kalmaları ve şiddet uygulayan kişinin evi terk etmesi emredilebilir.
 • Maddi Destek: Eşten, çocukların veya mağdurun geçimini sağlaması için maddi destek talep edilebilir.
 • Çocukla İlişki: Şiddet uygulayan ebeveynin, çocuklarla görüşme hakları sınırlandırılabilir veya denetimli görüşmeler şeklinde düzenlenebilir.
 • Kişisel Eşyaların Teslimi: Mağdurun kişisel eşyalarının geri alınmasına karar verilebilir. Örneğin, şiddet uygulayan kişi, mağdurun pasaportunu, kimlik kartını veya diğer kişisel eşyalarını geri vermek zorunda kalabilir.
 • Tedavi veya Danışmanlık: Şiddet uygulayan kişiye, tedavi veya danışmanlık hizmetleri alması emredilebilir.

Bu tedbirler, aile mahkemeleri tarafından, deliller ve durum değerlendirildikten sonra alınır. Genellikle acil durumlarda, mağdurun korunmasını sağlamak için hemen yürürlüğe girebilirler. Ancak bu tedbirlerin süresi ve şartları, olayın şartlarına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uzaklaştırma Kararı: Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?

Toplumda bireyler arasında çeşitli nedenlerle anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların bazıları, bireylerin birbirlerine veya üçüncü şahıslara zarar verme riski taşıdığında, devletin müdahalesi gerekmektedir. İşte bu noktada devreye uzaklaştırma kararı girer. Peki, uzaklaştırma kararı nedir ve hangi durumlarda verilir?

 1. Uzaklaştırma Kararı Nedir?Uzaklaştırma kararı, genellikle aile içi şiddet, tehdit, hakaret, rahatsız etme gibi durumlarda, mağdurun korunması amacıyla, potansiyel zarar verici kişinin belirli bir süre için mağdura yaklaşmasının, onunla iletişim kurmasının veya belirli bir yere gitmesinin yasaklandığı yargı kararıdır.
 2. Hangi Hallerde Verilir?
 • Aile İçi Şiddet: Evlilik, akrabalık veya flört ilişkisindeki bireyler arasında fiziksel, duygusal veya cinsel şiddetin var olduğu durumlarda uzaklaştırma kararı verilebilir.
 • Tehdit: Bireyin kendisine veya başka birine zarar verme tehlikesinin bulunduğu, ciddi bir tehlikenin varlığına inanıldığında bu karar alınabilir.
 • Takip ve Rahatsız Etme: Bir bireyin sürekli olarak diğer bir bireyi takip etmesi, onun özel yaşamına müdahalede bulunması veya rahatsız etmesi halinde yine bu karar verilebilir.
 • Mülkiyet Haklarına Müdahale: Özellikle aile içi mülkiyet haklarına yönelik ciddi müdahalelerde veya mülkiyet anlaşmazlıklarında, bireylerin birbirlerine zarar verme riski bulunduğunda bu karar alınabilir.

Uzaklaştırma kararı, bireylerin fiziksel ve duygusal güvenliğini korumak amacıyla verilen önemli bir yargı kararıdır. Mağdurun haklarını koruyarak, potansiyel zararlı durumların önüne geçilmesi amaçlanır. Toplumun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve bireylerin güvende hissedebilmesi için, bu tür kararların hızlı ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Her bireyin, özellikle aile içi ilişkilerde, haklarına saygı gösterilmesi ve şiddetsiz bir ortamda yaşaması temel bir haktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir