Edevlet Soyadı Değişikliği Davası, Soyadı Değişikliği Avukatı, Soyadı Değişikliği İzmir, İzmir İsim değiştirme Avukatı, İzmir İsim Değiştirme Davası, Soyisim Değişikliği, Soyisim nasıl değiştirilir

İsim değiştirme davası, nüfusa kayıtlı olan bir ismin Türk Medeni Kanunu 27. maddesi gereği belirli haklı gerekçelerle mahkeme aracılığıyla değiştirilmesini sağlayan bir dava türüdür. İsim Değişikliği davasında yapılması gerekenler ve dava süreci hakkında uzman avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

İsim Değiştirme Davasında Nelere Dikkat Edilmeli ?

İsim Değiştirme Davası açmak isteyen kişinin dikkat etmesi gereken en önemli unsur haklı bir sebebin varlığının mevcut olup olmadığıdır. Haklı sebep kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Haklı bir sebep olmaksızın açılan İsim Değiştirme Davası-İsim Değişikliği Davası-Ad Değişikliği Davası hakim tarafından reddedilecektir. Hakimin kabul kararı verebilmesi için haklı sebebin varlığı ve bu haklı sebebin uygun şekilde hakime anlatılması gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebepler Nelerdir ?

 • Kişinin çevresinde başka bir isimle tanınıyor olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişinin çocukluğundan itibaren başka isimle bilinmesi sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişinin ismi ile dünya görüşünün ayrı olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişinin bulunmuş olduğu toplum içerisinde isminin kötü anılıyor olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Söylenesi zor bir isim olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • İsmin komik olması ve etrafındakiler tarafından alay konusu edilmesi sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Ahlak değerlerine aykırı bir isim olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Milli değerleri kötüleyen bir isim olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişiliği ile isminin örtüşmüyor olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişinin din değiştirmesi yahut dini inanca sahip olmamasına karşılık dini dini anlama sahip ismi olması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kötü bir tramvayı hatırlatması sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması
 • Kişinin icra ettiği sanat nedeniyle ismini değiştirmek istemesi sebebiyle İsim Değiştirme Davası açılması

Türk Medeni Kanunu 27. maddesi gereği açılacak İsim Değiştirme v Soyadı Değişikliği davası için haklı gerekçe bulunması gerekmektedir. İsim değiştirme davası uygun gerekçe ile açılmadı takdirde hakim tarafından reddedilebilir. İsim Değiştirme Avukatı ile çalışılması halinde öncelikli olarak isim değişikliğine uygun bir haklı sebep olup olmadığı avukatınız tarafından değerlendirilir. İsim Değiştirme Avukatı önceden edindiği tecrübelerle hangi durum ve şartlarda isim değiştirilebildiğini daha kolay öngörebilir.

Avukatın yargı kararlarına hakim olması sebebiyle açacağınız davanızda oluşacak riskleri daha öncesinden öngörerek sizin yerinize tedbirini alır. İsim Değişikliği Davası için aklınıza gelen tüm sorulara doğru bir şekilde yanıt vererek sürecin bilinmezliğinden kurtulursunuz. İsim Değişikliği davanızı uzman bir Ad Değiştirme Avukatı ile açmanız ve birlikte yürütmeniz menfaatinize olacaktır.

Örneğin : Toplum içerisinde infiale yol açan bir olay neticesinde belli bir isim bu olayın sorumlusu olsun. Toplumu kızdıran, bu ismi duyunca aynı öfkeyi tekrardan yaşayan toplum içerisinde artık bu isimle anılmak tabi olarak zorlaşacaktır. Kişi bu durumda olayı anlatarak, olayı ispatlar deliller sunarak, isminin toplum içerisinde öfke uyandırdığını bu sebeple ismini kullanmakta zorluk yaşadığını izah ederek isminin değiştirilmesini talep edebilir. Benzer durumda ismini her şekil ve durumda seviyor değiştirmek istemiyor ise yanına bir ikinci isim ekleyebilir. Aynı şekilde isminin başına da isim ekleyerek mevcut ismini ikinci isim olarak kullanabilir.

İsim Değiştirme Davası, İsim Değiştirme Avukatı, İsim Değişikliği Davası, İsim Eklettirme Davası, İsim Sildirme Davası, İsim Değiştirme Dava Ücreti 2023, İsim Değiştirme e devlet, Dava açmadan isim değiştirme, İsim Değiştirme Nasıl Yapılır, İsim Değiştirme Dava Dilekçesi

Dava Açılmadan İsim ve Soy isim Değiştirilebilir mi ?

Nüfus Müdürlüğüne yapılacak başvurularla isimde yer alan maddi hatalar ve imla bozuklukları 24.12.2022 tarihine kadar düzeltilebilirken güncel durumda bu mümkün değildir. İsim yada soy ismin belli bir haklı sebebe dayalı olarak değiştirilmesi sadece mahkemeler aracılığıyla sağlanabilmektedir. Dava açmadan yapılacak İsim Değiştirme işlemleri için kanunen tanınan süre dolmuştur. Bu sebeple dava açmadan isim değiştirme olanağı bulunmamaktadır. Hakimin haklı sebebe kanaat etmesi neticesinde verilecek davanın kabulü kararı ile ancak İsim değişikliği/İsim ekletme/İsim sildirme işlemleri yapılabilecektir.

Vatandaşların dava açmadan Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak isim değiştirebilmelerini sağlayan Geçici Madde hükmü 2023 yılında uygulanmamaktadır. Vatandaşların bizzat Nüfus Müdürlüklerine yahut E-Devlet üzerinden başvuruları ile İsim Değişikliği yapılmamaktadır. Mahkeme tarafından verilen davanın kabul kararı sonucu kuruma yazılacak müzekkere ile İsim Değiştirme/İsim Değişikliği/Ad Değişikliği/İsim ekletme/İsim sildirme işlemleri yapılmaktadır. Dava dilekçesi hazırlanması, haklı sebeplerin değerlendirilmesi ve davanın en az risk teşkil edecek şekilde açılması için bu alanda uzman bir avukattan hizmet almak fayda sağlayacaktır.

2023 Yılında E Devletten İsim Değiştirilir mi ?

2023 yılı itibariyle E-Devlet aracılığı ile isim değişikliği yapmak mümkün değildir. E-Devlet üzerinden isim değiştirme hakkını devlet süreli olacak şekilde vatandaşlara tanımıştır. Bu hizmet 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Geçici 8. ve 11. maddesi ile yürürlüğü girdi. E-Devlet üzerinden isim değiştirme süresi olarak son gün 24.12.2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarih sonrasında E-Devlet üzerinden isim değiştirme imkanı bulunmamaktadır. Yeni bir düzenleme gelmesi halinde E devlet üzerinden tekrar bu hizmetin aktif hale gelebilir. Yeni bir kanun maddesi yürürlüğe girene kadar İsim değiştirme/Ad Değiştirme/İsim Ekletme/İsim Sildirme gibi işlemler Mahkemelerde açılacak dava sonucu hakim kararıyla ancak yapılabilecektir.

İsim Değiştirmek İçin Avukat Tutmak Zorunlu mudur ?

İsim değiştirme davası açabilmek için bir avukattan hizmet alınması zorunlu değildir. Esasen vatandaşlar asil olarak da davalarını yürütebilir. Hukuksal konularda mevzuatı bilmemek, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğine vakıf olmamak kişileri bu süreçle ilgili endişelere sürükleyebilir. Hukuksal sürecin takibinin avukatsız yürütülmesi gereksiz şekilde sürecin uzamasına sebebiyet verebilir.

Avukatla dava açmak, avukatla davayı yürütmek bir zorunluluk olmasa da bu sürecin işini bilen iyi bir Avukatla yürütülmesi işi hızlandıracağı gibi işin yürütülmesinde sorunsuz olacaktır. Bu sebeple İsim Değiştirme Davası açmak isteyen kişilerin bu alanda çalışan işini iyi yapan bir avukatla çalışmalarında fayda bulunmaktadır. İsim Değiştirme davalarında haklı gerekçelerin neler olduğu , kanunen isim değişikliği yapılmasının mümkün olup olmayacağının hukuki değerlendirmesinin yapılması  sonucuna göre bir dava açılması gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davası 2023 Avukatlık Ücreti Ne Kadardır ?

İsim Değiştirme davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte olup  bu mahkemelerde görülen davalara göre bir ücretlendirmeye tabi olmaktadır. İşin zorluğuna, harcanacak mesaiye göre avukatlık ücreti değişebilecektir. Avukatın bilgisi, bu alanda tecrübesi de ücreti etkileyen unsurlardandır. Avukatlık Ücretinde Türkiye Barolar Birliği’nin uyguladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılacak davalarda istenebilecek en düşük avukatlık Ücreti KDV dahil 9.200,00 TL’dir.

Bu ücretin altında İsim Değiştirme Davası ücretine iş alınması mümkün değildir. İl Barolarınca belirlenen tarife Türkiye Barolar Birliği’ne göre daha yüksek açıklanmaktadır. İsim Değişikliği Davası için avukatlık ücretini öğrenmek istiyorsanız bunun en kolay yolu hizmet almak istediğiniz avukat ile görüşerek bu konuda bilgi almanız olacaktır.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer ?

İsim değiştirme davaları diğer bir adıyla nüfus davaları olarak da anılır. İstisnai durumlar haricinde Nüfus adına temsilen katılan görevli sürecin uzamasını gerektirecek tutum sergilemez. Davacının yapmış olduğu iş ve işlemlerin davayı uzatmaması halinde genel itibarla kısa sürede sonuçlanabilecek bir dava türüdür. İsim değiştirme davasının görüleceği mahkemenin yoğunluğu da dikkate alınarak bir süre öngörülebilir. Kimi mahkemelerde bu süre 2 ayda sonuçlanabilirken kimi mahkemelerde 6 ay gibi süreleri bulabilmektedir. Davanın süreci ile ilgili bilgi almak isteyen kişilerin ofisimizi arayarak alanında uzman avukatlarımızdan detaylı bilgi edinebilirler.

Yurt Dışından İsim Değiştirme Davası Açabilir miyim ?

İsim Değiştirme Davasını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızda açabilirler. İsim Değiştirme Davası için yetkili bulunan mahkemeye verilecek uygun bir dilekçe ile İsim Değiştirme Davası açılabilir. Yurtdışında yaşayan kişilerin işlerini kolaylıkla halledebilmesi ve süreci kısaltabilmeleri İsim Değiştirme Avukatı ile mümkündür. Tecrübesi ve iş sahibi adına işlem yürütmesi nedeniyle yurtdışında bulunan kişi için büyük kolaylık sağlayacaktır. Yurtdışında bulunan kişi kendisini vekaleten işlerini yürütecek İsim Değiştirme Avukatı sayesinde daha kısa sürede ismini değiştirebilecektir.

Yurtdışında yaşayan bir kişinin İsim Değiştirme Avukatına davasına uygun bir vekaletname vermesi kalan tüm işlemlerin tamamlanabilmesi için yeterli olacaktır. Yurtdışında yaşayan kişilerin İsim Değiştirme Davası açabilmesi için konsolosluktan vekaletname çıkartmak için randevu alması, davasına uygun vekaletname çıkarması ve bu vekaleti avukatlarına ulaştırması kalan tüm işlemlerin İsim Değiştirme Avukatı tarafından halledilebilmesi için yeterli olacaktır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların davalarını avukatsız takip etmek istemeleri halinde Türkiye’ye gelerek davalarını bizzat takip etmek zorunda kalacaklardır. Davasını takip etmeyen kişilerin açmış oldukları dava işlemden kaldırılır. Bu sebeple davacının yahut vekilinin bizzat duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Genel kaide olarak davacı davasını takip etmek zorundadır. Aksi durumda davanın süresi uzayacak hatta reddedilebilecektir.

İsim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır ?

İsim Değiştirme Davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. İsim Değiştirme Davası için yetkili mahkeme İsim Değişikliğini talep eden kişinin nüfusa kayıtlı yerleşim yeri mahkemesidir. Asliye Hukuk Mahkemesi ön bürolarına verilecek bir dilekçe ile davanızı açmanız mümkündür.

İsim değiştirme davaları ancak kişinin kendisi yahut usulüne uygun vekaletname vermiş olduğu avukatı tarafından açılabilir. İsim Değiştirme Avukatı tarafından açılacak doğru bir dava gereksiz şekilde sürecinizin uzamasına engel olur. Görevsiz yahut yetkisiz mahkemede açılan dava, sürecin 3-6 ay süreyle uzamasına sebep olacaktır. Bu nedenle görevli mahkemede davanızı açmanız aynı zamanda isim değişikliği davanızdaki dava sürecini de etkileyecektir.

İsim Değiştirme Davasında Şahit Gerekli Mi ?

İsim Değiştirme Davasının konusuna göre delillerin ayarlanması gerekmektedir. Kimi durumlarda şahit gerekmekte iken kimi davalarda şahit dinletilmesine gerek yoktur. Davanın özü itibariyle ismin değişmesine kanaat edilmesi için şahide gerek olmayan durumlar, başkaca resmi kurum yazıları, haberler, başkaca delillerle ispatlanarak isim değiştirmenin gerekli olduğu kanısına varıldığı durumlarda şahit dinletmek zorunlu değildir.

Dava konusu durum ancak şahit dinletilerek ispat edilebilen bir durum ise bu şartta Şahit dinletmek gerekecektir. İsim Değiştirme Avukatı davanın konusuna göre karar verip davanız için doğru stratejiyi yürütecektir. İsim Ekletme, İsim sildirme, İsim Değiştirme , İsim Değişikliği davalarınız için ofisimizi arayabilirsiniz.

İsim Değiştirme Davasına İtiraz Edilebilir mi?

İsim değiştirme davasının sonuçlanmasıyla birlikte resmi kayıtlarda isim değişecektir. Bu değişiklik kişinin çevresinde bir başkasına zarar verebilir. İsim değişikliğinden zarar gören kişi Türk Medeni Kanunu 27. maddesi gereği değişikliğin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde İsim değişikliğinin kaldırılması için dava açabilir.

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

İsim Değiştirme Davası-İsim Değişikliği Davası-Ad Değiştirme Davası isimleriyle açılacak olan davada usulüne uygun bir dava dilekçesi sunulması zorunludur. İsim Değiştirme Davasının özel bir istinası bulunmayıp Hukuk Muhakameleri Kanunu 110. Maddesinde öngörülen dava dilekçesi şartlarını sağlayan bir dilekçe ile davanızı açabilirsiniz. Dava dilekçenizin usulüne uygun olmaması davanızın uzamasına neden olacaktır. Davalı olarak Nüfus Müdürlüğü taraf gösterilmelidir. Davalı olarak anne, baba, eski eş gibi kişilerin taraf gösterilmesi yaygın yapılan hatalardandır.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2023

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği Word | TIKLA İNDİR

MAHKEME İZMİR NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVACI
VEKİL AV. AYDIN AYTUĞ
DAVALI NÜFUS MÜD.
KONU Müvekkilin nüfus kaydında yer alan isminin ‘’ … ‘’ olarak değiştirilmesi talebimiz hk.
AÇIKLAMALAR Müvekkilim ../../.. doğumlu olup ismi nüfusa ”..” olarak kayıtlıdır. Günlük yaşantısında kullanmış olduğu isminin farklı olması nedeniyle isim değiştirme davası açma zarureti doğmuştur. Müvekkilim küçük yaşlardan itibaren ”..” isim ile anılmaktadır. ”..” isim ile çağırılan ve bilinen müvekkilin resmi kayıtlarda ” .. ” isminin bulunması sosyal hayatında karışıklığa sebep olmaktadır.Kolluk marifetiyle yapılacak araştırma ve dinleteceğimiz tanıklar vasıtasıyla bu husus ispatanacatır.
HUKUKİ NEDENLER Nüfus Kanunu, TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat
DELİLLER Nüfus Kayıtları, Tanık ve her türlü yasal delil.
TALEP ve SONUÇ Yukarıda açıkladığımız nedenlerle 1-)Davamızın kabulüne, 2-)Müvekkilin nüfus kaydında “ ..” olarak yer alan adının “ ..” olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz. ../../2023

DAVACI VEKİLİ

İsimler, kimliklerimizin temel bir parçasıdır. Ancak bazen hayatta değişiklik yapma ihtiyacı hissederiz ve bu değişikliklerden biri de ismimizi değiştirmektir. İsim değişikliği, kişisel kimliğimizi yeniden şekillendirmemize, geçmişle bağları koparmamıza ve yeni bir başlangıç yapmamıza yardımcı olabilir. Aytuğ Avukatlık Bürosu olarak İsim Değiştirme davalarında tecrübeli ve güvenilir bir şekilde hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin hayatlarında çok önem arz eden isimlerinin değişikliğinde onlara hukuki destek sağlamakta mahkemelerde vekaleten işlerini sürdürmekteyiz. İsminizi dava açarak değiştirmek istemeniz halinde Aytuğ Avukatlık Ofisimizi arayarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir