Evlilikte mal paylaşımı, birçok ülkede hem hukuki hem de etik boyutlarıyla tartışılan bir konudur. Genel olarak, bu iki boyut birbirinden ayrı olarak değerlendirilir, ancak her iki boyutun da önemli olduğu unutulmamalıdır.

 1. Hukuki Boyut:
  • Mal Rejimleri: Birçok ülkede evlilik öncesi veya evlilik sırasında taraflar arasında seçilebilen farklı mal rejimleri bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de bu mal rejimleri: Edinilmiş Mallara Katılma, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı şeklinde sıralanabilir.
  • Anlaşmalar: Taraflar, evlilik öncesi veya sırasında belirli mal paylaşımı anlaşmaları yapabilirler. Bu anlaşmalar, evlilik süresince veya evlilik sona erdiğinde nasıl bir mal paylaşımı yapılacağını belirtir.
  • Miras Hukuku: Evlilik sırasında veya sonrasında mirasın nasıl paylaşılacağı da hukuki bir boyuttur. Miras hukukunda, eşlerin ve çocukların mirastan alacakları paylar genellikle yasal olarak belirlenmiştir.
 2. Etik Boyut:
  • Eşitlik ve Adil Paylaşım: Eşler arasında, malın nasıl paylaşılacağı konusunda bir eşitlik ve adil paylaşımın olması etik açıdan önemlidir. Her iki tarafın da evlilikteki katkılarına, emeklerine ve fedakarlıklarına göre bir paylaşım yapılması gerekmektedir.
  • Manevi Değerler: Mal paylaşımı sırasında sadece maddi değerler değil, manevi değerler de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bir eşin evlilik sırasında diğerine veya çocuklara karşı gösterdiği fedakarlık, emek ve destek gibi manevi değerler de mal paylaşımında göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Dürüstlük ve Şeffaflık: Eşler arasında mal paylaşımı yapılırken, her iki tarafın da dürüst ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi etik açıdan büyük önem taşır. Gizli mal varlıklarının ortaya çıkarılmaması veya bir tarafın diğerini aldatması etik değildir.

Evlilikte mal paylaşımı, hem hukuki hem de etik boyutlarıyla ele alınması gereken karmaşık bir konudur. Hukuki boyut, yasal çerçeveler ve kurallarla ilgilidir, etik boyut ise kişisel değerler, dürüstlük ve adil paylaşım ile ilgilidir. Her iki boyut da evlilikte mal paylaşımı konusunda dikkate alınmalıdır.

Kişisel Malların Evlilikte Korunması ve Hukuki Yaptırımları

Türkiye Medeni Kanunu’na Göre Kişisel Mallar:

Türk Medeni Kanunu‘nda mal rejimleri hakkında detaylı düzenlemeler bulunmaktadır. Mal rejimlerinde özellikle “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” altında kişisel malların tanımı ve korunması ile ilgili hükümler yer alır.

 1. Kişisel Malların Tanımı: Kişisel mallar; kişisel kullanıma yönelik eşyaları, manevi tazminat haklarını, kişisel kullanıma yönelik hakları, miras ve ivazsız kazanılan malları kapsar.
 2. Kişisel Malların Korunması: Evlenme sırasında ya da evlilik devam ederken eşlerden biri, diğer eşin kişisel mallarını yönetme ya da kullanma hakkına sahip olamaz. Ancak, eşlerden birinin açık rızasıyla bu mallar üzerinde işlem yapılabilir.

Hukuki Yaptırımlar:

 1. Kişisel Mal Üzerinde Tasarruf: Eşlerden biri, diğerinin rızası olmadan kişisel malını satamaz, üzerine ipotek koyamaz ya da benzeri işlemler yapamaz. Eğer böyle bir işlem yapılmışsa, bu işlem geçersiz sayılır ve hukuki olarak korunmaz.
 2. Kişisel Malın Zarara Uğratılması: Eğer eşlerden biri diğerinin kişisel malını zarara uğratırsa, zarara uğrattığı mala karşılık tazminat talep edilebilir.
 3. Rızanın Hile ya da Zorla Alınması: Eğer eşlerden biri diğerini zorla ya da hile ile kendi kişisel malı üzerinde bir tasarrufa rıza göstermeye zorlarsa, bu rıza geçersiz sayılır ve hukuki yaptırım uygulanabilir.

Özetlemek gerekirse, evlilikte kişisel malların korunması eşlerin malvarlıklarını koruma altına almak, adil bir dağılım sağlamak ve eşler arasında ekonomik dengesizlikleri önlemek amacıyla hukuk tarafından sağlanmış bir haktır. Eşlerin bu hakları ihlal etmesi durumunda, Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre çeşitli hukuki yaptırımlar uygulanabilir.

Boşanma Sürecinde Mal Paylaşımına Dair Bilinmesi Gerekenler

Boşanma sürecinde mal paylaşımına dair genel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel nitelikte olup, her ülkenin veya bölgenin kendi hukuki düzenlemeleri olabilir. Özellikle Türkiye’de mal paylaşımı nasıl gerçekleşirse o bağlamda bilgi vereceğim:

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Türkiye’de evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşılmasını düzenleyen hukuki sistem, “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Bu rejime göre, eşlerin evlilik süresince edindikleri mallar ortak kabul edilir.
 • Kişisel Mallar: Evlenme sırasında veya evlilik öncesi her bir eşin sahip olduğu mallar veya evlilik süresince miras veya bağış yoluyla kazanılan mallar kişisel mal olarak kabul edilir ve bu mallar üzerinde diğer eşin herhangi bir hak iddia etmesi mümkün değildir.
 • Edinilmiş Malların Tespiti: Boşanma davası sırasında edinilmiş malların tespiti için ya taraflar anlaşmalı olarak bir liste sunarlar ya da mahkeme bir bilirkişi atayarak edinilmiş malların tespitini yaptırır.
 • Malın Değerinin Belirlenmesi: Edinilmiş malların değeri, boşanma davası sırasında güncel piyasa değeri üzerinden belirlenir.
 • Malın Paylaşımı: Edinilmiş malların paylaşımında, eşler arasında eşit paylaşım esas alınır. Ancak, mahkeme, olağanüstü durumları dikkate alarak bu paylaşım oranını değiştirebilir.
 • Mal Paylaşımının Talebi: Eşlerden biri, boşanma davası sırasında ya da boşandıktan sonra 1 yıl içinde mal paylaşımı talebinde bulunabilir.
 • Ortaklıkta Paylaşılacak Malın Satışı: Eğer edinilmiş malın paylaşımı mümkün değilse (örneğin bir ev), bu mal satılarak elde edilen gelir eşler arasında paylaştırılabilir.
 • Anlaşmalı Boşanma: Eğer eşler anlaşmalı boşanmayı tercih ederlerse, mal paylaşımına dair hükümleri de kendi aralarında belirleyebilirler. Bu durumda, eşlerin hazırladığı protokol mahkeme tarafından onaylandığında bağlayıcı hale gelir.

Mal paylaşımı süreci karmaşık olabilir ve birçok hukuki detayı içerebilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde bir avukatla çalışmak her zaman tavsiye edilir. Bu bilgiler genel bilgi niteliğinde olup, konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bir hukuk uzmanına başvurmanız önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir