Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini sona erdirmek konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı bir boşanma şeklidir. Bu tür bir boşanmada, taraflar birçok konuda anlaşarak, yargılama sürecini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlarlar. Ancak, anlaşmalı boşanma sürecinde de tazminat konusu gündeme gelebilir. İşte anlaşmalı boşanma davası sonrası tazminat konusunda dikkate alınması gereken üç alt başlık:

 1. Nafaka Talepleri:
 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken, eşlerden birinin geçimini sağlama ihtiyacı doğarsa, yargıç, dava süreci devam ederken geçici olarak ödenmesi gereken bir nafaka türü olan tedbir nafakasına hükmedebilir. Ancak anlaşmalı boşanmada taraflar genellikle bu konuda anlaşarak dava açarlar, bu nedenle tedbir nafakası talebi sık rastlanan bir durum değildir.
 • Yoksulluk Nafakası: Eğer boşanma sonrası bir eş ekonomik olarak mağdur durumda kalırsa, bu eş diğer eşten yoksulluk nafakası talep edebilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde bu konuda bir maddenin olup olmadığına dikkat edilmelidir.
 1. Maddi ve Manevi Tazminat:
 • Maddi Tazminat: Eğer boşanma sonucunda bir eş maddi zarara uğramışsa, diğer eşten maddi tazminat talep edebilir. Özellikle evlilik birliği süresince yapılan yatırımlar, alınan borçlar veya benzeri maddi yükümlülükler göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Manevi Tazminat: Eşlerden biri, diğerinin davranışları nedeniyle manevi olarak zarar gördüğünü düşünüyorsa, manevi tazminat talebinde bulunabilir. Ancak, anlaşmalı boşanmalarda taraflar bu tür talepleri protokolle çözmeye çalışırlar.
 1. Ortaklık Mallarının Paylaşımı:
 • Boşanma durumunda, eşlerin evlilik birliği süresince birlikte edindikleri malların nasıl paylaşılacağı büyük önem taşır. Anlaşmalı boşanma protokolünde bu malların nasıl paylaşılacağı, hangi eşe neyin geçeceği detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Aksi halde, tazminat veya maddi destek talepleri gündeme gelebilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davalarında tazminat konusu önemli bir yer tutar. Tarafların, dava açmadan önce bu konularda anlaşmaya varması, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır. Boşanma sürecinde uzman bir avukatın rehberliği, bu tür konularda daha bilinçli ve adil bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilir.

Anlaşmalı Boşanma ve Maddi Tazminatın İncelikleri

Boşanma süreci, taraflar arasında hem duygusal hem de maddi birçok sonucu beraberinde getiren karmaşık bir süreçtir. Özellikle anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların uzlaşmaya varmış olması, boşanma sürecinin daha hızlı ve az maliyetle sonuçlanmasını sağlar. Ancak, anlaşmalı boşanma davası sonrasında maddi tazminat talebi konusu, birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur.

Anlaşmalı Boşanma ve Maddi Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların hem boşanmaya hem de boşanma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlara (nafaka, tazminat, mal paylaşımı vb.) ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları durumunda açılır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma protokolünde maddi tazminat konusunda bir hüküm bulunmuyorsa, boşanma kararından sonra ayrıca maddi tazminat talep edilmesi genellikle mümkün değildir.

Maddi Tazminat Talebinin Şartları

Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için genellikle şu şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

 1. Kusurluluk İlkesi: Maddi tazminat talebinde bulunabilmek için genellikle kusurlu olan tarafın, kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafa zarar vermiş olması gerekmektedir.
 2. Zararın Maddi Olması: Maddi tazminat, sadece maddi zararlar için talep edilir. Bu zarar, kaybedilen gelir, tedavi giderleri, malın değerindeki azalma gibi somut bir maddi zararı ifade eder.
 3. Zararın Belirli ve Net Olması: Maddi tazminatın miktarının belirlenebilmesi için zararın belirli ve net olması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talebi, tarafların protokolde bu konuda anlaşmış olmalarına bağlıdır. Eğer böyle bir anlaşma yoksa, tarafların boşanma sonrası ayrıca maddi tazminat talebinde bulunmaları genellikle mümkün değildir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların, haklarını ve taleplerini doğru bir şekilde belirlemeleri ve bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları oldukça önemlidir.

Unutulmamalıdır ki her durum özeldir ve anlaşmalı boşanma sürecinde ya da maddi tazminat talebinde bulunurken uzman bir hukukçudan yardım almak en doğru yol olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Manevi Tazminat: İhtiyaçlar ve Uygulama

Boşanma süreci, çiftler için oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak anlaşmalı boşanmada, tarafların ortaklaşa anlaşmaya vardığı bir durum söz konusudur. Bu tür boşanmalarda, taraflar arasındaki çatışmanın minimuma indirildiği kabul edilir. Ancak manevi tazminat talebinin bu tür boşanmalarda nasıl bir yer bulduğu sıkça merak edilen bir konudur.

Manevi Tazminat Nedir?

Manevi tazminat, kişinin manevi duyarlılıklarının zedelenmesi sonucu yaşadığı acı ve üzüntüyü telafi etmek amacıyla hükmedilen bir tazminattır. Boşanma davalarında, bir tarafın diğerine karşı eylem veya ihmalleri nedeniyle manevi olarak zarara uğraması durumunda manevi tazminat talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Manevi Tazminatın Yeri

Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da üzerinde anlaşarak boşanmaya karar verdikleri bir süreçtir. Dolayısıyla, genellikle bu tür boşanmalarda manevi tazminat talep edilmez. Ancak, tarafların bir araya gelerek boşanma protokolü oluşturduğu bu süreçte, eğer istenirse manevi tazminatın da bu protokole dahil edilmesi mümkündür.

Bu, özellikle tarafların geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle bir tazminat talebinde bulunmayı karşılıklı olarak kabul ettikleri durumlarda gündeme gelebilir. Ancak bu, tarafların tam anlamıyla ortaklaşa ve gönüllü olarak karar verdikleri bir maddede olmalıdır.

Uygulamada Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Ortaklaşa Karar: Anlaşmalı boşanmanın temel ilkesi, her iki tarafın da üzerinde anlaştığı maddelerin protokole dahil edilmesidir. Eğer manevi tazminat talep edilecekse, bu, tarafların ortaklaşa kararı olmalıdır.
 • Belgelendirme: Tazminatın miktarı, neden talep edildiği ve bu talebin hangi gerekçelerle kabul gördüğü net bir şekilde protokolde belirtilmelidir.
 • Hukuki Danışmanlık: Anlaşmalı boşanma sürecinde de bir avukatın hukuki danışmanlığı oldukça önemlidir. Bu sayede tarafların hakları korunabilir ve protokol hukuka uygun bir şekilde hazırlanabilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanmada manevi tazminat talebinin olması nadir görülen bir durumdur. Ancak bu, tarafların tam anlamıyla anlaşması ve ortaklaşa karar vermesi halinde mümkündür. Bu süreçte, tarafların haklarının korunması için hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir