Cinsel sorunlar, birçok çiftin yaşamında karşılaştığı zorluklardan biridir. Bu sorunlar, fiziksel, psikolojik, duygusal ve hatta sosyo-kültürel etkenlere dayanabilir. Eğer bu tür sorunlar uzun süre çözülmezse, çiftler arasında anlayış eksikliği, düşmanca duygular ve güvensizlik oluşabilir. Uzun vadede, bu tür duygusal ve fiziksel problemler evlilikte gerilime yol açabilir ve bazı durumlarda boşanmayla sonuçlanabilir.

Cinsel uyumsuzluk veya sorunlar genellikle şu konulardan kaynaklanabilir:

 1. Fiziksel Sorunlar: Cinsel işlev bozuklukları, hormonal dengesizlikler veya sağlık sorunları cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.
 2. Duygusal ve Psikolojik Sorunlar: Geçmişte yaşanan travmalar, cinsellikle ilgili korkular veya anksiyeteler, düşük özsaygı veya depresyon gibi duygusal ve psikolojik sorunlar cinsel yaşamı etkileyebilir.
 3. İletişim Eksikliği: Çiftlerin cinsel istekleri, sınırları veya fantezileri hakkında konuşmamaları, yanlış anlamalara ve tatminsizliğe neden olabilir.
 4. Dışsal Faktörler: Stres, iş sorunları, finansal zorluklar gibi dışsal faktörler de cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Eğer cinsel sorunlar tedavi edilmezse, bu, çiftler arasında duygusal uzaklaşmaya yol açabilir. Uzun vadede, bu duygusal kopukluk boşanmayla sonuçlanabilir.

Eşler Arasındaki Cinsel Uyumsuzluklar ve Çözüm Yolları

Evlilik, iki insan arasında kurulan bir birliktelik olup, bu birlikteliğin temel taşlarından biri de eşler arasında sağlıklı bir cinsel yaşamdır. Ancak bazı çiftlerde, çeşitli sebeplerden dolayı cinsel ilişki kurulamaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durum, hem bireysel hem de çift olarak yaşanan duygusal ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

1.Eşler Arasındaki Cinsel Uyumsuzlukların Nedenleri

Cinsel ilişki kurulamamasının nedenleri genellikle psikolojik, fizyolojik veya ilişkisel olabilir. Bu nedenler arasında;

 • Cinsel travmalar
 • Cinsel organlarda meydana gelen fizyolojik sorunlar
 • Hormonal dengesizlikler
 • İlaç ve madde kullanımı
 • İlişkisel sorunlar ve iletişim eksikliği
 • Kültürel veya dini inançlar

gibi etkenler bulunmaktadır.

2. Cinsel Uyumsuzlukların Hukuki Boyutu

Eşler arasında cinsel ilişki kurulamaması, Türkiye’de evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durumun boşanma sebebi olarak kabul edilebilmesi için, bu sorunun çözümsüz olduğunun ve evlilik birliğini devam ettirmenin mümkün olmadığının ispatlanması gerekir.

3. Cinsel Uyumsuzlukların Çözüm Yolları

Eşler arasında cinsel ilişki kurulamaması durumunda öncelikli olarak bir uzmana başvurulması önerilir. Bu, bir seks terapisti, psikolog veya psikiyatrist olabilir. Ayrıca, çift terapisi de ilişkisel sorunların çözümünde etkili olabilir.

Eşler arasında cinsel ilişki kurulamaması, evlilik birliği için ciddi bir sorun olabilir. Ancak bu durumun nedenleri ve çözüm yolları doğru bir şekilde araştırıldığında, çiftler bu sorunu aşabilecek yöntemler bulabilir. Her durumda, bir uzmana başvurmak ve durumu objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir.

Boşanma Süreçlerinde Cinsel Terk İddiasının İspatı

Boşanma hususunda Eşler Arasında Cinsel İlişkiden Kaçınmada İspat” konusu, boşanma davalarında sıkça karşılaşılan bir durum olabilir. Türkiye’de (ve birçok diğer ülkede) boşanma davalarında, eşler arasında cinsel ilişkiden kaçınma (cinsel terk) gibi bazı durumlar, boşanma sebepleri arasında sayılabilir. Ancak, bu tür iddiaların mahkeme önünde ispatı zordur.

 1. Cinsel İlişkiden Kaçınma (Cinsel Terk) Nedir? Cinsel ilişkiden kaçınma, eşlerden birinin diğerine karşı cinsel ilişki kurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi olarak tanımlanabilir. Bu, eşler arasında duygusal ve fiziksel bir bağın kopmasına neden olabilir.
 2. Boşanma Sebebi Olarak Cinsel Terk Türk Medeni Kanunu’nda “zina” ve “hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış” gibi açıkça belirtilmiş olan boşanma sebepleri bulunmaktadır. Ancak, cinsel ilişkiden kaçınma direk bir boşanma sebebi olarak sayılmaz. Ancak “eşlerden biri diğerini terk ettiği” veya “eşler arasında ortak hayatın sürdürülmesi için zorunlu olan huzur ve sükunun temelinden sarsılması” gibi genel maddeler kapsamında değerlendirilebilir.
 3. Cinsel Terkin İspatı Cinsel ilişkiden kaçınma iddiasının ispatı oldukça zordur. Bu tür özel ve duyarlı konular, genellikle dolaylı delillerle, tanık ifadeleriyle veya çiftin yaşam biçimine dair diğer göstergelerle desteklenebilir. Ancak bu tür bir iddianın mahkemece kabul görmesi için genellikle çok güçlü bir delil sunulması gerekir.

Eğer cinsel terk nedeniyle boşanmayı düşünüyorsanız, bir avukata danışmak ve durumunuzu değerlendirmek önemlidir. Her dava özeldir ve mahkeme, sunulan delillere ve özel duruma bağlı olarak karar verecektir.

Evlilikte Cinsel Uyuma Neden Önem Vermeliyiz?

Evlilikte cinsel birlikteliğin önemi, hem duygusal hem de hukuki açıdan büyük bir yer tutar. Cinsel birliktelik, evli çiftler arasında duygusal bağı ve yakınlığı artırırken, aynı zamanda çiftler arasında güven ve anlayışın oluşmasına katkıda bulunur. Bu, bir evlilik ilişkisinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülmesi için önemli bir faktördür.

Hukuki açıdan bakıldığında, Türkiye’de Medeni Kanun çerçevesinde evlilikte cinsel birlikteliğin yerine getirilmemesi, taraflardan biri için boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, evlilikte cinsel birlikteliğin eksikliği ya da tamamen olmaması, hukuki sonuçlara yol açabilir.

Evlilikte cinsel birliktelik, hem duygusal hem de hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, evli çiftlerin bu konuda bilinçli ve anlayışlı olmaları, evliliklerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir