Türk hukukunda kullanılan bir terimdir ve boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerden birinin, ortak çocuğun bakım ve eğitimi için diğer ebeveynine ödemekle yükümlü olduğu maddi desteği ifade eder.

İştirak nafakası, çocuğun maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla belirlenen bir nafakadır ve her iki ebeveynin de ekonomik durumları, çocuğun yaşam standardı, eğitimi ve sağlığı gibi faktörlere göre belirlenir.

İştirak Nafakası Davası, şu durumlar için başlatılabilir:

 1. Ebeveynlerden biri, çocuk için ödemekle yükümlü olduğu iştirak nafakasını ödemiyor veya eksik ödüyorsa.
 2. Çocuğun maddi ihtiyaçları değiştiğinde ve bu değişiklik nafakanın miktarını etkiliyorsa.
 3. Ebeveynlerden birinin ekonomik durumunda önemli bir değişiklik olduysa ve bu, iştirak nafakasının miktarını etkiliyorsa.

Dava, nafakanın miktarını belirlemek, değiştirmek veya nafakanın sonlandırılmasını talep etmek için açılabilir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatlar, iştirak nafakasıyla ilgili detaylı bilgi ve düzenlemeleri içerir. Eğer böyle bir dava açmayı düşünüyorsanız ya da bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bir hukuk uzmanıyla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

İştirak Nafakası Talebinde Bulunma Süreci ve Adımları

Türk Medeni Kanunu’nda geçen bir kavramdır ve boşanmış ebeveynin, çocuğunun bakım ve eğitimi için diğer ebeveyne ödemesi gereken tutarı ifade eder. İştirak nafakası talebinde bulunma süreci ve adımları şunlardır:

Elbette, “iştirak nafakası” terimi Türk Medeni Kanunu’nda geçen bir kavramdır ve boşanmış ebeveynin, çocuğunun bakım ve eğitimi için diğer ebeveyne ödemesi gereken tutarı ifade eder. İştirak nafakası talebinde bulunma süreci ve adımları şunlardır:

 • Avukat İle Görüşme: İlk olarak bir aile hukuku avukatı ile görüşmek faydalı olacaktır. Avukat, nafaka talebinin şartlarını, olası miktarını ve süreci daha ayrıntılı olarak açıklayabilir.
 • Dilekçe Hazırlığı: İştirak nafakası talebinde bulunabilmek için bir dilekçe hazırlamak gerekmektedir. Bu dilekçede, çocuğun yaşantısına dair masraflar, ebeveynlerin gelir durumları ve nafaka talebinin gerekçeleri detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Dilekçenin Mahkemeye Sunulması: Hazırlanan dilekçe, ilgili aile mahkemesine sunulur. Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra bir duruşma tarihi belirler.
 • Duruşma: Duruşma günü mahkemede, her iki tarafın da savunmaları dinlenir. Ebeveynlerin gelir durumları, çocuğun ihtiyaçları ve diğer relevant faktörler değerlendirilir.
 • Mahkeme Kararı: Mahkeme, duruşmadan sonra bir karar verir. Bu kararla beraber, nafakanın miktarı, ödeme şekli ve süresi belirlenir.
 • Nafakanın Tahsili: Kararın ardından, belirlenen miktar ve şartlarda nafaka ödemesi yapılması gerekir. Eğer ödenmezse icra yoluyla tahsil edilebilir.
 • Nafakanın Değiştirilmesi veya Kaldırılması: İlerleyen süreçte çocuğun ihtiyaçlarında veya ebeveynlerin gelir durumlarında değişiklik olması halinde, nafaka miktarında değişiklik talebinde bulunulabilir. Bu durumda da yine bir mahkeme süreci işletilir.

İştirak Nafakası Ne Kadar Süreyle Ödenmelidir?

Türkiye’de, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, iştirak nafakası ödeme süresi ve miktarı hakkında bazı genel bilgiler şunlardır:

 1. Süre: İştirak nafakası, çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli süre boyunca ödenmelidir. Genel olarak, çocuğun reşit olmasına kadar ya da eğitiminin sona ermesine kadar bu nafaka ödenir. Ancak reşit olan bir çocuğun da öğrenim gördüğü sürece ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olması halinde nafaka talep etme hakkı bulunmaktadır.
 2. Miktar: İştirak nafakasının miktarı, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına, eğitim durumuna, sağlık koşullarına ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenir. Mahkeme, bu unsurları göz önünde bulundurarak nafakanın miktarını tespit eder.
 3. Değişiklik: İştirak nafakasının miktarı, tarafların mali durumlarında veya çocuğun ihtiyaçlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Taraflardan herhangi biri, değişen şartlara bağlı olarak nafakanın gözden geçirilmesi için mahkemeye başvurabilir.
 4. Sonlandırma: İştirak nafakası, çocuğun reşit olması, evlenmesi, kendi geçimini sağlama kapasitesine kavuşması, ölüm ya da benzeri durumlarla sona erebilir.
 5. Ödeme Şekli: İştirak nafakası genellikle aylık olarak ödenir. Ancak mahkeme, tarafların durumunu dikkate alarak farklı bir ödeme şekli de belirleyebilir.
 6. Nafakanın Alacağı: Ödenmeyen iştirak nafakaları, alacak olarak işlem görür ve faiz işler. Bu nedenle, ödeme yükümlülüğü altında olan kişi, belirlenen süre ve miktarlarda ödemeyi düzenli olarak yapmalıdır.

İştirak Nafakası Davalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İştirak nafakası, boşanmış ebeveynlerden birinin çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer ebeveyne ödemekle yükümlü olduğu bir tutardır. İştirak nafakası davaları, çoğu zaman taraflar arasında ihtilaflı olabilmekte ve birçok soruna yol açabilmektedir. Bu sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Karşılaşılan Sorunlar:

 1. Belirsiz Nafaka Miktarı: İştirak nafakasının ne kadar olması gerektiği konusunda net bir kriterin olmaması, taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir.
 2. Ödeme Güçlüğü: Nafakayı ödemekle yükümlü olan tarafın maddi imkanlarının sınırlı olması, nafakanın düzenli ve tam olarak ödenmemesine sebep olabilir.
 3. Maddi Değişiklikler: Tarafların maddi durumundaki değişiklikler, nafaka miktarının revize edilmesi gerekliliğini doğurabilir.
 4. Çocuğun İhtiyaçlarının Değişmesi: Çocuğun yaşına, eğitimine veya sağlık durumuna bağlı olarak ihtiyaçlarının değişmesi, nafakanın gözden geçirilmesini gerekli kılar.
 5. İyi Niyetin Suistimali: Bazı durumlarda nafaka alan taraf, nafakanın artırılması veya süresinin uzatılması için makul olmayan taleplerde bulunabilir.

Çözüm Önerileri:

 1. Net Kriterlerin Belirlenmesi: İştirak nafakasının miktarını belirlemek için daha net ve somut kriterlerin hukuki düzenlemelerle belirlenmesi faydalı olabilir.
 2. Maddi Durum Değerlendirmesi: Nafakayı ödeyecek olan tarafın maddi durumunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, makul bir nafaka miktarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
 3. Periyodik Gözden Geçirme: Tarafların maddi durumu ve çocuğun ihtiyaçları zamanla değişebilir. Bu nedenle belirli periyotlarla nafakanın gözden geçirilmesi ve gerektiğinde revize edilmesi önerilebilir.
 4. Arabuluculuk: Taraflar arasındaki ihtilaflı durumların çözümünde arabuluculuk yönteminin teşvik edilmesi, uzlaşma yolunun tercih edilmesi anlaşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesini sağlar.
 5. Yaptırımların Artırılması: Nafaka yükümlülüğüne uyulmaması durumunda daha etkili yaptırımların uygulanması, ödemelerin düzenli olarak yapılmasını teşvik edebilir.
 6. Bilgilendirme ve Farkındalık: Hem nafaka ödeyen hem de nafaka alan tarafların hak ve yükümlülükleri konusunda daha iyi bilgilendirilmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesine katkı sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir