Nafaka Artırım Davası, Nafaka Davası, Nafaka, Nafaka Artış, Nafaka Davası Nasıl Açılır, Nafaka Davası Ücreti, Nafaka Davası Avukat Ücreti, Nafaka Hesaplama

Nafaka, bir kişinin diğerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödemekle yükümlü olduğu düzenli bir ödemedir. Nafaka, genellikle boşanma veya ayrılık sonrasında maddi desteğe ihtiyaç duyan tarafın haklarını korumak ve geçimini sağlamak için ödenir.

Nafaka miktarı ve süresi, çiftler arasında yapılan anlaşmalara veya mahkeme kararlarına bağlı olarak belirlenir. Ancak zamanla, nafaka ödeme miktarı veya şartlarında değişiklikler gerekebilir. Bu durumda, nafaka alan taraf, değişen yaşam koşulları, ekonomik durum veya diğer faktörler nedeniyle mevcut nafaka düzenlemelerini artırılması talebinde bulunabilir.

Nafaka Artırım Davası, Nafaka Davası, Nafaka, Nafaka Artış, Nafaka Davası Nasıl Açılır, Nafaka Davası Ücreti, Nafaka Davası Avukat Ücreti, Nafaka Hesaplama

Nafaka artırım davası, nafaka alan tarafın değişen koşullarını kanıtlamak ve mahkemeden mevcut nafaka miktarının artırılmasını talep etmek için açılan bir davadır. Dava sürecinde, nafaka alan taraf, gelir, gider ve diğer mali durumunu belgelemeli ve neden nafakanın artırılması gerektiğini kanıtlamalıdır. Mahkeme, sunulan kanıtları değerlendirir ve adil bir karar verir.

Nafaka artırım davaları, hukuk sistemimizde bireylerin ekonomik durumlarının değiştiği veya geçim ihtiyaçlarının arttığı durumlarda adaletin sağlanması amacıyla önemli bir yere sahiptir. Mahkemeler, tarafların maddi koşullarını dikkate alarak adil ve uygun nafaka miktarını belirlemeye çalışır. Bu nedenle, nafaka alan tarafın değişen ihtiyaçlarına uygun olarak nafaka artırımı talep etmek için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

 1. Avukat Tutma veya asil olarak Dava Açma: Nafaka artırım davası karmaşık bir süreç olabilir, bu nedenle bir avukat tutmak genellikle tavsiye edilir. Ancak, kendiniz de dava açabilirsiniz.
 2. İlgili Mahkemeye Başvuru: Nafaka artırım davası, boşanma veya ayrılık davası sırasında verilen nafaka kararının değiştirilmesi veya güncellenmesi için açılır.
 3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Nafaka artırım davası için bir dava dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçede, nafaka ödemesinin artırılması gerektiğini ve bunun nedenini açık bir şekilde belirtmelisiniz. Dilekçenizde, değişen koşullarınızı, gelir durumunuzu, giderlerinizi ve nafakanın artırılması gerektiği gerekçelerini detaylı bir şekilde açıklamanız önemlidir.
 4. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Dilekçenizi, yetkili aile mahkemesine sunmalısınız. Bunun için, dilekçenizi bir örneğini mahkemeye teslim etmeniz gerekebilir. Mahkeme, dilekçenizi inceleyecek ve bir duruşma tarihi belirleyecektir.
 5. Duruşma Süreci: Nafaka artırım davası duruşmasında, mahkeme nafaka alan tarafın taleplerini dinleyecek ve tarafların kanıtlarını değerlendirecektir. Duruşmada, gelir belgeleri, gider listeleri, banka hesap hareketleri ve diğer ilgili belgeleri sunmanız gerekebilir. Mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirerek adil bir karar verecektir.
 6. Kararın Açıklanması: Mahkeme, duruşma sonrasında nafaka artırım talebinizi kabul edebilir, reddedebilir veya mevcut nafaka miktarını kısmi olarak değiştirebilir. Karar, mahkeme tarafından yazılı olarak açıklanacaktır.

Nafaka Artırım Davası Ne Zaman Açılır?

Nafaka artırım davası, nafaka ödemesinin değiştirilmesi veya güncellenmesi gerektiğinde açılır. Bu durum genellikle şu durumlarda gerçekleşebilir:

 1. Değişen Mali Durum: Nafaka ödeme tutarı, nafaka verilen tarafın veya nafaka ödeme yükümlüsünün mali durumunda değişiklikler olduğunda artırılabilir. Örneğin, nafaka alan tarafın geliri azalmış, nafaka ödeme yükümlüsünün geliri artmış veya ekonomik koşullar belirgin şekilde değişmişse, nafaka artırım davası açılabilir.
 2. Artan Geçim Maliyetleri: Nafaka alan tarafın geçim maliyetleri artmışsa, örneğin sağlık giderleri, eğitim masrafları veya temel yaşam giderleri gibi, nafaka ödemesinin artırılması talep edilebilir.
 3. Yeni Kanıtların Ortaya Çıkması: Nafaka ödemesi sırasında, nafaka alan tarafın yeni bir gelir veya mal varlığı olduğu veya nafaka ödeme yükümlüsünün finansal durumunu değiştiren önemli bilgilerin ortaya çıkması durumunda, nafaka artırım davası açılabilir.
 4. Belirli Dönemlerde: Nafaka, belirli dönemlerde otomatik olarak yeniden değerlendirilir ve güncellenir. Belirli bir zamanın geçmesi başkaca bir neden olmasa dahi nafakanın artırılması için yeterli bir sebeptir.Bu durumda, tarafların nafaka miktarını değiştirmek için gerekçeli bir dava açmasına gerek olmayabilir.

Nafaka ödemesini değiştirmek veya güncellemek istediğinizde, usulüne uygun olarak davayı açmanız önemlidir.

Nafaka Artırım Davası, Nafaka Davası, Nafaka, Nafaka Artış, Nafaka Davası Nasıl Açılır, Nafaka Davası Ücreti, Nafaka Davası Avukat Ücreti, Nafaka Hesaplama

Nafaka Artırımı Nasıl Hesaplanır ve Neye Göre Belirlenir?

Nafaka artırımının hesaplanması ve belirlenmesi, ihtiyaca göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, nafaka artırımı aşağıdaki faktörlerin dikkate alınmasıyla belirlenebilir:

 1. Gelir ve Mali Durum: Nafaka artırımı talebinde bulunan tarafın ve nafaka ödeme yükümlüsünün gelir ve mali durumu göz önünde bulundurulur. Nafaka alan tarafın geliri düşmüş veya masrafları artmışsa, nafaka artırım talebi daha güçlü olabilir. Benzer şekilde, nafaka ödeme yükümlüsünün geliri artmış veya mali durumu iyileşmişse, nafaka artırım talebi reddedilebilir.
 2. İhtiyaçlar ve Yaşam Standartları: Nafaka artırımı, nafaka alan tarafın güncel ihtiyaçlarına ve yaşam standartlarına bağlı olarak belirlenebilir. Nafaka alan tarafın temel yaşam giderleri, konut masrafları, çocukların eğitim masrafları, sağlık harcamaları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 3. İlgili Kanunlar ve Yönergeler: Nafaka artırımı, dosya içerisinde ibraz edilen bilgi/belgelere uygun olarak belirlenir. Nafaka artırımında dikkate alınacak faktörleri ve hesaplama yöntemlerini hakim değerlendirir en son takdir yetkisini de kullanarak bir karar verir.. Örneğin, nafaka artırımı, enflasyon oranlarına göre otomatik olarak ayarlanabilirken, ibraz edilen belgeler doğrultusunda takdir yetkisine göre de artırılabilir.
 4. Çocukların Durumu: Eğer nafaka ödemesi çocuklarla ilgili ise, çocukların ihtiyaçları ve refahı da nafaka artırımı üzerinde etkili olabilir. Çocukların yaşları, sağlık durumu, eğitim masrafları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Nafaka artırımı hesaplanırken, mahkeme genellikle tarafların beyanlarını, mali belgeleri ve diğer kanıtları değerlendirir. Tarafların gelir beyanları, banka hesap hareketleri, vergi beyannameleri, mülk belgeleri ve diğer finansal belgeler, nafaka artırımı talebini desteklemek veya reddetmek için kullanılabilir.

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırım davasının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Özellikle davanın çekişmeli olmasına rağmen karmaşık bir yapıya sahip olmaması, sürecin daha hızlı ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ancak yine de kesin bir süre vermek mümkün olmadığı için, genel bir tahminde bulunulabilir.

Bu noktada, görevli ve yetkili mahkemenin yoğunluğu önemli bir etkendir. Mahkemenin dosya yoğunluğu, duruşma takvimi ve inceleme süreleri davanın süresini etkileyebilir. Ayrıca, davayla ilgili delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının hazırlanması ve duruşmaların planlanması gibi faktörler de süreci etkiler.

Deneyimli bir avukatın yönlendirmesiyle prosedürün doğru şekilde işletilmesi, süreci hızlandırabilir. Avukatın dava hazırlığı, gerekli belgelerin toplanması ve doğru delillerin sunulması konularında etkin bir rol oynaması süreyi kısaltabilir.

Nafaka artırım davası sürecinin 6 ila 10 ay arasında değişebileceği söylenebilir. Ancak, her dava benzersizdir ve farklı faktörler süreci etkileyebilir. Bu nedenle, davanın tamamlanma süresi hakkında kesin bir tahminde bulunmak için avukatınızla iletişimde olmanız önemlidir. Avukatınız, davanın özelliklerine ve yerel mahkeme koşullarına göre size daha kesin bir zaman çerçevesi sunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında Nafaka Artırım Davası Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka artırım davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar, boşanma protokolünde nafaka miktarını belirleyebilirler. Ancak, ilerleyen süreçte nafaka alan tarafın maddi durumunda değişiklikler olması veya nafakanın artması gerektiği düşünülmesi durumunda, nafaka artırım davası açılabilir.

Nafaka artırım davasının açılabilmesi için, nafaka alan tarafın maddi durumunda önemli bir değişiklik olması gerekmektedir. Örneğin, nafaka alan tarafın geliri azalmış, masrafları artmış veya sağlık sorunları ortaya çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda, nafaka artırım talebiyle mahkemeye başvurulabilir.

Nafaka artırım davasının sonucunda, mahkeme nafaka miktarını gözden geçirir ve mevcut koşullara uygun olarak artırabilir, azaltabilir veya değiştirebilir. Mahkeme, tarafların beyanlarını, delilleri ve mali durumlarını dikkate alarak karar verir.

Ancak, nafaka artırım davasının açılabilmesi için belirli bir süre sınırlaması da bulunabilir. Bu süre, ilgili ülkenin veya yerel yargı sistemlerinin kurallarına göre değişebilir. Bu nedenle, nafaka artırım talebinin ne zaman ve hangi koşullarda yapılması gerektiği konusunda hukuki düzenlemeleri takip etmek önemlidir.

Nafaka Artırım Davasını Kimler Açabilir?

Nafaka artırım davasını, önceden belirlenen bir nafaka ödeme hükmüne tabi olan taraf, yani nafaka alan taraf açabilir. Nafaka ödeme hükmüne tabi olan taraf, yani nafaka ödeyen taraf ise nafaka artırım davası açma hakkına sahip değildir.

Nafaka alan taraf, mevcut nafaka miktarının değiştirilmesini veya artırılmasını talep edebilir. Bu talep, nafaka alan tarafın maddi durumunda önemli değişiklikler olması, gelirinin azalması, masraflarının artması veya başka bir değişen durum nedeniyle gerekçelendirilebilir. Mahkemeye başvurarak nafaka artırım davası açan taraf, bu değişen koşulları kanıtlamakla yükümlüdür.

Nafaka artırım davasının açılabilmesi için, boşanma veya ayrılık kararının ardından belirli bir süre beklenmesi gerekir.Her olay kendine özgü olmakle birlikte makul sürenin tespit edilmesi ve duruma göre dava açılmasında fayda olacaktır. Bu süre veya kısıtlamalar, yargı sistemine, boşanma kararına veya diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Nafaka artırım davası, nafaka alan tarafın maddi durumunun değiştiği veya nafakanın geçerli koşullara uygun olmadığı durumlarda başvurulabilecek bir hukuki yol olarak değerlendirilir. Davayı açacak olan tarafın, avukatından   doğru bilgi ve danışmanlık alması önemlidir.

Nafaka Artırım Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka artırım davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olarak kabul edilir ve Aile Mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri, aile hukukuyla ilgili davaların görüldüğü mahkemelerdir.

Nüfusu 100 bin ve altında bulunan yerlerde aile mahkemesi bulunmadığı durumlarda ise Asliye Hukuk Mahkemesi, aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

Yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısı olan tarafın, yani alacaklının yerleşim yeri mahkemesidir. Yani nafaka artırım davası, nafaka alacaklısının yerleşim yeri yargı çevresindeki aile mahkemesinde (veya asliye hukuk mahkemesinde) açılmalıdır.

Ayrıca, nafaka artırım davasının zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Nafaka artırımı, kişinin herhangi bir zamanda ihtiyaç duyabileceği bir konudur ve sosyal şartlar, ihtiyaçlar ve imkanlar gibi faktörler her zaman değişebilir. Bu nedenle, nafaka artırım davası için belirli bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir. Ancak, davayı kabul edilebilir kılmak için, değişen durumları haklı gerekçelerle kanıtlamak gerekmektedir.

Hangi Nafaka Türleri İçin Artırım Davası Açılabilir?

Nafaka artırım davası, çeşitli nafaka türleri için açılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

 1. Yoksulluk Nafakası: Ayrı yaşayan veya boşanmış eşler arasında bakıma muhtaç olan eşin bakımı ve geçimine yönelik olarak belirlenen nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası için nafaka artırım davası açılabilir.
 2. İştirak Nafakası: Boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında çocukların bakımı ve geçimini sağlamak amacıyla ödenen nafakadır. İştirak nafakası için nafaka artırım davası açılabilir.
 3. Bunlar dışında kanunen bakmakla yükümlü olunan kişilerde nafaka talep edebilir.Bu nafakaların da artırımı sağlanabilir.

Yukarıdaki nafaka türleri için nafaka artırım davası açılabilmesi için, nafaka alan tarafın maddi durumunda önemli bir değişiklik olması veya nafakanın mevcut koşullara uygun olmadığı gerekçelendirilmelidir. Mahkeme, bu değişiklikleri değerlendirerek nafaka miktarını artırabilir veya değiştirebilir.

Nafaka artırım davası açmadan önce, yerel yasal düzenlemeleri inceleyerek, ilgili nafaka türleri için hangi koşulların geçerli olduğunu ve nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini doğrulamak önemlidir. Bu konuda bir avukattan profesyonel danışmanlık almak da faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir